Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта -

розпорядження голови Буської районної державної адміністрації

«Про  затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації»

від 25.07.2014 р.

 

 

          Буська районна державна адміністрація відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об”єднань, оприлюднює проект розпорядження голови Буської районної державної адміністрації  «Про  затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації».

 

Проект розпорядження розроблено відповідно до вимог Закону України    “Про адміністративні послуги  та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб при отриманні адміністративних послуг.

 

Проект розпорядження разом з аналізом регуляторного впливу оприлюднено на офіційному веб-сайті Буської районної державної адміністрації http://www.busk-rda.gov.ua/  (розділРегуляторна політика”, підрозділПроекти регуляторних актів”).

 

Зауваження та пропозиції до проекту просимо надсилати в письмовому вигляді на адресу розробника: 80500 Львівська обл., м. Буськ, вул. Львівська,2, тел.(264)2-11-32 або повідомленням на електронну адресу buskrda@mail.ua у місячний термін з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу.

 

 

 Керівник відділу

 надання адміністративних послуг                                             Т.Т.Ільків

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

БУСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

      __________________________                  м. Буськ                                   № _______

 

 

 

Про  затвердження Переліку

адміністративних послуг, що

надаються через Центр надання

адміністративних послуг

Буської районної державної адміністрації

 

 

               Відповідно до  ст. 6, 31, 33, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09 квітня 1999 року № 586-XIV (із внесеними змінами і доповненнями) , Закону України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 року  № 5203-VI  (із внесеними змінами і доповненнями), Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-IV (із внесеними змінами і доповненнями),  Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.2011 року № 3392-VI (із внесеними змінами і доповненнями) та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб при отриманні адміністративних послуг на території Буського району:

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Буської  районної державної адміністрації від 20 грудня 2013 року № 342 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації».

2.  Затвердити Перелік адміністративних послуг, що  надаються через Центр надання адміністративних послуг Буської  районної державної адміністрації, що додається.

3. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення, крім пунктів 45, 46 затвердженого ним переліку, які набирають чинності з 1 вересня 2014 року, пунктів 1-8, 11-21, 24-30, які набирають чинності з 1 жовтня 2014 року,  і пунктів 9, 10, 22, 23, 31-44, які набирають чинності з 1 січня 2015 року.

4.  Після набуття чинності Закону України «Про перелік адміністративних послуг» та постанови Кабінету Міністрів України про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаватимуться через Центри надання адміністративних послуг, даний перелік підлягає змінам відповідно до вимог законодавства, що регулює дану сферу.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови Буської районної державної адміністрації Чучмана М.І.

 

 

Керівник відділу

надання адміністративних послуг                                                 Т.Т.Ільків

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження голови Буської райдержадміністрації

«Про  затвердження Переліку

адміністративних послуг, що надаються через Центр надання

адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження:

Проект розпорядження розроблений відділом надання адміністративних послуг райдержадміністрації на підставі  Законів України «Про адміністративні послуги»,  «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб при отриманні адміністративних послуг на території Буського району, керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації».

2. Мета і шляхи її досягнення:

Кінцевою метою, якої планується досягти реалізацією даного розпорядження є затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації.

3. Правові аспекти:

Закони  України «Про місцеві державні адміністрації», “Про адміністративні послуги ” , "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

4. Фінансово-економічне обґрунтування:

Реалізація розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5.Позиція заінтересованих органів:

Проект розпорядження не стосується інтересів інших органів.

6.Регіональний аспект:

Проект розпорядження не стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці.

7. Громадське обговорення:

Проект розпорядження потребує проведення громадського обговорення.

8.Прогноз результатів:

Реалізація даного розпорядження дозволить затвердити Перелік адміністративних послуг, що надаватимуться через Центр надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації.

 

Керівник відділу

надання адміністративних послуг                                                 Т.Т.Ільків

 

 

«___»____________2014р.

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

   додаток до  проекту

розпорядження голови

                                                                                                  райдержадміністрації

                                                                                                                                       

                                                           

Перелік адміністративних послуг,  що надаються через

Центр надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації

 

1.Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем.

2.Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

3.Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи.

4.Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття.

5.Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

6.Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них.

7.Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення.

8.Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням.

