Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта -

розпорядження голови Буської районної державної адміністрації

«Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг»

від 18.11.2013 р.

 

 

          Буська районна державна адміністрація відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об”єднань, оприлюднює проект розпорядження голови Буської районної державної адміністрації  «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг».

 

Проект розпорядження розроблено відповідно до вимог Закону України    “Про адміністративні послуги”, Постанови КМУ від 20.02.2013року  №118 ”Про затвердження Примірного положення про  центр надання адміністративних послуг”, з метою затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг, що приведе до створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб при отриманні адміністративних послуг.

 

Проект розпорядження разом з аналізом регуляторного впливу оприлюднено на офіційному веб-сайті Буської районної державної адміністрації http://www.busk-rda.gov.ua/  (розділРегуляторна політика”, підрозділПроекти регуляторних актів”).

 

Зауваження та пропозиції до проекту просимо надсилати в письмовому вигляді на адресу розробника: 80500 Львівська обл., м. Буськ, вул. Львівська,2, тел.(264)2-11-32 або повідомленням на електронну адресу buskrda@mail.ua у місячний термін з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу.

 

 

 Керівник відділу

 надання адміністративних послуг                                             Т.Т.Ільків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз

регуляторного впливу до проекту  розпорядження Буської  районної державної адміністрації  «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг»

 

1.Проблема, яку передбачається  розв’язати шляхом державного регулювання

На виконання Законів України  «Про адміністративні послуг», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», керуючись  постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про Центр надання адміністративних послуг», на виконання  доручення голови  Львівської обласної державної адміністрації від 4 липня 2013 року №80/0/6-13 та з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб при отриманні адміністративних послуг.

 2. Визначення цілей державного регулювання.

Основними цілями прийняття розпорядження є затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації з метою забезпечення надання адміністративних послуг, що дозволить:

1) організувати  надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спростити  процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

Перша альтернатива.

Збереження існуючого стану: суб’єкти звертаються за наданням адміністративних послуг безпосередньо до суб’єктів надання адміністративних послуг: процедура непрозора, відсутній громадський контроль. Дана альтернатива не відповідає Закону України  «Про адміністративні послуги».

 Друга альтернатива.

 Надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації, що передбачає адміністратора, у порядку, встановленому Законом України «Про адміністративні послуги».

 Запровадженням надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг реалізуються пріоритетні напрямки діяльності:

- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

- рівності перед законом; 

- доступності інформації про надання адміністративних послуг;

- неупередженості та справедливості;

- доступності та зручності для суб’єктів звернень.

- відкритості та прозорості

- реалізація прав та інтересів громадян та суб’єктів господарювання через публічне обговорення проекту регуляторного акта.


4. Механізми, які пропонуються застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Механізмом розв’язання проблеми є утворення Центру надання адміністративних послуг та затвердження Положення про його діяльність, що приведе до створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб при отриманні адміністративних послуг.

Запровадження державного регулювання та реалізація даного проекту сприятиме створенню сталих та безпечних умов для подальшого розвитку надання адміністративних послуг, встановленню чіткого порядку діяльності та взаємодії суб’єктів надання адміністративних послуг, уповноважених надавати адміністративні послуги. 

5. Обґрунтування можливості  досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

 У разі прийняття регуляторного акту Центром надання адміністративних послуг будуть реалізовані повноваження, що надані йому Законом України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про Центр надання адміністративних послуг».

 Центром надання адміністративних послуг районної державною адміністрації буде забезпечено надання суб’єктам звернення (фізичним  та юридичним особам ) адміністративних  послуг, відповідно до переліку, який затверджується головою Буської районної державної адміністрації.

Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить:

- спрощення процедури надання адміністративних послуг, її прозорість;

- скорочення часу та витрат суб'єктів звернень для отримання адміністративних послуг;

- отримання вичерпної інформації щодо вимог та порядку отримання адміністративних послуг;

- забезпечення контролю за посадовими особами суб’єктів надання адміністративних послуг, строків надання адміністративних послуг;

- тісну та ефективну співпрацю суб'єктів звернень з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями.

