Звіт про базове відстеження

результативності проекту розпорядження голови Буської районної державної адміністрації "Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг "

 

1.Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується.

Проект розпорядження голови Буської районної державної адміністрації "Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг ".

2. Назва виконавця заходів з відстеження.

Відділ надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації.

3. Цілі прийняття акта.

         Проект регуляторного акта розроблено на виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 20.02.2013р. № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», з метою упорядкування надання адміністративних послуг у Буському районі, створення зручних і доступних умов для отримання адміністративних послуг фізичними та юридичними особами, максимального спрощення організації та технології їх виконання, відкритості і прозорості умов при розгляді звернень громадян, суб’єктів господарювання, запобігання проявам корупції під час їх отримання.


         Даний регуляторний акт спрямований на вирішення проблеми як у цілому, так і її окремих складових:

-    надання адміністративних послуг через адміністратора, який організовує їх надання;

- забезпечення організаційної єдності адміністративних органів при наданні адміністративних послуг;

-    спрощення та підвищення якості процедури отримання послуг;

-  зменшення кількості відвідувань адміністративних органів для отримання кінцевого документа, як результату надання адміністративної послуги;

-   покращення проінформованості про послуги, тарифи і терміни виконання послуги;

-   забезпечення прозорості дій субєктів надання адміністративних послуг.


4. Строк виконання заходів з відстеження.

З 01 жовтня 2013 року по 01 листопада 2013 року.

5. Тип відстеження.

Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження.

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження та оперативні дані структурних підрозділів райдержадміністрації та інших установ району, що надають адміністративні послуги.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.

    Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта використовувались такі показники:

-                     кількість звернень громадян за отриманням адміністративної послуги;

-                     кількість наданих адміністративних послуг;

-                     кількість відмов у видачі адміністративних послуг;

-                     кількість наданих консультацій суб’єктам звернення щодо отримання адміністративної послуги;

-                     кількість звернень суб’єктів господарювання за отриманням документів дозвільного характеру;

-                     кількість виданих документів дозвільного характеру;

-                     кількість зареєстрованих декларацій;

-                     кількість відмов у видачі документів дозвільного характеру;

-                     кількість наданих консультацій суб’єктам господарювання державним адміністратором.

-                     кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.

-                     середній термін розгляду звернення: час, що минув між поданням необхідного пакету документів до прийняття рішення (календарні дні).

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу інформації отриманої за результатами моніторингу діяльності дозвільного центру як організаційної складової Центру надання адміністративних послуг та за результатами моніторингу діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації та інших установ району, які надавали адміністративні послуги та першочергово будуть залучатись до роботи у ЦНАПі:

1. Управління Пенсійного Фонду України в Буському районі Львівської області.

2. Управління соціального захисту населення Буської районної державної адміністрації.

3. Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Буського районного управління юстиції Львівської області.

4. Відділ містобудування та архітектури Буської районної державної адміністрації.

5.   Відділ Держземагенства у Буському районі Львівської області.

6. Буський районний сектор Головного управління державної міграційної служби у Львівській області.

У подальшому, відстеження результативності розпорядження буде здійснюватися шляхом аналізу інформації отриманої за результатами моніторингу діяльності Центру надання адміністративних послуг та проведення опитування (анкетування) заявників щодо якості обслуговування у Центрі надання адміністративних послуг та рівня поінформованості населення про його роботу.

На підставі порівняння цих прогнозних показників та отриманих, у подальшому, даних (при проведенні повторного та періодичних відстежень), можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

1. Розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - не зміниться.

2. Кількість суб`єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюється дія акта: регуляторний акт поширюється на невизначене коло суб`єктів господарювання та фізичних осіб — суб`єктів звернення, які звертаються за наданням адміністративних послуг до Центру надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації. Територія дія акту — Буський район Львівської області.

         Кількісне значення статистичних показників результативності:

Показники результативності за 2012рік

Дозвільний центр

Субєктами надання адміністративних послуг

Кількість звернень громадян за отриманням адміністративної послуги

-

6487

Кількість наданих адміністративних послуг

-

6348

Кількість відмов у видачі адміністративних послуг

-

139

Кількість наданих консультацій суб’єктам звернення щодо отримання адміністративної послуги

-

12500

Кількість звернень суб’єктів господарювання за отриманням документу дозвільного характеру

432

 

-

Кількість виданих документів дозвільного характеру

405

 

-

Кількість зареєстрованих декларацій

24

-

Кількість відмов у видачі документів дозвільного характеру

3

 

-

Кількість наданих консультацій суб’єктам господарювання державним адміністратором

896

 

-

Кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.

-

 

-

 

середній термін розгляду звернення: час, що минув між поданням необхідного пакету документів до прийняття рішення (календарні дні)

8

 

24

 

 

Позитивним моментом впровадження даного регуляторного акту є забезпечення впорядкування та поліпшення надання адміністративних послуг, удосконалення механізму надання адміністративних послуг та приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема до норм Закону України «Про адміністративні послуги», яким встановлено необхідність створення центрів надання адміністративних послуг.

Проект регуляторного акта розміщений на офіційній веб-сторінці Буської районної державної адміністрації http://www.busk-rda.gov.ua/  (розділ ”Регуляторна політика”, підрозділ ”Проекти регуляторних актів”). Після прийняття регуляторного акта його зміст буде розміщено на офіційній веб-сторінці http://www.busk-rda.gov.ua/  (розділ ”Регуляторна політика”, підрозділ ”Проекти регуляторних актів”).

           

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

                   Шляхом запровадження цього регуляторного акта досягнення визначених цілей є можливим, його реалізація  матиме результатом:

- можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

- виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;

- зменшення часу, необхідного для відвідування виконавчих органів, причетних до підготовки та надання адміністративних послуг;

- отримання максимуму адміністративних послуг в одному місці;

- зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи Центру надання адміністративних послуг;

- виконання Центром надання адміністративних послуг функцій щодо отримання внутрішніх погоджень та висновків.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через рік після набрання чинності цим актом.

 

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                        Марія Яцик