ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту розпорядження
голови Буської районної державної адміністрації
„Про затвердження порядку видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності на території Буського району
   Відповідно до Закону України “ Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб , їх об”днань, оприлюднюється проект розпорядження голови Буської районної державної адміністрації Про затвердження порядку видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності на території Буського району”.
   Проект розпорядження розроблено відповідно до вимог Закону України “ Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” з метою забезпечення видачі документів дозвільного характеру (згідно наведеного переліку) місцевими дозвільними органами за принципом організаційної єдності.
   Проект разом з аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у мережі Інтернет на сторінці buskrda@ukr.net , у часописі “Воля народу”.
   З текстом проекту та аналізом його регуляторного впливу можна ознайомитись також у відділі містобудування та архітектури Буської районної державної адміністрації, тел.: 2-16-27,
   Пропозиції та зауваження прийматимуться у письмовій формі протягом місяця з дня оприлюднення проекту розпорядження на адресу розробника:
80500, Львівська обл., м.Буськ, вул.Львівська, 2, відділі містобудування та архітектури Буської районної державної адміністрації, тел.: 2-16-27 , E-mail: buskrda@ukr.net
та на адресу територіального органу спеціально уповноваженого органу щодо здійснення державної регуляторної політики – представництва Держпідприємництва України у Львівській області:
79008, м.Львів, вул.Винниченка,6, тел./факс: 8 (0322) 76 –55-43, E-mail: predlo@mail.lviv.ua
Перший заступник
голови райдержадміністрації                                                                                                                        М.Яцик
Аналіз регуляторного впливу проекту
розпорядження голови Буської районної державної адміністрації
„Про затвердження порядку видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності на території Буського району
   Проект розпорядження голови Буської районної державної адміністрації „Про затвердження порядку видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності на території Буського району” розроблено Буською районною державною адміністрацією.
1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв”язано шляхом державного регулювання.
Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” запроваджено видачу документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами за принципом організаційної єдності.
Запроваджений законом принцип отримання дозвільних документів є принципово новим для України і тому процедура отримання документів дозвільного характеру за таким принципом потребує чіткої регламентації.
Важливість нормативного регулювання порядку видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності полягає в тому, що дозвільні органи мають чітко визначену процедуру видачі того чи іншого документу дозвільного характеру, яка не виходить за межі встановлених законодавством вимог.
Окрім цього, проблема полягає в тому, що особа, яка здійснює господарську діяльність, стикається з складною процедурою отримання документів дозвільного характеру. Складність полягає в багатоетапності проходження дозвільної процедури, яка не завжди відома суб”єкту підприємницької діяльності.
2. Ціль державного регулювання.
1. Інформування суб”єктів господарювання про умови отримання документів дозвільного характеру.
2. Зменшення термінів отримання документів дозвільного характеру.
3. Створення рівних умов для усіх суб”єктів господарювання.
4. Зменшення кількості відвідувань суб”єктів підприємницької діяльності дозвільних органів в процесі отримання документу дозвільного характеру.
3. Альтернативні способи досягнення цілей.
1. Не змінювати існуючий порядок, тобто для отримання документів дозвільного характеру заявник звертається безпосередньо до дозвільного органу.
2. Запровадження декларативного принципу (суб”єкт господарювання набуває права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру) – даний принцип потребує напрацювання та внесення змін в загальнодержавне законодавство.
4. Механізм, який пропонується застосувати для роз”яснення проблеми.
Представленим проектом регуляторного акту визначаються вимоги щодо порядку видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності на території Буського району, зокрема, перелік, зміст, терміни і послідовність дій Адміністратора, місцевих дозвільних органів, суб”єкта господарювання у процесі їх взаємодії з питань видачі документів дозвільного характеру.
Також представленим проектом регуляторного акту затверджується Перелік документів дозвільного характеру, що видаються за принципом організаційної єдності на території Буського району та регламентується процедура видачі кожного документу дозвільного характеру.
Дія акту поширюється на Буський район Львівської області.
Акт доводиться до відома суб”єктів господарювання через розміщення на сайті райдержадміністрації ( E-mail: buskrda@ukr.net ) та шляхом розміщення на інформаційних стендах в дозвільному центрі, тощо.
5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
Впровадження даного регуляторного акту дозволить впорядкувати діяльність адміністратора та керівників дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності на території Буського району.
Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта полягає у рівні дотримання чинного законодавства сторонами взаємовідносин.
6. Очікувані результати прийняття акта.
За попередніми розрахунками, в результаті прийняття даного регуляторного акта зменшаться витрати часу та коштів суб”єктів господарювання на отримання документів дозвільного характеру, а це , у свою чергу, приведе до збільшення прибутковості суб”єктів господарювання та збільшення кількості суб”єктів підприємницької діяльності, які працюють у правовому режимі.
Сфера впливу (інтереси громадян, суб”єктів господарювання та держави )
Вигоди
Витрати
Органи державної влади
Забезпечення прозорості дій органів влади при отримання документів дозвільного характеру СПД
Адміністрування регуляторного акта (оплата праці працівників органів влади, видатки на збір та обробку інформації, експлуатаційні витрати )
Суб”єкти господарювання
Зменшення витрат часу та коштів, пов”язаних з отриманням документу дозвільного характеру.
Відсутність проблем у підприємців ( зведення їх до мінімуму ) під час проходження процедури отримання дозволу.
Населення (споживачі)
Стабілізація, зниження цін на продукцію.
7. Строк дії регуляторного акта.
Строк дії запропонованого регуляторного акта пропонується до приведення нормативно-правових актів центрального рівня у відповідність із вимогами Закону України “ Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та до прийняття Закону України “Про перелік документів дозвільного характеру”.
8. Показники результативності регуляторного акта.
Прогнозні значення показників результативності:
Показник
Значення
Середні витрати суб”єктів господарювання району матеріальні, часові) на проходження процедури отримання дозволу.
Зменшення
Середня кількість відвідувань СПД дозвільних установ в процесі проходження відповідної процедури
Зменшення
Середня кількість звернень СПД з питань видачі документів дозвільного характеру безпосередньо до адміністратора
Збільшення
Інформованість підприємців про процедуру отримання документів дозвільного характеру
Збільшення
Кількость суб”єктів господарської діяльності, які працюють в правовому режимі.
Збільшення
Методи одержання результатів відстеження:
Аналіз результативності розпорядження проводитиметься на основі статистичних даних про розвиток малого підприємництва в районі, даних Буського районного центру зайнятості та відділу містобудування та архітектури Буської районної державної адміністрації, а також на основі результатів опитувань суб”єктів підприємницької діяльності району.
Відстеження результативності буде проводитьсь через рік з дня набрання ним чинності та через кожні три роки.

