Звіт
про базове відстеження регуляторного акта – розпорядження голови Буської райдержадміністрації   „Про затвердження розміру плати за користування даними реєстру документів дозвільного характеру"
 
         Виконавцем заходів з відстеження  результативності регуляторного акта являється управління економіки Буської райдержадміністрації.
        Закон України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" прийнятий у вересні 2005 року. Деякі статті даного Закону вступили в силу в жовтні 2006 року, тобто Закон новий. Подібні регуляторні акти не приймались і тому неможливо вносити зміни та доповнення до раніше діючого регуляторного акту. Дане питання не передбачає безпосереднього державного регулювання господарських відносин і тому виникає необхідність прийняття такого рішення.
        Строк виконання заходів з відстеження - з 10 березня по 10 квітня 2007 року.
         Розмір плати за користування даними реєстру документів дозвільного характеру встановлюється на підставі розрахункової калькуляції , у якій враховуються витрати , пов’язані з прийняттям запиту користувача , пошуком необхідної інформації , формуванням і видачею відповідних довідок.  До калькуляції також включаються компенсація за витратні матеріали ,  відшкодування витрат на технічне обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки, послуги зв’язку, поштові витрати. Калькуляція витрат складає 5 гривень .
          В середньому за один місяць до дозвільного центру звертається 25 суб'єктів господарювання. Очікувана кількість звернень за рік складає 300 звернень, якщо за отриманням інформації звернеться 10 відсотків суб'єктів господарювання, то сума надходжень до місцевих бюджетів складатиме 160грн.
 
       Голова районної
       державної адміністрації
                          /підпис/                                  М. Вовк