 Проект розпорядження негативних чинників не має.

Оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості. Рівень поінформованості громадськості буде достатній для усвідомлення та реалізації проекту розпорядження.

 6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

Сфера дії

Витрати

Вигоди

Держава

Реалізація проекту розпорядження не потребує додаткових витрат з державного бюджету. Забезпечення надання адміністративних послуг, через Центри надання адміністративних послуг передбачається в межах видатків на утримання органів, що прийняли рішення про створення таких центрів, а також органів, що є суб’єктами надання послуг, включених до переліку

Надання адміністра­тивних послуг через Центр надання адмініст­ративних послуг, у відповідності із вимогами Закону

  

Громадяни

 

Немає

Забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг

Суб’єкти господарської діяльності

Немає

Забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Передбачається, що видача документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, буде здійснюватися у встановленому законодавством порядку в дозвільному Центрі, утвореному відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", який є складовою частиною Центру надання адміністративних послуг 

 

 

 

7. Термін дії акта

Термін дії акта необмежено у часі.

 8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта

Показники результативності регуляторного акта є:

8.1. Кількість адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг.

8.2. Кількість звернень суб’єктів звернень за отриманням адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації для даного регуляторного акту не передбачається.

8.3. На виконання регуляторного акту кошти і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, не передбачено.

8.4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб із проектом розпорядження достатній, оскільки зазначений проект акта розміщений на офіційному веб-сайті  Буської районної державної адміністрації http://www.busk-rda.gov.ua/.

8.5.  Надходження коштів при прийнятті даного регуляторного акту до державного та місцевого бюджетів не зміниться.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде проведено  до дня набрання чинності регуляторного акта.

Повторне відстеження регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження планується проводити один раз на кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів щодо повторного відстеження, з метою подальшого вдосконалення розпорядження голови Буської районної державної адміністрації.

Обрано статистичний метод проведення  для відстеження результативності регуляторного акту.  Будуть використовуватись статистичні та соціологічні дані отримані методом анкетування.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися протягом усього терміну його дії шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які надійдуть до районної державної адміністрації від громадян, та за результатами моніторингу діяльності Центру надання адміністративних послуг.

Заходи з проведення відстеження результативності регуляторного акта будуть проводитися керівником Центру надання адміністративних послуг. державним адміністратором районної державної адміністрації.

 

 

 Керівник відділу

 надання адміністративних послуг                                             Т.Т.Ільків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

БУСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

      __________________________                  м. Буськ                                   № _______

 

 

 

 

 

 

 

Про  затвердження

Положення про Центр

надання

адміністративних

послуг Буської районної

державної адміністрації

 

               Відповідно до  ст. 6, 31, 33, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09 квітня 1999 року № 586-XIV (із внесеними змінами і доповненнями) , Закону України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 року  № 5203-VI  (із внесеними змінами і доповненнями), Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-IV (із внесеними змінами і доповненнями), Примірного положення про центр надання адміністративних послуг затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 118 від 20.02.2013 року, п.3 та п.4 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади (із внесеними змінами і доповненнями) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 731 від 28 грудня 1992 року,  доручення голови Львівської обласної державної адміністрації від 4 липня 2013 року №80/0/6-13, з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб при отриманні адміністративних послуг на території Буського району:

 

                   1. Затвердити Положення про центр надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації, що додається.

 

    2. Загальному відділу апарату районної державної адміністрації (Г. Палка) подати дане розпорядження на державну реєстрацію до Буського районного управління юстиції Львівської області.

              

               3. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування на офіційному веб-сайті Буської районної державної адміністрації.

 

              4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови Буської районної державної адміністрації Яцик М.М.