Перший заступник голови райдержадміністрації                                                                 М.Яцик

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ БУСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ
 
___________________                    № ____
м. Буськ

Про затвердження порядку
видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності
на території Буського району

 

    Відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, розпорядження голови Буської районної державної адміністрації від 15 серпня 2005 року №381 “Про організацію проходження суб”єктами підприємницької діяльності дозвільно-погоджувальних процедур та отримання консультаційно-інформаційних послуг за принципом “єдиного дозвільного офісу” та з метою забезпечення видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами за принципом організаційної єдності:
1. Затвердити:
1.1. Перелік документів дозвільного характеру, що видаються за принципом організаційної єдності на території Буського району згідно додатку 1;
1.2. Порядок видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності на території Буського району згідно додатку 2.
2. Розмістити дане розпорядження в засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації М.Яцик.

 

                                                                                                                                                                  Михайло Вовк

 

Додаток 1
 до розпорядження голови
Буської районної державної адміністрації від
_____________. № ______
Перелік документів дозвільного характеру,
що видаються за принципом організаційної єдності
на території Буського району
1. Вибір та погодження місця розташування об’єкта архітектури.
2. Видача вихідних даних на проектування.
3. Погодження проектної документації для будівництва.
4. Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
5. Дозвіл на виконання будівельних робіт.
6. Дозвіл на розміщення стаціонарної малої архітектурної форми (стаціонарної МАФ).
7. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.
8. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об”єктів.
Заступник голови райдержадміністрації,
керівник апарату Й.Сосновський

