Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – розпорядження голови Буської райдержадміністрації

«Про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель»

від 09 березня 2010 року 77

 

Виконавець заходів з відстеження:

  Відділ Держземагентства у Буському районі Львівської області.

 

Цілі прийняття акта:

   З метою забезпечення конкурентних засад та неупередженості у відборі суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу громадянам, фізичним особам-підприємцям та юридичним особам.

 

Строк виконання заходів з відстеження:

   30 днів (01.03.2014 р.  – 31.03.2014 р.).

 

Тип відстеження:

   Періодичне.

 

Методи одержання результатів відстеження:

   Аналіз результативності розпорядження проводиться на основі статистичних даних; даних моніторингу стану розвитку підприємництва в районі.

 

Основні показники, які використовуються для визначення результативності:

-         кількість клопотань, заяв які поступили протягом 2013 року до конкурсної

комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель

-         кількість проведених конкурсів протягом 2013 року.

 

Значення основних показників результативності регуляторного акта:

-         кількість заяв на участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які поступили протягом 2013 року до конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель – 0 шт.

-         кількість проведених конкурсів протягом 2013 року – 0 шт.

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей:

   У результаті створення конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель забезпечено конкурентні засади та неупередженість у відборі суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу громадянам, фізичним особам-підприємцям та юридичним особам.

 

Перший заступник голови Буської

Районної державної адміністрації                                                     М. М. Яцик