Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта - розпорядження голови Буської райдержадміністрації від 30 травня 2007 року  № 303

“Про затвердження порядку видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності на території Буського району”

 

Виконавець заходів з відстеження: державний адміністратор Буської районної державної адміністрації.

 

Цілі прийняття розпорядження: сприяння розвитку підприємництва у Буському районі, інформування суб”єктів господарювання про умови отримання документів дозвільного характеру, зменшення часових та інших витрат суб”єктів підприємницької діяльності під час проходження ними дозвільних процедур, необхідних, згідно із чинним законодавством, для започаткування та здійснення господарської діяльності.

 

Строк виконання заходів з відстеження: 30 днів (01 травня 2011 року – 30 травня 2011 року)

 

Тип відстеження: періодичне.

 

Методи одержання результатів відстеження: оскільки вказаним регуляторним актом - розпорядженням голови Буської райдержадміністрації було затверджено перелік документів дозвільного характеру, що видаються за принципом організаційної єдності на території Буського району та порядок їх видачі, то аналіз результативності  розпорядження проводиться на основі аналізу нормативно-правової бази, що регулює дозвільну систему у сфері господарської діяльності.

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей: запропонований Порядок видачі документів дозвільного характеру, відповідно до вказаного у розпорядженні переліку документів дозвільного характеру:

- вибір та погодження місця розташування об”єкта архітектури;

- видача вихідних даних на проектування;

- погодження проектної документації для будівництва;

- погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

- дозвіл на виконання будівельних робіт;

- дозвіл на розміщення стаціонарної малої архітектурної форми (стаціонарної МАФ);

- дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;

- прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об”єктів,

побудований відповідно до чинних, станом на 01.03.2007р., законодавчої та нормативно-правової бази, про що вказано у п.1.3 „Загальні положення”  Порядку.

 

             Із моменту затверження регуляторного акта відбулося ряд докорінних змін у законодавстві України, що стосуються дозвільної системи, а саме Земельний Кодекс України, Закон України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, прийнято Закон України „Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів УкраїниПро заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”, „Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності”, Деякі питання  виконання підготовчих і будівельних робіт”, „Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів”, затверджено розпорядженням голови Буської райдержадміністрації „Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності” та інші.             Перелічені законодавчі та нормативно-правові акти регулюють порядок або заперечують необхідність отримання документів дозвільного характеру затверджених розпорядженням голови Буської райдержадміністрації „Про затвердження порядку видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності на території Буського району” (регуляторним актом). Відповідно до нових порядків докорінно змінюються вимоги для отримання документів дозвільного характеру, строки видачі та дії дозвільних документів, поширюється декларативний принцип на заміну деяким документам дозвільного характеру тощо.

            Враховуючи вищеперелічені зміни до законодавчої бази, що регулює порядок видачі документів дозвільного характеру затверджених розпорядженням голови Буської райдержадміністрації „Про затвердження порядку видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності на території Буського району”:

            доцільно визнати даний регуляторний акт таким, що втратив чинність, оскільки він не відповідає жодним нормативно-правовим вимогам чинним на даний час. 

 

Голова Буської районної

державної адміністрації                                                          В.Л. Сай

 

Ільків,(03264)2-11-32