Додаток 2

до розпорядження голови
Буської районної державної адміністрації від

_______________ № ____

Порядок
видачі документів дозвільного характеру за принципом
організаційної єдності на території Буського району
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Порядок видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності на території Буського району (далі Порядок видачі) визначає перелік, зміст, терміни і послідовність дій Адміністратора, місцевих дозвільних органів, суб”єкта господарювання у процесі їх взаємодії з питань видачі документів дозвільного характеру.
1.2 Порядок видачі регламентує процедуру видачі документів дозвільного характеру, перелік яких визначено згідно додатку 1 даного розпорядження.
1.3 Запропонований Порядок видачі побудований відповідно до чинних, станом на 1.02.2007р., законодавчої та нормативно-правової бази. При використанні даного порядку слід враховувати можливе внесення змін до законодавчої та нормативно-правової бази центрального рівня, зокрема, до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.
2. ПОРЯДОК ВИБОРУ ТА ПОГОДЖЕННЯ МІСЦЯ
РОЗТАШУВАННЯ ОБ’ЄКТА АРХІТЕКТУРИ
Порядок вибору та погодження місця розташування об’єкта архітектури складений у відповідності із Земельним кодексом України, Законами України „Про землеустрій”, постановами Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 року № 427 „Про затвердження порядку вибору земельних ділянок для розміщення об”єктів”, від 26 травня 2004 року № 677 „ Про затвердження порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок”, рішенням Львівської обласної ради від 31 березня 2005 року № 339 „Про затвердження тимчасових положень щодо регулювання земельних відносин”, Типовими регіональними плавилами забудови, затвердженими наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України N 219 від 10.12.200.
2.1 Заявник за бажанням отримує інформацію з питань оформлення документів щодо погодження місця розташування об’єкта архітектури; при потребі консультація надається районним відділом земельних ресурсів та відділом містобудування та архітектури райдержадміністрації.
Заявник подає Адміністратору заяву на одержання документів дозвільного характеру до якої долучається клопотання до голови райадміністрації про підготовку акту вибору земельної ділянки для розташування об’єкта архітектури.
Бланк заяви та зміст клопотання видаються Адміністратором.
2.2 До заяви та клопотання додається пакет документів, визначений п.п.3.2:
2.2.1 копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (нотаріально засвідчена);
2.2.2 містобудівне обґрунтування у разі відсутності об’єкту в генплані або схему генплану, де вказано місце розташування земельної ділянки та ескіз розташування об’єкта із зазначенням загальної площі ділянки; у разі вилучення земельної ділянки – умови вилучення (усі документи у 4-ох примірниках); для стаціонарних малих архітектурних форм (СМАФ) – передпроектні пропозиції.
2.2.3 копії проектів будівництва об’єктів (типових проектів або проектів повторного застосування) – за наявності;
2.2.4 рішення місцевої ради про дозвіл на збір матеріалів попереднього погодження земельної ділянки;
2.3 Адміністратор, відповідно до Порядку взаємодії, не пізніше наступного дня подає голові райдержадміністрації клопотання про вибір та погодження місця розташування земельної ділянки. До заяви додаються копії документів, визначені п.3.2 Порядку видачі. Голова райдержадміністрації, як правило, скеровує документи на розгляд голові постійно діючої Комісії з питань вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів (далі Комісія з вибору ділянки).
Адміністратор інформує голову Комісії про подані документи, узгоджує час, місце, дату спільного засідання Комісій та організує його проведення згідно з Порядком взаємодії.
Упродовж 2-х тижнів після отримання матеріалів Комісія з вибору діє згідно з Порядком вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів (затв. Постановою КМУ №427 від 31.03.2004р.).
При необхідності виїзду членів комісії на місце розташування земельної ділянки (визначає голова Комісії) голова може звернутися до Адміністратора з пропозицією про організацію виїзду членів комісії. Адміністратор діє відповідно до Порядку взаємодії, узгоджує з головою Комісії дату виїзду Комісії (у повному або обмеженому складі) для обстеження земельної ділянки та дату засідання, про що робить запис у контрольному графіку документообігу за своїм підписом. Адміністратор організує виїзд Комісії для обстеження земельної ділянки згідно з Порядком взаємодії, повідомляє Заявника про дату, місце та час виїзду і засідання Комісії. Заявник або його представник, залучаються до роботи комісії і за власним бажанням можуть бути присутніми на її засіданнях. Акт вибору земельної ділянки готує відділ містобудування та архітектури (4-и примірники) на підставі поданої відділом земельних ресурсів інформації щодо категорії земель запропонованої ділянки. Акт вибору земельної ділянки підписується членами комісії та головою, скріплюється печатками і разом з поданими матеріалами надсилається Адміністратору. У разі непридатності земельної ділянки чи неможливості розміщення на ній об’єкта архітектури в акті зазначається мотивоване обґрунтування відмови.
2.4 Адміністратор передає дозвільним органам – учасникам взаємодії лист-клопотання разом з Актом вибору ділянки та копіями документів зазначених у п.3.2, які не пізніше 10-и робочих днів з дня отримання документів зобов’язані підготувати та передати Адміністраторові свої висновки щодо доцільності місця розташування об'єкта (погодження вибору земельної ділянки, її граничних параметрів, площі). Висновки дозвільних органів, що не є учасниками взаємодії, Заявник отримує поза Порядком взаємодії.
Комплексний висновок та проект рішення відповідної місцевої ради про погодження місця розташування об’єкта (матеріалів вибору земельної ділянки) відповідно до п.6.3 Типових регіональних плавил забудови у місячний термін готує відділ містобудування та архітектури і передає Адміністратору.
