Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта - розпорядження голови Буської райдержадміністрації від 31 березня 2010 року  № 129

“Про внесення змін до розпорядження голови Буської районної державної адміністрації від 29 травня 2006р. №246”

 

Виконавець заходів з відстеження: державний адміністратор Буської районної державної адміністрації.

 

Цілі прийняття розпорядження: реалізація вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 року №526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності». Нормативно-правове забезпечення діяльності державного адміністратора Дозвільного центру для впорядкування його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, з метою сприяння розвитку підприємництва у Буському районі , зменшення часових та інших витрат суб’єктів підприємницької діяльності під час проходження ними процедур дозвільного характеру, необхідних, згідно із чинним законодавством для започаткування та здійснення господарської діяльності.

 

 

Строк виконання заходів з відстеження: 30 днів (01 травня 2011 року – 30 травня 2011 року)

 

Тип відстеження: повторне.

 

Методи одержання результатів відстеження: аналіз результативності  розпорядження проводиться на основі статистичних даних  про розвиток підприємництва в районі, даних поданих місцевими дозвільними органами, що діють на території Буського району, а також фактичних даних щодо кількості звернень суб’єктів господарювання до представників дозвільних органів  та до державного адміністратора Дозвільного центру з метою отримання документів дозвільного характеру чи відповідних консультацій.

         

         Основні показники, які використовуються для визначення результативності:

-        результативність роботи державного адміністратора Дозвільного центру;

-        кількість скарг суб’єктів господарювання з приводу порушення порядку та термінів видачі документів дозвільного характеру;

-        реалізація принципу організаційної єдності при видачі документів дозвільного характеру на території Буського району;

-        середні витрати суб”єктів підприємницької діяльності (СПД) на проходження процедури отримання дозволу (витрати на транспорт для проїзду до дозвільних органів, виготовлення відповідних документів та їхніх копій, оплату праці юристів чи посередників, інші супутні витрати );

-         середній час, витрачений СПД на проходження процедури отримання дозволу;

-        кількість документів дозвільного характеру виданих суб”єтам господарювання у Дозвільному центрі Буської райдержадміністрації на протязі звітного періоду; 

-       терміни видачі документів дозвільного характеру.

Значення основних показників результативності регуляторного акта:

-        діяльність адміністратора здійснюється в повному обсязі (результативність визначена на основі 2-ох наступних показників);

-        кількість скарг суб’єктів господарювання з приводу порушення порядку та термінів видачі документів дозвільного характеру зведена до мінімуму (за звітний період відсутні);

-   видача документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами проводиться виключно у приміщенні Дозвільного центру Буської районної державної адміністрації за принципом організаційної єдності;

-         середні витрати СПД на отримання документів дозвільного характеру є значно меншими (на 75% за даний період спільні обстеження об”єкта не проводились) при безпосередньому зверненні до адміністратора, у зв”язку із зменшенням особистих відвідувань різних дозвільних органів;

-        на проходження процедури отримання документів дозвільного характеру, витрати часу СПД зменшуються приблизно до двох разів;

-        кількість документів дозвільного характеру виданих адміністратором суб”єтам господарювання у Дозвільному центрі Буської райдержадміністрації на протязі звітного періоду – 9, кількість звернень – 9, кількість наданих консультацій – 38;

-       терміни видачі документів дозвільного характеру на протязі звітного періоду – до 10 робочих днів.

 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей: впровадження даного регуляторного акту дозволило забезпечити видачу документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами за принципом організаційної єдності виключно у приміщенні дозвільного центру Буської районної державної адміністрації, та врегулювати взаємовідносини між адміністратором, місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та представництвом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва щодо проходження  дозвільних процедур.

Впровадження даного регуляторного акту дозволило зменшити витрати часу та коштів суб’єктів господарювання для отримання дозвільних документів всередньому у чотири рази, зменшити терміни видачі документів дозвільного характеру, значно підвищити рівень прозорості процедури видачі документів дозвільного характеру та державного контролю за додержанням дозвільними органами строків щодо видачі документів дозвільного характеру та порядків їх видачі, а відповідно збільшити кількість суб”єктів господарювання, які працюватимуть у правовому режимі.

 

 

 

Голова Буської  районної

державної адміністрації                                                         В.Л. Сай

 

 

Ільків, (03264) 2-11-32