Звіт
про відстеження результативності регуляторного акта - розпорядження голови Буської райдержадміністрації “Про організацію проходження суб”єктами підприємницької діяльності дозвільно-погоджувальних процедур та отримання консультаційно-інформаційних послуг за принципом “єдиного дозвільного офісу”
 
Виконавець заходів з відстеження: управління економіки Буської райдержадміністрації.
 
Цілі прийняття розпорядження: сприяння розвитку підприємництва у Буському районі, зменшення часових та інших витрат суб”єктів підприємницької діяльності під час проходження ними процедур дозвільного характеру, необхідних, згідно із чинним законодавством, для започаткування та здійснення господарської діяльності.
 
Строк виконання заходів з відстеження: 30 днів  ( 15 липня 2005 року – 15 серпня 2005 року ).
 
Тип відстеження: базове.
 
Методи одержання результатів відстеження: аналіз результативності  розпорядження проводиться на основі статистичних даних  про розвиток малого підприємництва в районі, даних Буського районного центру зайнятості та відділу містобудування та архітектури Буської районної державної адміністрації, а також на основі результатів опитувань суб”єктів підприємницької діяльності району.
        
 
         Основні показники, які використовуються для визначення результативності:
-         середні витрати суб”єктів підприємницької діяльності (СПД) на проходження процедури отримання дозволу (витрати на транспорт для проїзду до дозвільних органів, виготовлення відповідних документів та їхніх копій, оплату праці юристів чи посередників, інші супутні витрати );
-         середній час, витрачений СПД на проходження процедури отримання дозволу;
-         середня кількість відвідувань СПД дозвільних  установ в процесі проходження процедури отримання дозволу;
-         інформованість підприємців про процедуру проходження отримання дозволу;
-         відсоток СПД, які скаржаться на певні проблеми , що виникали у них під час проходження процедури отримання дозволу;
-         чисельність працюючих у сфері малого бізнесу;
-         кількость суб”єктів господарської діяльності, які працюють у правовому режимі.
 
Під час відстеження результативності було опитано 28 суб”єктів підприємницької діяльності району.
 
Значення основних показників результативності регуляторного акта:
-         середні витрати коштів СПД на отримання дозволу становлять біля 300 грн.;
-         середні витрати часу СПД на проходження процедури отримання дозволу становлять біля 60 днів. .
-         середня кількість відвідувань СПД дозвільних установ в процесі проходження процедури отримання дозволу - 10 разів,
-          кількість підприємців, які відзначили, що вони були поінформовані про вимоги процедури отримання дозволу - 20%;
-         кількість підприємців, які відзначили хоча б одну проблему, яка виникла у них під час проходження процедури отримання дозволу - 85%;
-         станом на 1.08.2005р. в районі здійснює діяльність 176 малих підприємств – юридичних осіб;
-         чисельність приватних підприємців – фізичних осіб станом на 1.08.2005р. становить 1072 осіб;
-         кількість працюючих на малих підприємствах  - юридичних особах станом на 1.08.2005р. становить 1850 осіб;
-         станом на 1.08.2005р. у 22 суб”єктів підприємницької діяльності оформлені дозволи на початок роботи підприємства від Держнаглядохоронпраці.
 
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей:
створення “єдиного дозвільного офісу “ в районі сприятиме зменшенню часових та інших витрат суб”єктів підприємницької діяльності під час проходження ними процедур дозвільного характеру, збільшення кількості підприємств, які працюють у правовому режимі.
 
 
 
 
Голова районної
державної адміністрації                                              М.Вовк