2.5 За бажанням Заявника Адміністратор організовує видачу технічного завдання на розробку проекту відведення земельної ділянки. Для цього заявник повинен додати до документів клопотання на ім’я керівника районного відділу земельних ресурсів, підписати (у разі згоди) 2-а примірники договору (бланк договору видає Адміністратор) та подати копію платіжного документу про внесення на рахунок, вказаний Адміністратором 35 грн. Не пізніше наступного дня Адміністратор передає документи відділу земельних ресурсів, який упродовж 7-и днів готує технічне завдання на розробку проекту відведення та передає його Адміністратору, який видає його Заявнику разом з документами.
2.6 Проект відведення розробляється землевпорядною організацією, яка має ліцензію на проведення робіт із землеустрою відповідно до договору із Заявником.
3. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ВИХІДНИХ ДАНИХ
НА ПРОЕКТУВАННЯ
3.1 Видача АПЗ, технічних умов на інженерне забезпечення (надалі ТУ) та інших довідок та вимог щодо проектування здійснюється у відповідності до норм постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.1999 р. № 2328 «Про порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу».
3.2 Для видачі ТУ Заявник подає Адміністратору документи, необхідні для забезпечення виготовлення ТУ відповідними службами та підприємствами. Уніфікований перелік документів відповідно до Порядку, який подається всім інженерним службам включає:
• заяву на отримання технічних умов;
• опитувальні листи за затвердженою формою;
• план земельної ділянки (ситуаційний план, генплан, схема генплану);
• платіжні документи на мінімальну суму;
• бланк договору про надання послуг, підписаний та скріплений печаткою Замовника;
• Інші документи (інженерні служби інформують Адміністратора про перелік додаткових документів, які вимагаються для надання ними технічних умов, крім зазначених в уніфікованому переліку).
Адміністратор здійснює адміністрування аналогічно до адміністрування розробки АПЗ.
3.3 Надання технічних умов інженерними службами здійснюється упродовж 10 робочих днів: 7 робочих днів – у формі індивідуальної роботи; 3-и робочі дні – у формі спільного засідання уповноважених представників інженерних служб та відділу містобудування та архітектури, які організуються Адміністратором. Кількість, тривалість, час, місце проведення засідань визначається Адміністратором за пропозиціями представників інженерних служб за результатами їх спільної роботи.
3.4 Для видачі АПЗ Заявник подає Адміністратору наступні документи:
• заява з відповідним клопотанням та основними характеристиками об’єкта;
• копія рішення відповідної місцевої ради (розпорядження голови райдержадміністрації) про погодження місця розташування об’єкта архітектури;
• належним чином завірена згода власника земельної ділянки (землекористувача) на вилучення або тимчасове використання земельної ділянки;
• висновок органу охорони культурної спадщини (при потребі);
• генплан, схема генплану (містобудівне обґрунтування – при наявності);
• право власності на обєкт архітектури або згоду власника (при реконструкції);
• акт вибору ділянки і матеріали попереднього погодження (висновки відповідних служб по вибору/вилученню земельної ділянки);
• технічні умови на інженерне забезпечення об’єкта архітектури;
• бланк договору про надання послуг, підписаний та скріплений печаткою Замовника;
• платіжні документи на мінімальну суму.
3.5 Відповідно до Порядку взаємодії Адміністратор передає зазначені у п.3.4 Порядку видачі документи у відділ містобудування і архітектури, який у місячний термін (за умови надання усіх необхідних документів) виготовляє та затверджує архітектурно планувального завдання (АПЗ).
При потребі Адміністратор забезпечує спілкування представників відділу містобудування і архітектури з Заявником щодо виготовлення АПЗ.
3.6 Адміністратор звіряє сплачену суму з сумою підписаного договору, інформує Заявника. Подальше проходження процедури можливе за умови сплати Заявником різниці між сумою договору та сумою платежу, здійсненого згідно договору раніше. Адміністратор передає платіжні документи до відділу містобудування та архітектури.
3.7 Підготовлені ТУ разом з АПЗ видаються Заявнику за умови подання останнім платіжних документів, що засвідчують повний розрахунок за укладеними з інженерними службами договорами. При передачі ТУ Заявник підписує акти прийому-передачі технічних умов та АПЗ.
3.8 Заявник забезпечує виготовлення проектної документації на будівництво поза Порядком взаємодії.
4. ПОРЯДОК ПОГОДЖЕННЯ
ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
Проектна документація для будівництва розробляється на замовлення Заявника проектними організаціями, що мають відповідну ліцензію на основі вихідних даних на проектування. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва визначається ДБН А.2.2-3-2004, затверджені наказом Держбуду України від 20.01.2004р. №8.
4.1 Заявник або уповноважений проектної організації (якщо це передбачено договором) подає Адміністратору заяву на одержання документів дозвільного характеру, копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (нотаріально засвідчену), статут для юридичних осіб (нотаріально засвідчений), копію паспорта (для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності), копію договору оренди земельної ділянки або Державного акта на право власності на землю, до яких долучаються документи та для кожного з учасників процедури:
4.1.1 для районної служби ГУ МНСУ:
• клопотання про надання висновку галузевої експертизи та погодження проектної документації;
• проектна документація;
• договір про надання послуг;
4.1.2 для СЕС
• клопотання про надання висновку галузевої експертизи та погодження проектної документації;
• проектна документація;
• договір про надання послуг;
4.1.3 для державної екологічної інспекції Державного управління екологічної безпеки у Львівській області:
• клопотання про надання висновку галузевої експертизи та погодження проектної документації;
• проектна документація;
4.1.4 для кожної із визначених АПЗ інженерних служб – учасників взаємодії[1]
• клопотання про погодження проектної документації на відповідність наданим технічним умовам;
• проектна документація;
• договір про надання послуг (при потребі: тепло, водопостачання, водовідведення);
4.1.5 для відділу містобудування та архітектури:
