Звіт
про відстеження результативності регуляторного акта - розпорядження голови Буської райдержадміністрації від 15 серпня 2005 року  № 381  “Про організацію проходження суб”єктами підприємницької діяльності дозвільно-погоджувальних процедур та отримання консультаційно-інформаційних послуг за принципом “єдиного дозвільного офісу”
 
Виконавець заходів з відстеження: управління економіки Буської райдержадміністрації.
 
Цілі прийняття розпорядження: сприяння розвитку підприємництва у Буському районі, зменшення часових та інших витрат суб”єктів підприємницької діяльності під час проходження ними процедур дозвільного характеру, необхідних, згідно із чинним законодавством, для започаткування та здійснення господарської діяльності.
 
Строк виконання заходів з відстеження: 30 днів (15 грудня 2006 року – 15 січня 2007 року)
 
Тип відстеження: повторне.
 
Методи одержання результатів відстеження: аналіз результативності  розпорядження проводиться на основі статистичних даних  про розвиток малого підприємництва в районі, даних Буського районного центру зайнятості та відділу містобудування та архітектури Буської районної державної адміністрації, а також на основі результатів опитувань суб”єктів підприємницької діяльності району за заздалегідь розробленою анкетою.
         Оскільки станом на 1.01.2007 року немає статистичних даних щодо стану розвитку малого підприємництва за 2006 рік, аналіз результативності проводиться на основі оперативних показників роботи малих підприємств за цей період.
 
         Основні показники, які використовуються для визначення результативності:
(Відстеження результативності було здійснено шляхом порівняння цих показників до відкриття “єдиного дозвільного офісу” у Буському районі та після відкриття)
-         середні витрати суб”єктів підприємницької діяльності (СПД) на проходження процедури отримання дозволу (витрати на транспорт для проїзду до дозвільних органів, виготовлення відповідних документів та їхніх копій, оплату праці юристів чи посередників, інші супутні витрати );
-         середній час, витрачений СПД на проходження процедури отримання дозволу;
-         середня кількість відвідувань СПД дозвільних  установ в процесі проходження процедури отримання дозволу;
-         інформованість підприємців про процедуру проходження отримання дозволу;
-         відсоток СПД, які скаржаться на певні проблеми , що виникали у них під час проходження процедури отримання дозволу;
-         збільшення кількості працюючих у сфері малого бізнесу;
-         зростання кількості новостворених робочих місць у районі;
-         збільшення кількості суб”єктів господарської діяльності, які працюють у правовому режимі.
 
Під час відстеження результативності було опитано 30 суб”єктів підприємницької діяльності району.
 
Значення основних показників результативності регуляторного акта:
 
-         середні витрати СПД на отримання дозволу до створення “єдиного дозвільного офісу” у Буському районі становили до 300 грн., після створення – до 110 грн.;
-         до відкриття “єдиного дозвільного офісу” підприємці відвідували різні дозвільні органи в процесі проходження процедури отримання дозволу в середньому 10 разів, після відкриття – 3 рази;
-         до відкриття “єдиного дозвільного офісу” кількість підприємців, які відзначили, що вони були поінформовані про вимоги процедури отримання дозволу , становила 20%, після відкриття – 78%;
-         Кількість підприємців, які відзначили хоча б одну проблему, яка виникла у них під час проходження процедури отримання дозволу, до відкриття “єдиного дозвільного офісу” становила 85%, після відкриття – 30%.
-         на проходження процедури отримання дозволу витрати часу СПД зменшились приблизно вдвічі.;
-         станом на 1.01.2007р. в районі працювало 184 малих підприємств – юридичних осіб, порівняно з попереднім роком їх кількість зросла на 3,4%;
-         чисельність приватних підприємців – фізичних осіб станом на 1.01.2007р. становить 1277 осіб, що більше порівняно з попереднім роком на 16% .
-         кількість працюючих на малих підприємствах  - юридичних особах станом на 1.01.2007р. становить 2020 осіб, що порівняно з 2005 роком більше на 7,7% ;
-         упродовж 2006р. суб”єктами підприємницької діяльності району створено 1333 нових робочих місць, що порівняно з 2005 роком більше на 10,2%;
-         станом на 1.01.2007р. у 33 суб”єктів підприємницької діяльності оформлені дозволи на початок роботи підприємства від Держнаглядохоронпраці ( станом на 1.09.2005р. таких дозволів  було в 23 підприємців), в стадії виготовлення знаходяться  ще 3 дозволів;
-         упродовж жовтня – грудня 2005 року введено в експлуатацію 9 закінчених будівництвом об”єктів, упродовж січня –грудня 2006 року – 29.
 
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей: в результаті роботи  “єдиного дозвільного офісу “ в районі:
-         середні витрати коштів СПД на проходження процедури отримання дозволу зменшились більш,  ніж удвічі;
-         витрати часу СПД на проходження процедури отримання дозволу зменшились приблизно вдвічі;
-         до відкриття “єдиного дозвільного офісу” кількість підприємців, які відзначили, що вони були поінформовані про вимоги процедури отримання дозволу, зросла більш, ніж утричі;
-         після відкриття “єдиного дозвільного офісу” кількість малих підприємств зросла на 3,4%;
-         чисельність  працюючих на малих підприємствах збільшилась на 7,7%;
-         кількість створених нових робочих місць на малих підприємствах зросла на 10,2%;
-         чисельність приватних підприємців – фізичних осіб  збільшилась на 16%;
-         з часу роботи “єдиного дозвільного офісу”  10 суб”єктів підприємницької діяльності виготовили  дозволи на початок роботи підприємства від Держнаглядохоронпраці, в стадії виготовлення знаходяться  ще 3 дозволів.
-         з часу роботи “єдиного дозвільного офісу” введено в експлуатацію 38 закінчених будівництвом об”єктів.
 
Очевидно, що з відкриттям “єдиного дозвільного офісу” було усунено ряд проблем, з якими стикались підприємці під час проходження процедури отримання дозволу, проте на сьогоднішній день приблизно 30% тих СПД, які подали заяву на отримання дозволу до “єдиного дозвільного офісу”, все таки вимушені були відвідати дозвільні органи поза його межами і  кожен третій підприємець все ще відчуває певні проблеми, як , наприклад, довготерміновість розгляду документів (зокрема, отримання висновків з відведення земельних ділянок – процедура отримання проходить згідно чинного законодавства).
Це свідчить про існування певних недоліків у роботі “єдиного дозвільного офісу”, зокрема, на необхідність вдосконалення  законодавства у дозвільній системі.
 
 
Голова районної
державної адміністрації                                              М.Вовк