Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта - розпорядження голови Буської райдержадміністрації  «Про затвердження порядку видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності на території Буського району»
 
Виконавець заходів з відстеження: відділ містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства Буської райдержадміністрації.
 
Цілі прийняття розпорядження: сприяння розвитку підприємництва у Буському районі, зменшення часових та інших витрат суб”єктів підприємницької діяльності під час проходження ними процедур дозвільного характеру, необхідних, згідно із чинним законодавством, для започаткування та здійснення господарської діяльності та з метою забезпечення видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами за принципом організаційної єдності.
 
Строк виконання заходів з відстеження: 30 днів (25 квітня 2007 року – 25 травня 2007 року)
 
Тип відстеження: базове.
 
Методи одержання результатів відстеження:
 аналіз результативності  розпорядження проводиться на основі статистичних даних  про розвиток малого підприємництва в районі, даних Буського районного центру зайнятості та відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Буської районної державної адміністрації, а також на основі результатів опитувань суб”єктів підприємницької діяльності району за заздалегідь розробленою анкетою.
 
            Основні показники, які використовуються для визначення результативності:
-         середні витрати суб”єктів підприємницької діяльності (СПД) на проходження процедури отримання дозволу (витрати на транспорт для проїзду до дозвільних органів, виготовлення відповідних документів та їхніх копій, оплату праці юристів чи посередників, інші супутні витрати );
-         середній час, витрачений СПД на проходження процедури отримання дозволу;
-         середня кількість відвідувань СПД дозвільних  установ в процесі проходження процедури отримання дозволу;
-         інформованість підприємців про процедуру проходження отримання дозволу;
-         відсоток СПД, які скаржаться на певні проблеми , що виникали у них під час проходження процедури отримання дозволу;
-         збільшення кількості працюючих у сфері малого бізнесу;
-         зростання кількості новостворених робочих місць у районі;
-         збільшення кількості суб”єктів господарської діяльності, які працюють у правовому режимі.
 
Під час відстеження результативності було опитано 30 суб”єктів підприємницької діяльності району.
 
Значення основних показників результативності регуляторного акта:
 
-         середні витрати СПД на отримання дозволу становлять понад 100 грн.;
-         середні витрати часу СПД на проходження процедури отримання дозволу становлять біля 30 днів;
-         середня кількість відвідувань СПД дозвільних установ в процесі проходження процедури отримання дозволу  3 рази;
-         кількість підприємців, які відзначили , що вони були поінформовані про вимоги процедури отримання дозволу-78%.
-         кількість підприємців , які відзначили хочаб одну проблему яка виникла у них під час проходження процедури отримання дозволу -30%;
-         упродовж 2006р. суб”єктами підприємницької діяльності району створено 1333 нових робочих місць, що порівняно з 2005 роком більше на 10,2%;
-         кількість працюючих на малих підприємствах станом на 01.01.2007р. становить 2020 осіб, що порівняно з 2005 роком більше на 7,7%;
-         станом на 1.01.2007р. у 33 суб”єктів підприємницької діяльності оформлені дозволи на початок роботи підприємства від Держнаглядохоронпраці, в стадії виготовлення знаходяться  ще 3 дозволів;
-         упродовж жовтня – грудня 2005 року введено в експлуатацію 9 закінчених будівництвом об”єктів, упродовж січня –грудня 2006 року – 29.
 
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей:
впровадження порядку видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності на території району сприятиме зменшенню часових та інших витрат СПД під час проходження ними процедур дозвільного характеру , збільшення кількості підприємств , які працюють в правовому режимі.
 
Голова районної
державної адміністрації                              /підпис/                           М. Вовк