Звіт
про повторне відстеження регуляторного акта – розпорядження голови Буської райдержадміністрації “Про затвердження розміру плати за користування даними реєстру документів дозвільного характеру”
від 13 квітня 2007 року №214
станом на 19 травня 2008р.
 
1.     Вид та назва регуляторного акта:
Розпорядження голови Буської районної державної адміністрації „Про затвердження розміру плати за користування даними реєстру документів дозвільного характеру” від 13 квітня 2007 року №214.
  
2.     Виконавець заходів з відстеження:
Відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури.
 
3.     Цілі прийняття акта:
Реалізація положень Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” від 6 вересня 2005 року щодо формування, ведення і користування реєстром документів дозвільного характеру.
 
4.     Строк виконання заходів з відстеження:
30 календарних днів (18.04.2008р.- 18.05.2008р.)
 
5.Тип відстеження:
повторне.
 
6.Методи одержання результатів відстеження:
аналіз кількісних показників звернень суб’єктів господарської діяльності з метою отримання інформації з реєстру документів дозвільного характеру та суми надходжень до місцевих бюджетів (відгуки підприємців не зафіксовані).
 
 У зв’язку з тим, що на даний момент у Єдиному дозвільному офісі  Буського  району програмне забезпечення знаходиться на стадії встановлення, неможливо провести відстеження кількісних та якісних показників результативності розпорядження голови Буської районної державної адміністрації „Про затвердження розміру плати за користування даними реєстру документів дозвільного характеру”, а також проаналізувати  використання даних з реєстру документів дозвільного характеру та дати оцінку результативності регуляторного акта.
На даний момент підписаний договір між Буською райдержадміністрацією та Державним підприємством “Інформаційно – ресурсний центр” щодо надання послуг з технічного адміністрування Реєстру документів дозвільного характеру. Актуальна версія програмного комплексу АЗС “РДДХ” ще не встановлена. Тому затверджений розмір плати за користування даними реєстру документів дозвільного характеру та видача довідок до встановлення програмного забезпечення застосовуватись не може.
Дані щодо видачі документів дозвільного характеру фіксуються у  журналі реєстрації заяв та дозволів „Єдиного дозвільного офісу”.
 
 
        
Голова районної державної
адміністрації                                                                    М. Вовк