Звіт
про повторне відстеження результативності регуляторного акта - розпорядження голови Буської райдержадміністрації „Про затвердження порядку видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності на території Буського району” від 30 травня 2007р. № 303”
 
Виконавець заходів з відстеження:
Відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури.
 
Цілі прийняття акта:
Сприяння розвитку підприємництва  у Буському районі, зменшення часових та інших витрат суб’єктів підприємницької діяльності під час проходження ними процедур дозвільного характеру, необхідних, згідно із чинним законодавством, для започаткування та здійснення господарської діяльності та з метою забезпечення видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами за принципом організаційної єдності.
 
 Строк виконання заходів з відстеження:
30 днів (05.06.08р.-05.07.08р.)
 
Тип відстеження:
Повторне
 
Методи одержання результатів відстеження:
Аналіз результативності розпорядження проводиться на основі статистичних даних про розвиток малого підприємництва в Буському районі, кількісних показників, аналізу даних з журналу реєстрації заяв та дозволів “Єдиного дозвільного офісу” в Буському районі, зокрема кількість звернень і строки видачі документів дозвільного характеру, а також кількості наданих консультацій адміністратором Єдиного дозвільного офісу.
 
Основні показники, які використовуються для визначення результативності:
     -     кількість СПД зареєстрованих на території Буського району;
-          середні витрати СПД на проходження процедури отримання дозвільного документу самостійно (витрати на транспорт для проїзду до дозвільних органів, виготовлення відповідних документів та їхніх копій, оплату праці юристів чи посередників, інші супутні витрати) та за зверненням до адміністратора Єдиного дозвільного офісу;
-          середня кількість відвідувань СПД дозвільних установ в процесі проходження процедури отримання документу дозвільного характеру;
-          середній час, витрачений СПД на проходження процедури отримання дозвільного документу;
-          кількість дозвільних документів виданих відповідно до затвердженого порядку видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності.
 
        Значення основних показників результативності регуляторного
акта:
-   кількість СПД зареєстрованих на території Буського району –  1678(1473-фізичних осіб, 205-юридчних);
-          середні витрати коштів СПД на проходження процедури отримання дозвільного документу самостійно, включаючи витрати на транспорт для проїзду до дозвільних органів, виготовлення відповідних документів та їхніх копій, оплату праці юристів чи посередників, інші супутні витрати, становить 460 грн., а безпосередньо за зверненням до адміністратора Єдиного дозвільного офісу, включаючи офіційну плату за висновки чи погодження та транспортні витрати в разі необхідності,- 280 грн.;
-          середня кількість відвідувань СПД дозвільних установ у процесі проходження дозвільної процедури  перевищує 20 разів, бо залежить від наявності необхідного спеціаліста на робочому місці, попереднього одержання консультацій, неповного складу пакету документів поданого підприємцем та ін., при безпосередньому зверненні до адміністратора Єдиного дозвільного офісу кількість відвідувань скорочується до 2-4 разів.
-          середні витрати часу СПД на проходження процедури отримання дозвільного документу за межами Єдиного дозвільного офісу становлять 60 днів, при зверненні до адміністратора не перевищує 30 днів;
-          кількість дозвільних документів виданих відповідно до затвердженого порядку видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності в період з 30.05.2007р. по 05.07.2008р.становить 36, що на 12% більше у порівнянні з попереднім періодом. Необхідно також врахувати те, що зміни до законодавства в системі видачі документів дозвільного характеру у сфері земельних питань (проведення аукціонів стосовно земельних ділянок), будівництва і архітектури (введення обов’язкового ліцензування) значно вплинули (зменшили) на кількість виданих  підприємцям документів дозвільного характеру. При цьому значно зросла кількість звернень суб’єктів підприємницької діяльності до адміністратора Єдиного дозвільного офісу з метою отримання консультацій.
 
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей:
У результаті затвердження порядку видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності на території Буського району визначився чіткий перелік таких документів, а також перелік, зміст, терміни і послідовність дій адміністратора, місцевих дозвільних органів та суб’єкта господарювання у процесі їх взаємодії з питань видачі документів дозвільного характеру. Це безумовно сприяє розвитку підприємництва  у Буському районі, впливає на зменшення часових та інших витрат суб’єктів підприємницької діяльності під час проходження ними процедур дозвільного характеру, необхідних, згідно із чинним законодавством, для започаткування та здійснення господарської діяльності. Впливає на збільшення кількості підприємців, що працюють у правовому режимі. Проте у зв‘язку із змінами законодавства в системі видачі документів дозвільного зарактеру у сфері земельних питань, необхідно внести певні зміни до даного регуляторного акту, а саме до порядку вибору земельних ділянок, та привести його у відповідність до чинного законодавства.