 

 

 

 

 

Керівник відділу

надання адміністративних послуг                                                 Т.Т.Ільків

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження голови Буської райдержадміністрації

«Про  затвердження Положення про Центр

надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації»

 

     1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження:

Проект розпорядження розроблений відділом надання адміністративних послуг райдержадміністрації на підставі  Закону України “Про адміністративні послуги”, Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 №118 “Про затвердження Примірного положення про центр адміністративних послуг”, доручення голови Львівської обласної державної адміністрації від 4 липня 2013 року №80/0/6-13  з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб при отриманні адміністративних послуг на території Буського району, керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації».

 

    2. Мета і шляхи її досягнення:

Кінцевою метою, якої планується досягти реалізацією даного розпорядження є затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг відповідно до чинного законодавства.

 

  3. Правові аспекти:

Закон  України “Про адміністративні послуги”, Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 №118 “Про затвердження Примірного положення про центр адміністративних послуг”, доручення голови Львівської обласної державної адміністрації від 4 липня 2013 року №80/0/6-13, керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації».

 

    4. Фінансово-економічне обґрунтування:

Реалізація розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

 

   5.Позиція заінтересованих органів:

Проект розпорядження не стосується інтересів інших органів. Після прийняття дане розпорядження підлягає реєстрації в районному управління юстиції.

 

   6.Регіональний аспект:

Проект розпорядження не стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці.

 

   7. Громадське обговорення:

Проект розпорядження потребує проведення громадського обговорення.

 

   8.Прогноз результатів:

Реалізація даного розпорядження дозволить затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг як постійно діючого робочого органу  Буської  районної державної адміністрації, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

 

 

 

Керівник відділу

надання адміністративних послуг                                                 Т.Т.Ільків

 

 

«___»____________2013р. 

 

 

 

 

 

ДОВІДКА

про погодження проекту розпорядження

«Про  затвердження Положення про Центр

надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації»

 

     Проект розпорядження розроблено відділом надання адміністративних послуг Буської райдержадміністрації на підставі Закону України “Про адміністративні послуги”, Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 року №118 “Про затвердження Примірного положення про центр адміністративних послуг”, доручення голови Львівської обласної державної адміністрації від 4 липня 2013 року №80/0/6-13

та погоджено: 

без зауважень 

Перший заступник голови

райдержадміністрації                                                                    М.М. Яцик

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                           Ю.О. Кондзірський

 

Начальник загального відділу

райдержадміністрації                                                                    Г.І. Палка

 

Завідувач юридичного сектору

апарату райдержадміністрації                                               Т.Д. Ушкало

       

Головний спеціаліст сектору взаємодії з

правоохоронними органами, оборонної

та мобілізаційної роботи, запобігання

та виявлення корупції                                                          М.В. Козак

 

 

 

Керівник відділу

надання адміністративних послуг                                                 Т.Т.Ільків

 

 «_____»_____________2013р.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                            Розпорядження голови

                                                                                                                                                                                                                  райдержадміністрації

                                                                                                                                                                                                                  ____________№ ____                                         

ПОЛОЖЕННЯ
про Центр надання адміністративних послуг

Буської районної державної адміністрації

 

1. Загальні положення

1.1.         Центр надання адміністративних послуг (далі –  Центр, ЦНАП)  
Буської районної державної адміністрації утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг .

1.2.         Центр надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації  – це постійно діючий робочий орган  Буської  районної державної адміністрації, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.3.         У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови райдержадміністрації, прийнятими у межах їх повноважень, а також цим Положенням.

1.4.         Терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

1.5.         Місцезнаходження Центру надання адміністративних послуг
у Буському районі: 80500 Львівська обл., м. Буськ, вул. Львівська, 2 .

 

2. Мета створення та функції Центру

 

2.1.    Метою створення та функціонування Центру є забезпечення зручності та оперативності отримання адміністративних послуг суб’єктами звернень.

