Звіт про базове відстеження результативності

проекту розпорядження голови Буської районної державної адміністрації

«Про затвердження Переліку адміністративних послуг,  що  надаються через Центр надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації»

 

1. Вид та назва регуляторного акта:

Проект розпорядження голови Буської районної державної адміністрації «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації».

 

2. Виконавець заходів з відстеження.

Відділ надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації.

 

3. Цілі прийняття акта.

Основними цілями прийняття розпорядження є створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг, а саме:

– забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщення за принципом "єдиного вікна" у чітко визначені строки, в комфортних умовах, у тому числі для інвалідів та осіб з обмеженими можливостями, з мінімальним витратами часу на очікування прийому;

– забезпечить вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв/клопотань/звернень у відповідних адміністративних органах;

– надасть можливість отримувати фахові консультації від представників суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні ЦНАП у визначений графіком їх роботи час;

– мінімізує корупційну складову за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

– запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності.

З 01 жовтня 2013 року по 01 листопада 2013 року.

5. Тип відстеження.

Базове відстеження.

 

6. Метод одержання результатів.

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження та оперативні дані структурних підрозділів райдержадміністрації та інших установ району, що надають адміністративні послуги.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Показниками результативності є дані суб’єктів надання адміністративних послуг за  2012 рік, а саме:

 кількість суб’єктів надання адміністративних послуг у Буському  районі ;

– кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надаватимуть адміністративні послуги у центрі надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації ;

 кількість звернень одержувачів адміністративних послуг;

– кількість наданих адміністративних послуг;

– середній термін розгляду звернення;

– кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.

Дія даного регуляторного акта поширюється на невизначене коло суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб (територія дії акту – Буський район).

Розмір надходжень до місцевого бюджету не зміниться.

Розмір коштів та часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами зменшиться.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності.

 

Згідно проведеного попереднього аналізу та узагальнення даних поданих суб’єктами надання адміністративних послуг, показники результативності за 2012 рік становлять:

– кількість суб’єктів надання адміністративних послуг у Буському районі - 12;

– кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надаватимуть адміністративні послуги у центрі надання адміністративних послуг Буському району – 6 (заплановано);

– кількість звернень одержувачів адміністративних послуг - 6487;

– кількість наданих адміністративних послуг - 6348;

– середній термін розгляду звернення – 24 днів;

– кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг – 0.

Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення Буського району Львівської області вимушені багаторазово звертатись до різних суб’єктів надання адміністративних послуг, навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги для прийому їх працівниками суб’єктів надання адміністративних послуг та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу.

На підставі порівняння цих прогнозних показників та отриманих, у подальшому, даних (при проведенні повторного та періодичних відстежень), можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.

Проект регуляторного акта розміщений на офіційній веб-сторінці Буської районної державної адміністрації http://www.busk-rda.gov.ua/  (розділ ”Регуляторна політика”, підрозділ ”Проекти регуляторних актів”). Після прийняття регуляторного акта його зміст буде розміщено на офіційній веб-сторінці http://www.busk-rda.gov.ua/  (розділ ”Регуляторна політика”, підрозділ ”Проекти регуляторних актів”).

          

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Цей регуляторний акт забезпечить:

-  доступність та зручність (місце розташування, режим роботи ЦНАПу);

- належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

- чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

-  отримання адміністративних послуг у одному приміщенні ;

-  мінімізація часу на очікування в черзі;

- мінімізація кількості відвідувань ЦНАПу для отримання результату надання адміністративної послуги;

- можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

- контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;

- отримання у приміщенні ЦНАПу професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

- вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

- визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

- наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

- доступ до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через рік після набрання чинності цим актом.

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                        Марія Яцик