Звіт

 про повторне відстеження результативності регуляторного акта - розпорядження голови Буської райдержадміністрації

«Про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель» від 09 березня 2010 року №77.

Виконавець заходів з відстеження:

Управління Держкомзему у Буському районі Львівської області.

 

Цілі прийняття акта:

З метою забезпечення конкурентних засад та неупередженості у відборі суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу громадянам, фізичним особам-підприємцям та юридичним особам.

 

 Строк виконання заходів з відстеження:

30 днів (10.03.2011р.-08.04.2011р.)

 

Тип відстеження:

Повторне

 

Методи одержання результатів відстеження:

Аналіз результативності розпорядження проводиться на основі статистичних даних; даних моніторингу стану розвитку підприємництва в районі

 

Основні показники, які використовуються для визначення результативності:

     -     кількість клопотань, заяв  які поступили протягом 2010  року до конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель

      -     кількість  проведених конкурсів протягом  2010 року.

 

 Значення основних показників результативності регуляторного акта:

-        кількість заяв на участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок,  які поступили протягом 2010  року до конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель - 6 шт.

 -    кількість  проведених конкурсів протягом  2010 року – 3 шт.

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей:

    У результаті  створення конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель забезпечено  конкурентні засади та неупередженість у відборі суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу громадянам, фізичним особам-підприємцям та юридичним особам.