• клопотання про погодження проектної документації;
• проектна документація.
4.2 Відповідно до Порядку взаємодії Адміністратор передає зазначені у п.4.1.1-4.1.5 Порядку видачі документи учасникам процедури. У кожному конкретному випадку він складає графік передачі документів залежно від кількості учасників процедури та кількості поданих екземплярів проектної документації таким чином, щоб для кожного із учасників процедури, за винятком інженерних служб, виділялось на опрацювання проектної документації не менше 5-и робочих днів, а для учасників процедури – інженерних служб – не менше 3-х робочих днів. Згідно з графіком (по закінченні відведеного для опрацювання всіма учасниками процедури терміну) Адміністратор визначає дату 1-го, при потребі кількох спільних засідань уповноважених представників учасників процедури (архітектурно-містобудівної ради), для проведення яких відводиться 3 робочих дні. Результатом спільних засідань уповноважених представників учасників процедури (архітектурно-містобудівної ради) є протокол останнього засідання про результати розгляду проектної документації.
У разі необхідності отримання висновків та погоджень поза Порядком взаємодії протокол спільного засідання уповноважених представників учасників процедури (архітектурно-містобудівної ради) про результати розгляду проектної документації складається згідно з Порядком видачі після подання Заявником або уповноваженим проектної організації отриманих висновків та погоджень поза Порядком взаємодії.
Організація спілкування представників учасників процедури з уповноваженими представниками проектної організації забезпечується дозвільними органами самостійно.
4.3 Проектна документація з експертними висновками та погодженнями, один примірник договорів на надання послуг та копія протоколу спільного засідання уповноважених представників учасників процедури (архітектурно-містобудівної ради) передаються Адміністратору відповідно до Порядку взаємодії.
4.4 Адміністратор інформує Заявника або уповноваженого проектної організації про необхідність подання копій платіжних документів (суми та розрахункові рахунки вказуються в договорах). При передачі документів Адміністратор звіряє сплачену суму з сумою підписаного договору, робить відповідні записи в контрольному графіку документообігу та в журналі і передає Заявнику/уповноваженому проектної організації проектну документація з експертними висновками та погодженнями (4-и примірники), 1 примірник договорів на надання послуг та копію протоколу спільного засідання уповноважених представників учасників процедури (архітектурно-містобудівної ради).
Копії платіжних документів наступного дня передаються Адміністратором дозвільним органам - учасникам процедури відповідно до Порядку взаємодії.
4.5 Експертиза щодо відповідності проектної документації вимогам НПА з охорони праці, комплексний висновок Державної інвестиційної експертизи (при потребі), висновки відділу культурної спадщини управління культури Львівської облдержадміністрації (при потребі), висновки інспекції з енергозбереження (при потребі), висновки органу з гірничого нагляду (при потребі) забезпечується Заявником або уповноваженим проектної організації самостійно.
4.6 Проектна документація затверджується інвестором (Замовником) на підставі комплексного висновку Державної інвестиційної експертизи.
5. ПОРЯДОК ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ,
ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
5.1 Проходження дозвільної процедури передбачає виконання робіт з документами Заявника у певній послідовності дозвільними органами – учасниками взаємодії при проходженні процедури.
5.1.1 Дозвільні органи – учасники взаємодії при проходженні процедури при отриманні документів перевіряють їх комплектність для здійснення дозвільних дій та відповідність зазначених у них відомостей. При виявленні невідповідності відомостей або неповного пакету документів, документи повертаються Адміністратору із зазначенням причини відмови у прийнятті документів, з проставлянням підпису та дати.
5.1.2 Упродовж 3-х днів дозвільні органи – учасники взаємодії при проходженні процедури забезпечують надання висновків і погодження проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки.
5.1.3 Остаточне оформлення висновків, погодження проекту відведення та передача документів Адміністратору здійснюється на спільному засіданні уповноважених представників дозвільних органів – учасників взаємодії при проходженні процедури на 4-ий або 5-ий день з дати отримання ними документів для опрацювання.
Копії документів для опрацювання надаються усім дозвільним органам – учасникам взаємодії при проходженні процедури в один день.
Адміністратор, отримуючи від дозвільного органу документ дозвільного характеру, перевіряє наявність повного пакету документів і факт здійснення відповідної дозвільної дії та/або видачі документу дозвільного характеру.
5.2 Заявник подає Адміністраторові проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ( у 4-х примірниках) для подальшого його узгодження та наступні документи для передачі дозвільним органам – учасникам взаємодії при проходженні процедури:
5.2.1 для районного відділу земельних ресурсів:
• клопотання про надання висновку на ім’я керівника;
• проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
• копію платіжного документа (80 грн) – рахунок вказується Адміністратором;
• бланк договору про надання послуг районним відділом земельних ресурсів, підписаний та скріплений печаткою Замовника;
5.2.2 для СЕС:
• клопотання про надання висновку на ім’я керівника;
• проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
• копію платіжного документа (74,19 грн) – рахунок вказується Адміністратором;
• бланк договору про надання послуг СЕС, підписаний та скріплений печаткою Замовника;
5.2.3 для відділу містобудування та архітектури:
• клопотання про надання висновку на ім’я керівника;
• проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
5.2.4 для районної інспекції державного управління екології та природних ресурсів Львівської області (за умови, що вона є учасником взаємодії)
• клопотання про надання висновку на ім’я керівника;
• проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
Висновки та погодження відділу культурної спадщини управління культури Львівської облдержадміністрації Заявник отримує поза Порядком взаємодії.
5.3 Висновок Державної землевпорядної експертизи, яку здійснює упродовж двадцяти робочих днів обласне Головне управління земельних ресурсів (ГОУЗР) отримує уповноважений землевпорядної організації, якщо це передбачено угодою або Заявник поза порядком взаємодії.
5.4 Адміністратор передає проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з відповідними висновками до районного відділу земельних ресурсів, який упродовж п’яти робочих днів, подає пакет документів разом з проектом рішення голови (сільської, селищної) ради/ проектом розпорядження голови райдержадміністрації про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надає Адміністратору, який у свою чергу передає його голові (сільської, селищної) ради/райдержадміністрації.
5.5 Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки разом із усіма відповідними висновками упродовж одного місяця розглядається на черговій сесії сільської, селищної ради, де приймається рішення сесії місцевої ради (розпорядження голови райдержадміністрації) про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки замовнику.
6. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОЗВОЛУ
НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
6.1 Заявник подає Адміністратору заяву про видачу дозволу на виконання будівельних робіт (форма затверджена Наказом Держбуду України №273 від 05.12.2000р.), до якої додаються наступні документи:
• рішення органу місцевого самоврядування про дозвіл на будівництво об’єкта містобудування - копія;
• документ (копія), що засвідчує право власності забудовника (замовника) чи право користування (зокрема на правах оренди) земельною ділянкою, на якій буде розміщено об’єкт містобудування, а у разі проведення реконструкції, реставрації та капітального ремонту будівлі, споруди, технічного переоснащення підприємств – копія документа, що посвідчує право власності на будинок (споруду) або письмова згода власника на проведення робіт;
• комплексний висновок обласної служби Української Державної інвестиційної експертизи (Заявник отримує поза порядком взаємодії на основі позитивних висновків по робочому проекту, які додає до комплексного висновку);
• документи про призначення відповідальних виконавців робіт (виконроба, осіб, що виконують технічний нагляд, авторський нагляд, накази генпідрядника про призначення виконроба, генпроектувальника про ведення авторського нагляду, замовника про ведення технічного нагляду);
• затверджену в встановленому порядку проектну документацію (будівельний генплан та паспорт фасаду в двох примірниках, пояснювальна записка для реєстрації, загальний журнал робіт, журналу авторського нагляду).
6.2 Адміністратор відповідно до Порядку взаємодії передає заяву та подані документи інспекції Держархбудконтролю. Інспекція Держархбудконтролю в термін, що не перевищує 10 робочих днів, розглядає та передає Адміністраторові дозвіл на виконання будівельних робіт, зареєстрований в інспекції Держархбудконтролі або надає аргументовану відмову. До дозволу додається загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, один примірник будівельного генерального плану на яких поставлено штамп про реєстрацію об’єкта та заява про видачу дозволу на виконання будівельних робіт.
При передачі документів, окрім відміток у контрольному графіку документообігу, Адміністратор розписується у книзі реєстрації виданих дозволів на виконання будівельних робіт, яку приносить-забирає представник інспекції.
6.3 Відповідно до Порядку взаємодії Адміністратор інформує Заявника і передає йому дозвіл та загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, один примірник будівельного генерального плану під розписку забудовника на заяві та в журналі. Заява повертається наступного дня інспекції Держархбудконтролю. При передачі документів Адміністратор інформує Заявника про обов’язок забудовника (замовника) у 7-денний термін повідомити інспекцію Держархбудконтролю після початку виконання будівельних робіт на об’єкті, про що Заявник розписується у контрольному графіку документообігу.
6.4 При перереєстрації дозволу (у разі передавання права на будівництво іншому забудовнику (замовнику) або зміни генеральної підрядної організації) до заяви про перереєстрацію дозволу (довільної форми або встановленої нормативним актом районного/міського рівня) додаються документи, визначені п.6.1, у які внесені зміни, та оригінал дозволу на виконання будівельних робіт. Дозвіл перереєстровується відповідно до п.п. 6.1-6.3.
6.5 При поновленні будівництва об’єкту (у разі попередньої його консервації) Заявник до заяви (довільної форми або встановленої нормативним актом районного рівня) додає документи, визначені п. 6.1 Порядку видачі та додатково документ про технічний стан конструкцій і можливість продовження будівництва, виданий проектною організацією, що розробила проект. Дозвіл видається/повертається відповідно до п.п. 6.1 - 6.3 Порядку видачі. До документів, які видаються Заявнику, додається документ про технічний стан конструкцій та можливість продовження будівництва зі штампом інспекції Держархбудконтролю.
6.6 При подовженні терміну дії дозволу Адміністраторові подається лист (зазначається перелік виконаних на об’єкті містобудування робіт, відповідальні за здійснення будівельних робіт, працівники, що здійснюють технічний та авторський нагляд) та оригінал дозволу. Дозвіл з відміткою про подовження терміну дії видається відповідно до п.п.6.1-6.3 Порядку видачі.
Примітка: Перелік будівельних робіт, на які не видається дозвіл, регламентується Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України №273 від 05.12.2000р. «Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт».
7. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОЗВОЛУ
НА РОЗМІЩЕННЯ СТАЦІОНАРНОЇ МАЛОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ФОРМИ
7.1 Заявник подає Адміністратору заяву на одержання документа дозвільного характеру, до якої долучає:
• заяву про надання дозволу на розміщення малої архітектурної форм (далі заяву про надання дозволу) за формою, затвердженою Наказом Держбуду України №227 від 13.10.2000р.;
• нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;
• документ, що посвідчує право на земельну ділянку;
• паспорт стаціонарної малої архітектурної форми з нанесенням місця розміщення, планів та фасадів (далі – паспорт прив’язки), виготовлений підприємствами, установами, організаціями, які мають відповідну ліцензію та погоджений у встановленому порядку.
Погодження паспорта прив’язки здійснюється відповідно до п. 4 Порядку видачі аналогічно до погодження проектної документації.
7.2 Адміністратор наступного дня телефоном або іншим доступним способом повідомляє голову сільської, селищної, міської ради, районної адміністрації про надходження документів і разом з ним визначає дату і спосіб їх передачі та повернення Адміністратору. У 5-денний термін заява про надання дозволу та документи із скеруванням голови сільської, селищної, міської ради, районної адміністрації передаються Адміністратору. Відповідно до Порядку взаємодії Адміністратор передає заяву про надання дозволу та документи в відділ містобудування і архітектури. Відділ містобудування і архітектури протягом 5-и робочих днів перевіряє відповідність паспорта прив’язки державним будівельним нормам, затверджує паспорт прив’язки, видає дозвіл на розміщення малої архітектурної форми, передає Адміністраторові дозвіл та затверджений паспорт прив’язки.
У разі відмови в наданні дозволу відділ містобудування і архітектури готує повідомлення за підписом керівника з посиланням на конкретні підстави.
7.3 Адміністратор інформує Заявника і передає йому дозвіл/відмову та затверджений паспорт прив’язки.
7.4 Для перереєстрації дозволу на розміщення малої архітектурної форми після закінчення терміну його дії Заявник подає Адміністраторові заяву про перереєстрацію дозволу, до якої долучає документи, вказані у п.7.1 Порядку видачі. Адміністратор здійснює дії, передбачені пп. 3,5 – 3,7 Порядку взаємодії, після чого передає заяву про перереєстрацію дозволу та подані документи до відділу містобудування і архітектури. Відділ містобудування і архітектури упродовж 5-и робочих днів подовжує термін дії дозволу на розміщення малої архітектурної форми або готує відмову та передає Адміністраторові дозвіл/відмову. Адміністратор інформує Заявника і передає йому дозвіл/відмову відповідно до п.3.16 Порядку взаємодії .
У разі змін у державних будівельних нормах, регіональних та місцевих правилах забудови, розташуванні існуючих споруд та інженерних мереж при перереєстрації дозволу відділ містобудування і архітектури (управління містобудування та архітектури міської ради) здійснює переоформлення паспорта прив’язки.
7.5 При зміні естетичного вирішення малої архітектурної форми/внесенні змін у паспорт прив’язки з ініціативи суб’єкта підприємницької діяльності Заявник звертається до Адміністратора з відповідною заявою, пропозиціями, паспортом прив’язки, дозволом на розміщення малої архітектурної форми та бланком договору про надання послуг відділом містобудування і архітектури, підписаним та скріпленим печаткою Замовника. Адміністратор здійснює дії, передбачені пп. 3,5 – 3,7 Порядку взаємодії, після чого передає подані заяву та документи в відділ містобудування і архітектури. Відділ містобудування і архітектури упродовж 5-и робочих днів підписує договір, вносить відповідні зміни в паспорт прив’язки, при потребі в дозвіл на розміщення малої архітектурної форми або готує відмову та передає документи Адміністраторові. Адміністратор інформує Заявника відповідно до п.3.16 Порядку взаємодії про необхідність подання копій платіжних документів (суми та розрахункові рахунки вказуються у договорах). При передачі документів Адміністратор звіряє сплачену суму з сумою підписаного договору, робить відповідні записи у контрольному графіку документообігу та у журналі і передає Заявнику паспорт, дозвіл на розміщення малої архітектурної форми/відмову, 1-ин екземпляр підписаного договору.
7.6 При зміні функціонального використання малої архітектурної форми з ініціативи суб’єкта підприємницької діяльності Заявник подає Адміністраторові:
• заяву;
• проектні пропозиції;
• дозвіл на розміщення малої архітектурної форми;
• паспорт прив’язки;
• висновок районного відділу земельних ресурсів (управління земельних ресурсів) про відповідність використання земельної ділянки цільовому призначенню.
Після чого Адміністратор передає заяву та подані документи в відділ містобудування і архітектури відповідно до Порядку взаємодії.
Відділ містобудування і архітектури в термін до 5-и робочих днів вносить зміни до дозволу на розміщення малої архітектурної форми. При необхідності отримання висновків інших дозвільних органів термін може бути подовжений до 30 календарних днів.
8. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОЗВОЛУ
НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ
8.1 Заявник подає Адміністратору заяву про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами (форма затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003р. №2067), до якої додаються наступні документи:
• нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;
• топогеодезичний знімок місцевості (М1:500) з прив’язкою місця розташування рекламного засобу із підписом відповідальної за проведення знімання особи (2 примірники);
• фотокартка / комп’ютерний макет місця, ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням (2 примірники);
• погодження місця розміщення зовнішньої реклами на бланку дозволу (2 примірники), крім випадків, коли місце розташування перебуває у державній/комунальній власності.
8.2 Адміністратор, відповідно до Порядку взаємодії, передає заяву та подані документи до відділу містобудування і архітектури. Відділ містобудування і архітектури упродовж 5-и днів перевіряє місце розташування рекламного засобу на предмет наявності на це місце пріоритету іншого замовника або надання на заявлене місце зареєстрованого у встановленому порядку дозволу, видає наказ про встановлення за Заявником (замовником) пріоритету на заявлене місце розташування рекламного засобу (відмову), заповнює бланк дозволу (2 примірники) та передає документи Адміністраторові.
