Звіт
про відстеження результативності регуляторного акта – розпорядження голови Буської райдержадміністрації 
«Про організацію та проведення конкурсів з продажу земельних ділянок»
 
              Виконавець заходів з відстеження: відділ земельних ресурсів Буського району
            Цілі прийняття розпорядження:  Інформування суб”єктів господарювання про умови  продажу  земельних ділянок за межами населених пунктів на території Буського району;  створення рівних умов для усіх суб”єктів господарювання; внесення чіткого регламентування порядку проведення конкурсу по продажу земельних ділянок за межами населених пунктів; підвищення ефективності використання земельного фонду району.
          Строк виконання заходів з відстеження: 30 днів (1 травня 2007 року – 1 червня 2007 року).
          Тип відстеження: базове.
          Методи одержання результатів відстеження: аналіз результативності розпорядження проводиться на основі даних про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення на конкурсній основі.
           Основні показники, які використовуються для визначення результативності:
-         середня кількість проданих земельних ділянок несільськогосподарського призначення , які розташовані за межами населених пунктів Буського району на умовах конкурсів.
-         Інформованість фізичних та юридичних осіб про процедуру проведення конкурсів з продажу земельних ділянок, які розташовані за межами населених пунктів Буського району у власність юридичним та фізичним особам – підприємцям.
-         Відсоток фізичних та юридичних осіб, які скаржаться на певні проблеми, що виникали у них під час реєстрації покупців як учасників конкурсу.
-         Кількість фізичних та юридичних осіб, що викупили земельні ділянки несільськогосподарського призначення у власність на конкурсних умовах.
 
Під час відстеження результативності було опитано 10 юридичних та фізичних осіб – підприємців.
 
Значення основних показників результативності регуляторного акта:
-         кількість проданих земельних ділянок несільськогосподарського призначення на умовах конкурсу – 0;
-         кількість підприємців, які відзначили, що вони були проінформовані про вимоги  щодо реєстрації як учасника конкурсу – 0;
-         кількість підприємців, які відзначили хоча б одну проблему, яка виникла у них під час реєстрації як учасників конкурсу – 0;
-         кількість фізичних та юридичних осіб, що викупили земельні ділянки несільськогосподарського призначення у власність на конкурсних умовах.
 
 Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей:
 
Тимчасове положення про організацію та проведення конкурсів з продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які перебувають у державній власності та розташовані за межами населених пунктів Буського району сприятимуть створенню рівних умов для усіх суб»єктів господарювання у викупі землі у власність; внесення чіткого регламентування порядку проведення конкурсу по продажу земельних ділянок за межами населених пунктів; використання ефективності використання земельного фонду району.
 
 
 
 
 
     Голова районної державної
     адміністрації                                 підпис                     Михайло Вовк