Звіт

про базове відстеження результативності регуляторного акта – розпорядження голови Буської райдержадміністрації

«Про бронювання робочих місць та встановлення квоти на 2012 рік на підприємствах, в установах і організаціях Буського району для працевлаштування громадян, котрі потребують соціального захисту»

 

      Виконавець заходів з відстеження: Буський районний центр зайнятості.

 

      Цілі прийняття розпорядження: забезпечення надання додаткових гарантій щодо працевлаштування працездатним громадянам, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.

 

     Строк виконання заходів з відстеження: 30 днів (14 листопада 2011 року – 13 грудня 2011 року).

 

     Тип відстеження: базове.

 

      Методи одержання результатів відстеження: аналіз результативності розпорядження проводиться на основі статистичних даних про розвиток підприємництва в Буському районі, а також на основі результатів опитувань субєктів підприємницької діяльності

 

      Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, способи одержання даних:

   В разі дотримання підприємствами, організаціями та установами норм цього регуляторного акту, будуть працевлаштовані 16 осіб які потребують соціального захисту. Для відстеження результативності використовувались статистичні дані та інформація центру зайнятості.

 

 Кількісні та якісні значення показників результативності:

   Опитано 10 підприємств, установ та організацій Буського районного, які подали свої пропозиції на працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту на 2012 рік

- впровадження цього регуляторного акту дозволить забезпечити працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту та не можуть на рівних конкурувати на ринку праці.

-     кількість суб’єктів підприємницької діяльності зареєстрованих на території Буського району

 

     Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

   Впровадження цього регуляторного акту дозволить забезпечити працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту та не можуть на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

 

Голова районної державної адміністрації                                              В. Сай