У разі, якщо має місце встановлення складних (дахових) рекламних засобів відділ містобудування та архітектури видає архітектурно-планувальне завдання для виготовлення проектно-технічної документації. У даному випадку Заявник (замовник) виготовляє та забезпечує погодження проектно-технічної документації.
8.3 Отримавши документи, Адміністратор, відповідно до Порядку взаємодії, інформує Заявника та балансоутримувача місця розташування комунальної власності, організує упродовж 3-х днів зустріч Заявника та балансоутримувача для підписання договору тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу. У день зустрічі Адміністраторові передаються бланки дозволів, погоджені балансоутримувачем (2 примірники), копія платіжного документу про внесення плати за місце користування та супровідний лист.
У разі, якщо вимагаються погодження на розташування рекламного засобу інших, крім балансоутримувача дозвільних органів, що визначається наказом про встановлення за Заявником (замовником) пріоритету на заявлене місце розташування рекламного засобу, Адміністратор їх організує відповідно до Порядку взаємодії (аналогічно до погодження проектної документації для будівництва).
8.4 Адміністратор передає до відділу містобудування і архітектури документи наступного дня після отримання бланків дозволів, погоджених балансоутримувачем (2 примірники), копії платіжного документу про внесення плати за місце користування та супровідного листа.
8.5 Відділ містобудування та архітектури готує висновок щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, проект розпорядження голови райдержадміністрації (проект рішення виконкому місцевого органу самоврядування), який подає у встановленому порядку для підписання.
8.6 У разі підписання розпорядження (рішення) його копія у встановленому порядку передається разом з документами до відділу містобудування та архітектури. Відділ містобудування та архітектури упродовж 1-го дня підписує дозвіл та передає Адміністраторові наступні документи:
• наказ про встановлення пріоритету Заявника (замовника) на місце розташування рекламного засобу;
• розпорядження (рішення) про надання Заявнику (замовнику) дозволу на розміщення зовнішньої реклами;
• дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.
8.7. Адміністратор інформує Заявника і передає йому документи, визначені п.8.6 Порядку видачі.
9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ОБ’ЄКТІВ
Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів визначається постановою КМ України від 22.09.2004р. №1243 «Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів»
9.1 Заявник подає Адміністратору заяву на одержання документа дозвільного характеру, до якої долучає заяву на ім’я голови райадміністрації про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, копію дозволу на виконання будівельних робіт, копію акту/довідка про закладення технічної документації до страхового фонду.
У разі, якщо умовою прийняття закінченого будівництвом об’єкта є попереднє його прийняття робочою комісією (об’єкти виробничого призначення з кількістю робочих місць понад 50, або вартістю понад 5 млн. грн., а також об’єкти житлово-громадського призначення III, IV і V категорій складності) до заяви додатково додається акт робочої комісії. Замовник (інвестор) призначає, організує та очолює роботу робочої комісії .
9.2 Адміністратор передає заяву та подані документи інспекції Держархбудконтролю. Інспекція Держархбудконтролю готує відповідний проект розпорядження голови райадміністрації, забезпечує його прийняття та передає Адміністраторові копію розпорядження та 3 бланки Актів, у яких проставлені посади, прізвища, ім’я, по-батькові усіх членів державної комісії. У даному випадку документи повинні бути передані Інспекцією Держархбудконтролю не пізніше 10 днів з дня подання Заявником заяви.
9.4 Адміністратор інформує Заявника відповідно до Порядку взаємодії і передає йому бланки Актів та повідомляє контактні телефони голови державної приймальної комісії. Голова державної приймальної комісії організує її роботу, забезпечує підготовку та затвердження Актів розпорядженням голови райдержадміністрації. Комісія розпочинає свою роботу не пізніше, як через 10 днів після подання заяви та завершує не пізніше 30 днів з дня початку роботи.
9.5 За усним зверненням голови державної приймальної комісії Адміністратор може організовувати виїзд членів комісії на місце розташування закінченого будівництвом об’єкта відповідно до Порядку взаємодії.
9.6 Акт реєструється в Інспекції Держархбудконтролю, яка передає Адміністраторові копію розпорядження голови адміністрації та 2 примірники Акту.
9.7 Відповідно до Порядку взаємодії Адміністратор інформує Заявника і передає йому копію розпорядження голови райдержадміністрації та 1 примірник Акту.
9.8 У разі неготовності об’єкта до експлуатації державна приймальна комісія складає відповідний акт з висновками та обґрунтуваннями. На підставі цього акту голова комісії готує проект рекомендацій щодо усунення недоліків, які затверджуються головою райдержадміністрації та скеровуються разом з бланками Акту Адміністраторові для подальшої передачі Заявнику.
9.9 У разі невідповідності будівництва об’єкта державним будівельним, санітарним нормам, вимогам пожежної безпеки, тощо та на об’єкти, збудовані самовільно, або з суттєвим відхиленням від проекту, оформляється відмова про експлуатацію, яка скеровується через Адміністратора замовнику та до райадміністрації для прийняття відповідного рішення щодо подальшого використання с об’єкту.
9.10 У разі прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у сфері телекомунікацій при організації взаємодії слід враховувати вимоги та умови, передбачені Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у сфері телекомунікацій, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.02.2006р. №180.
Заступник голови райдержадміністрації,
керівник апарату Й.Сосновський


[1] Враховуючи, що проектна документація виготовляється у 4-х примірниках, а її копіювання потребує значних витрат, можлива послідовна передача примірників від одних служб до інших. При цьому граничні терміни, встановлені для погодження проектної документації, не повинні змінюватися.