9.Державна реєстрація: права власності на нерухоме майно інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна).

10.Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

11.Реєстрація громадського об’єднання.

12.Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання.

13.Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту.

14.Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання.

15.Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання.

16.Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення.

17.Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання.

18.Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.

19.Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.

20.Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.

21.Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника.

22.Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення).

23.Оформлення та видача проїзного документа дитини.

24.Оформлення та видача паспорта громадянина України

25.Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого.

26.Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку.

27.Реєстрація місця проживання особи.

28.Зняття з реєстрації місця проживання особи.

29.Реєстрація місця перебування особи.

30.Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи.

31.Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру.

32.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку.

33.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу.

34.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу.

35.Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.

36.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу.

37.Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.

38.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1)    витягу з Державного земельного кадастру про:

-        землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

-        обмеження у використанні земель

-        земельну ділянку

2)    довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

3)    викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

39. Видача довідки про:

1) наявність та розмір земельної частки (паю)

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

40.Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.

41.Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

42.Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників.

43.Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

44.Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів.

45.Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів.

46.Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

47.Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

48.Видача свідоцтва про загальнообовязкове державне соціальне страхування.

  49.Призначення державної соціальної допомоги по вагітності і пологах.

  50.Призначення державної соціальної допомоги на дітей, які перебувають під

  опікою чи піклуванням.    

  51.Призначення державної соціальної допомоги на дітей одиноким матерям.

  52.Призначення державної соціальної допомоги на поховання інвалідам з

  дитинства та дітям –інвалідам.

  53.Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим особам та

 малозабезпеченим сім'ям.

  54.Призначення державної соціальної допомоги при народжені дитини.

  55.Призначення державної соціальної допомоги по догляду за хворо дитиною або хворим членом сім’ї.

  56. Призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та

 дітям-інвалідам.

  57. Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на

 пенсію, та інвалідам.

  58. Призначення державної соціальної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання яких невідоме.

  59. Призначення державної соціальної допомоги у зв’язку з витратами,  зумовленими похованням.

  60.Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».

  61. Встановлення статусів та видача посвідчень «Дитина війни».

  62. Встановлення статусу та видача посвідчень «Батьків та дитини з багатодітної сім'ї».

  63. Встановлення статусу та видача посвідчень «Ветеран праці».

  64. Призначення компенсаційної виплати по догляду за інвалідом І групи або особою старше 80-ти річного віку.

  65. Видача довідок про отримання (неотримання) соціальної допомоги.

  66. Забезпечення засобами пересування,  видача направлень на протезно- ортопедичне підприємство.

  67. Видача направлень на навчання осіб з обмеженими фізичними можливостями.

  68. Призначення житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово–комунальних послуг та придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

  69.Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки будь-якої категорії та форми власності.

  70. Видача містобудівних умов та обмежень.

  71. Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

  72. Оформлення і надання паспорта привязки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

 

 

Керівник відділу

надання адміністративних послуг                                                 Т.Т.Ільків

 

 

 

 

 

Аналіз

регуляторного впливу до проекту  розпорядження голови  Буської районної державної адміністрації  «Про  затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації»

 

1.                  Проблема, яку передбачає передбачається  розв’язати шляхом державного регулювання

         Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та громадяни вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв, клопотань,  звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

         Прийняття розпорядження голови Буської районної державної адміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації» дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в Буському районі:

         - відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

         - представники органів, які надають адміністративні послуги розміщені в різних приміщеннях;

         - необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги.

         - одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

         - наявність різноманітних баз даних виконавчих органів влади та інших відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;

         - відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;

         - відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.

 

         2. Визначення цілей державного регулювання.

         Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

          Головним завданням прийняття цього акта є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в Буському районі шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг.

         Прийняття даного розпорядження має на меті декілька цілей:

         - забезпечення можливості отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом єдиного вікна у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому державним адміністратором.

         - забезпечення вільного доступу суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;

         - надання можливості отримати консультації від представників адміністративних органів у приміщенні Центру надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації Львівської області у визначений графіком їх роботи час;

          - виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

         - запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та підвищення якості їх надання;

         - удосконалення взаємодії виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом організаційної єдності.

