Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта - розпорядження голови Буської райдержадміністрації від 15 серпня 2005 року  № 381 “Про організацію проходження суб”єктами підприємницької діяльності дозвільно-погоджувальних процедур та отримання консультаційно-інформаційних послуг за принципом “єдиного дозвільного офісу”

 

Виконавець заходів з відстеження:адміністратор Буської райдержадміністрації.

 

Цілі прийняття розпорядження: сприяння розвитку підприємництва у Буському районі, зменшення часових та інших витрат суб”єктів підприємницької діяльності під час проходження ними процедур дозвільного характеру, необхідних, згідно із чинним законодавством, для започаткування та здійснення господарської діяльності.

 

Строк виконання заходів з відстеження: 30 днів (15 листопада 2009 року – 15 грудня 2009 року)

 

Тип відстеження:періодичне.

 

Методи одержання результатів відстеження:аналіз результативності розпорядження проводиться на основі статистичних даних  про розвиток малого підприємництва в районі, даних поданих місцевими дозвільними органами, що діють на території Буського району, а також на основі результатів опитувань суб”єктів підприємницької діяльності району за  анкетою опитування суб’єктів господарювання щодо якості обслуговування в дозвільному центрі, доступності інформації, дотримання дозвільними органами законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності затвердженою наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 03.07.2009р. №114.

         

         Основні показники, які використовуються для визначення результативності:

-         середні витрати суб”єктів підприємницької діяльності (СПД) на проходження процедури отримання дозволу (витрати на транспорт для проїзду до дозвільних органів, виготовлення відповідних документів та їхніх копій, оплату праці юристів чи посередників, інші супутні витрати );

-         середній час, витрачений СПД на проходження процедури отримання дозволу;

-         середня кількість відвідувань СПД дозвільних  установ в процесі проходження процедури отримання дозволу;

-         інформованість підприємців про процедуру проходження отримання дозволу;

-         відсоток СПД, які скаржаться на певні проблеми , що виникали у них під час проходження процедури отримання дозволу;

-        поширеність корупції в системі отримання документів дозвільного характеру через ДЦ;

-        оцінка доступності послуг Дозвільного центру за 5-ти бальною шкалою на основі анкетування.

 

Кількість суб’єктів господарювання, що пройшли анкетування – 11. 

 

Значення основних показників результативності регуляторного акта:

 

-         середні витрати СПД на отримання документів дозвільногот характеру є значно меншими при безпосередньому зверненні до адміністратора, у зв”язку із зменшенням особистих відвідувань різних дозвільних органів;

-         на проходження процедури отримання документів дозвільного характеру, витрати часу СПД зменшуються приблизно на 75%;

-         до відкриття “єдиного дозвільного офісу” підприємці відвідували різні дозвільні органи в процесі проходження процедури отримання дозволу в середньому7-10 разів, на даний час, звертаючись безпосередньо до адміністратора ЄДО2 рази (дані взяті з анкетування);

-         до відкриття “єдиного дозвільного офісу” кількість підприємців, які відзначили, що вони були поінформовані про вимоги процедури отримання дозволу , становила 20%, на даний час92%. Беручи дані анкетування основними джерелами для отримання інформації підприємці назвали консультації адміністратора та використання інформаційного стенду Дозвільного центру;

-         серед найбільших проблем, що заважають ефективній роботі дозвільного центру є недоскональість нормативно-правової бази, що стосується дозвільних процедур, про це засвідчили - 80% опитаних;

-         поширеність корупції в системі отримання документів дозвільного характеру через ДЦ – 0% (дані взяті з анкетування);

-         оцінка доступності послуг Дозвільного центру за 5-ти бальною шкалою на основі анкетування – 5.

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей:

 в результаті проведеного аналізу очевидно, що з відкриттям “єдиного дозвільного офісу” було усунено ряд проблем, з якими стикались підприємці під час проходження процедури отримання документів дозвільного характеру. На сьогоднішній день суб”єкти господарювання не повністю задоволені якістю обслуговування в дозвільному центрі, доступностю інформації та дотримання дозвільними органами законодавства про дозвільну систему.Це свідчить про існування певних недоліків у роботі “єдиного дозвільного офісу”, пов”язаних з необхідністю вдосконалення  законодавства, що регулює дозвільну систему. Зокрема приведення розпорядження голови Буської райдержадміністрації від 15 серпня 2005 року  № 381 “Про організацію проходження суб”єктами підприємницької діяльності дозвільно-погоджувальних процедур та отримання консультаційно-інформаційних послуг за принципом “єдиного дозвільного офісу” у відповідність до положень постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009р. №526 „Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”.

 

 

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                        М.Вовк