Звіт
про повторне відстеження результативності регуляторного акта розпорядження голови Буської райдержадміністрації „Про затвердження положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності” від 29 травня 2006 року № 246
 
Виконавець заходів з відстеження:
Відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури.
 
Цілі прийняття акта:
Нормативно-правове забезпечення діяльності адміністратора для впорядкування його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, з метою сприяння розвитку підприємництва у Буському районі , зменшення часових та інших витрат суб’єктів підприємницької діяльності під час проходження ними процедур дозвільного характеру, необхідних, згідно із чинним законодавством, для започаткування та здійснення господарської діяльності.
 
 Строк виконання заходів з відстеження:
30 днів (29.06.08р.-29.07.08р.)
 
Тип відстеження:
повторне
 
Методи одержання результатів відстеження:
аналіз результативності розпорядження проводиться на основі статистичних даних про розвиток малого підприємництва в Буському районі, даних переліку та термінів видачі документів дозвільного характеру, що подаються місцевими дозвільними органами, а також на основі результатів усних опитувань суб’єктів підприємницької діяльності (СПД) при їх зверненні до адміністратора Єдиного дозвільного офісу щодо отримання косультацій чи документів дозвільного характеру (кількість опитаних 25 як і при первинному відстеженні) .
 
Основні показники, які використовуються для визначення результативності:
     -     кількість СПД зареєстрованих на території Буського району;
-          середні витрати СПД на проходження процедури отримання дозвільного документу (витрати на транспорт для проїзду до дозвільних органів, виготовлення відповідних документів та їхніх копій, оплату праці юристів чи посередників, інші супутні витрати);
-          середня кількість відвідувань СПД дозвільних установ в процесі проходження процедури отримання документу дозвільного характеру;
-          середній час, витрачений СПД на проходження процедури отримання дозвільного документу;
-          інформованість підприємців про вимоги процедури отримання документів дозвільного характеру;
-          відсоток СПД, які скаржаться на певні проблеми, що виникали у них під час проходження процедури отримання документу дозвільного характеру;
-          відсоток СПД, які б з питань отримання документів дозвільного характеру продовжували звертатись безпосередньо до адміністратора Єдиного дозвільного офісу.
        Значення основних показників результативності регуляторного
акта:
-          кількість СПД зареєстрованих на території Буського району – 1678
     (1473- фізичні особи, 205-юридичні особи).
-          середні витрати коштів СПД на проходження процедури отримання дозвільного документу самостійно, включаючи витрати на транспорт для проїзду до дозвільних органів, виготовлення відповідних документів та їхніх копій, оплату праці юристів чи посередників, інші супутні витрати, становить 460 грн., а безпосередньо за зверненням до адміністратора Єдиного дозвільного офісу, включаючи офіційну плату за висновки чи погодження та транспортні витрати в разі необхідності - 280 грн.;
-          середня кількість відвідувань СПД дозвільних установ у процесі проходження дозвільної процедури  перевищує 20 разів, бо залежить від наявності необхідного спеціаліста на робочому місці, попереднього одержання консультацій, неповного складу пакету документів поданого підприємцем та ін., при безпосередньому зверненні до адміністратора Єдиного дозвільного офісу кількість відвідувань скорочується до 2-4 разів.;
-          середні витрати часу СПД на проходження процедури отримання дозвільного документу за межами Єдиного дозвільного офісу становлять 60 днів, при зверненні до адміністратора не перевищує 30 днів;
-          проінформованість підприємців, щодо вимоги процедури отримання документів дозвільного характеру зросла на 30 %;
-          кількість підприємців, які скаржаться на проблемність отримання документів дозвільного характеру зменшилась на 45 %;
-          відсоток СПД, які б з питань отримання документів дозвільного характеру продовжували звертатись безпосередньо до адміністратора Єдиного дозвільного офісу – 95%.
 
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей:
Нормативно-правове забезпечення діяльності адміністратора для впорядкування його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності,  вагомо вплинуло на розвиток підприємництва у Буському районі , зменшення часових та інших витрат суб’єктів підприємницької діяльності під час проходження ними процедур дозвільного характеру, необхідних, згідно із чинним законодавством, для започаткування та здійснення господарської діяльності. Введення в дію регуляторного акту - розпорядження голови Буської райдержадміністрації “Про затвердження положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності” від 29 травня 2006р. № 246 виправдало очікувані результати.