 

         3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Прийняття даного проекту  розпорядження дасть  можливість:

         - раціонально скоротити  кількість документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

         - безперешкодно суб’єктам господарювання та громадянам одержувати необхідну інформацію для отримання адміністративної послуги;

         - реалізація прав та інтересів громадян  та суб’єктів господарювання через публічне обговорення проекту регуляторного акта.

         На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що дана альтернатива є прийнятною та забезпечує реалізацію Закону України Про адміністративні послуги.

 

4. Механізми, які пропонуються застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи.

 

Проектом  цього регуляторного акта передбачено затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних Буської районної державної адміністрації Львівської області, яким передбачено створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання:

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

-спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

- забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Реалізація такого регуляторного акта забезпечить надання адміністративних послуг виключно через Центр надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації Львівської області, а також реалізувати основні принципи державної політики у сфері надання адміністративних послуг у частині  забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень.

 

5. Обґрунтування можливості  досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття регуляторного акту Центром надання адміністративних послуг будуть реалізовані повноваження, що надані йому Законом України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

 Центром надання адміністративних послуг районної державною адміністрації буде забезпечено надання суб’єктам звернення (фізичним  та юридичним особам ) адміністративних  послуг, відповідно до переліку, який затверджується головою Буської районної державної адміністрації.

Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить:

- спрощення процедури надання адміністративних послуг, її прозорість;

- скорочення часу та витрат суб'єктів звернень для отримання адміністративних послуг;

- отримання вичерпної інформації щодо вимог та порядку отримання адміністративних послуг;

- забезпечення контролю за посадовими особами суб’єктів надання адміністративних послуг, строків надання адміністративних послуг;

- тісну та ефективну співпрацю суб'єктів звернень з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями.

 Проект розпорядження негативних чинників не має.

Оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості. Рівень поінформованості громадськості буде достатній для усвідомлення та реалізації проекту розпорядження.

     6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

Сфера дії

Витрати

Вигоди

Держава

Реалізація проекту розпорядження не потребує додаткових витрат з державного бюджету. Забезпечення надання адміністративних послуг, через Центри надання адміністративних послуг передбачається в межах видатків на утримання органів, що прийняли рішення про створення таких центрів, а також органів, що є суб’єктами надання послуг, включених до переліку

Надання адміністра­тивних послуг через Центр надання адмініст­ративних послуг, у відповідності із вимогами Закону

  

Громадяни

 

Немає

-доступність та зручність (місце розташування,  режим роботи ЦНАП);

-належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

-чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

-отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом "єдиного вікна";

-мінімізація часу на очікування в черзі;

-мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;

-можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

-контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.

-отримання у приміщенні ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

-вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

-визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

-наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

-доступ суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

Суб’єкти господарської діяльності

Немає

Забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Передбачається, що видача документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, буде здійснюватися у встановленому законодавством порядку в дозвільному Центрі, утвореному відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", який є складовою частиною Центру надання адміністративних послуг 

 

 

 

7. Термін дії акта.

Термін дії регуляторного акта пропонується встановити невизначеним і вносити зміни в разі необхідності: після відстеження результативності регуляторного акта або зміни діючого законодавства.

 

 8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:

         - кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких буде поширюватися дія акта;

- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг, у розрізі суб'єктів господарювання та фізичних осіб;

- кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі;

         - час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта,

         - рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

         - кількість наданих адміністративних послуг;

         - середній час надання адміністративної послуги;

         - кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.

Дія регуляторного акта поширюється на жителів Буського району Львівської області  та суб'єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), які зареєстровані у Буському районі Львівської області  .

Регуляторний акт не вплине на розмір надходжень до місцевого бюджетів та розмір коштів, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта.

Передбачається, що час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, зменшиться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – високий. Регуляторний акт оприлюднений в районному часописі «Воля народу» та на офіційному сайті Буської районної державної адміністрації Львівської області.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта.

Заходи з відстеження будуть здійснюватись відділом надання адміністративних послуг райдержадміністрації .

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватись статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного Центру, даних поданих суб’єктами надання адміністративних послуг та соціологічним методом шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг.

Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.

 

 Керівник відділу

 надання адміністративних послуг                                             Т.Т.Ільків