Звіт
про базове відстеження результативності регуляторного акта розпорядження голови Буської райдержадміністрації „Про затвердження положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності” від 29 травня 2006р. № 246
 
Виконавець заходів з відстеження:
Відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури.
 
Цілі прийняття акта:
Нормативно-правове забезпечення діяльності адміністратора для впорядкування його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, з метою сприяння розвитку підприємництва у Буському районі , зменшення часових та інших витрат суб’єктів підприємницької діяльності під час проходження ними процедур дозвільного характеру, необхідних, згідно із чинним законодавством, для започаткування та здійснення господарської діяльності.
 
 Строк виконання заходів з відстеження:
30 днів (20.04.06р.-20.05.06р.)
 
Тип відстеження:
базове
 
Методи одержання результатів відстеження:
аналіз результативності розпорядження проводиться на основі статистичних даних про розвиток малого підприємництва в Буському районі, даних переліку та термінів видачі документів дозвільного характеру, що подаються місцевими дозвільними органами, а також на основі результатів опитувань субєктів підприємницької діяльності (СПД) (опитано 25 СПД) .
 
Основні показники, які використовуються для визначення результативності:
     -     кількість СПД зареєстрованих на території Буського району;
-          середні витрати СПД на проходження процедури отримання дозвільного документу (витрати на транспорт для проїзду до дозвільних органів, виготовлення відповідних документів та їхніх копій, оплату праці юристів чи посередників, інші супутні витрати);
-          середня кількість відвідувань СПД дозвільних установ в процесі проходження процедури отримання документу дозвільного характеру;
-          середній час, витрачений СПД на проходження процедури отримання дозвільного документу;
-          інформованість підприємців про процедуру проходження отримання дозволу;
-          відсоток СПД, які скаржаться на певні проблеми, що виникали у них під час проходження процедури отримання документу дозвільного характеру;
-          відсоток СПД, які б з питань отримання документів дозвільного характеру звертались безпосередньо до адміністратора Єдиного дозвільного офісу, за умови надання йому правової можливості виконувати свої функції у повному обсязі.
        Значення основних показників результативності регуляторного
акта:
     -    кількість СПД зареєстрованих на території Буського району – 1386.
-          середні витрати коштів СПД на отримання дозвільного документу 280 грн.;
-          середня кількість відвідувань СПД дозвільних установ в процесі проходження дозвільної процедури – 12 разів;
-          середні витрати часу СПД на проходження процедури отримання дозвільного документу 60 днів;
-          кількість підприємців, які відзначили, що вони були проінформовані про вимоги процедури отримання дозволу – 25%;
-          кількість підприємців, які скаржаться на проблемність отримання документів дозвільного характеру – 95%;
-          відсоток СПД, які б з питань отримання документів дозвільного характеру звертались безпосередньо до адміністратора Єдиного дозвільного офісу, за умови надання йому правової можливості виконувати свої функції у повному обсязі – 95%.
 
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей:

Нормативно-правове забезпечення діяльності адміністратора для впорядкування його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності,  сприятиме розвитку підприємництва у Буському районі , зменшенню часових та інших витрат суб’єктів підприємницької діяльності під час проходження ними процедур дозвільного характеру, необхідних, згідно із чинним законодавством, для започаткування та здійснення господарської діяльності.