2.2.    Для реалізації зазначеної мети ЦНАП здійснює такі функції:

2.2.1.  організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2.2.2. спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

2.2.3. забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

2.3.   Центр надає адміністративні послуги згідно із затвердженим Переліком.

 

 

3. Загальні принципи роботи та співпраці
            адміністраторів із суб'єктами надання адміністративних послуг

 

3.1.   Загальні  принципи  роботи   адміністраторів із суб'єктами надання адміністративних послуг :

3.1.1.  доступність послуг для всіх ;

3.1.2.  дотримання стандартів надання послуг;

3.1.3.  відповідність розміру плати за послуги економічно обґрунтованим витратам, пов'язаним з їх наданням;

3.1.4.  відкритість та прозорість;

3.1.5.  зрозумілість процедур;

3.1.6.  оперативність у вирішенні питань;

3.1.7.  забезпечення доступу суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

3.2.   Принципи співпраці  адміністраторів із суб'єктами надання адміністративних послуг при наданні адміністративних послуг:

3.2.1.  суворе дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів, які регулюють порядок надання адміністративних послуг;

3.2.2.  встановлення єдиних вимог до порядку видачі документів дозвільного характеру та надання інших адміністративних послуг;

3.2.3.  забезпечення рівності прав суб'єктів звернень;

3.2.4.  дотримання принципу організаційної єдності;

3.2.5.  інформування всіх учасників Центру про зміни, які відбулися в законодавчих та інших нормативно-правових актах щодо процедур надання адміністративних послуг;

3.2.6.  оперативне реагування та усунення виявлених недоліків, які можуть стати причиною порушення термінів надання адміністративних послуг та погіршувати якість обслуговування відвідувачів;

3.2.7.  сприяння налагодженню прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників Центру;

3.2.8.  сприяння формуванню позитивної думки суб'єктів господарської діяльності та громадськості щодо системи надання адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна».

 

4. Склад учасників Центру та їх завдання

 

4.1.   Внутрішня структура Центру включає в себе організаційне поєднання в одному приміщені державного адміністратора дозвільного центру Буської райдержадміністрації , адміністраторів, представників суб'єктів надання адміністративних послуг (посадових і службових осіб), яке має забезпечувати дотримання та функціонування принципів організаційної єдності та "єдиного вікна" в організації надання встановленого переліку адміністративних послуг.

4.2. Загальне керівництво Центром, його матеріально-технічне та організаційне забезпечення здійснює відділ надання адміністративний послуг райдержадміністрації. Центр очолює керівник Відділу, на якого покладається здійснення функцій  з керівництва та організації діяльності Центру. Керівник та адміністратори призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації. Кількість адміністраторів, які працюють в Центрі, визначається головою районної державної адміністрації

4.3.   Дозвільний центр Буської райдержадміністрації утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» є складовою частиною Центру, в якому представники регіональних, місцевих дозвільних органів та державні  адміністратори діють за принципом організаційної єдності щодо видачі документів дозвільного характеру, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру. Прийняття від суб'єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, оформлених регіональними та місцевими дозвільними органами, зареєстрованих декларацій здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

4.4. Основними завданнями адміністратора є:

4.4.1.  надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

4.4.2. прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання;

4.4.3.  видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4.4.4. організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

4.4.5. здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

4.4.6. надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

4.5. Адміністратор має право:

4.5.1. безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, у встановленому законом порядку;

4.5.2. погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

4.5.3.інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4.5.4. посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

4.5.5. порушувати клопотання перед керівництвом Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

4.6.   Представники суб'єктів надання адміністративних послуг, які приймають участь у роботі Центру за встановленим графіком:

4.6.1.  надають фахові консультації щодо конкретних адміністративних послуг;

4.6.2.  надають допомогу суб’єктам звернень у заповненні необхідного пакету документів;

4.6.3.  приймають  в приміщені Центру пакети документів від державних адміністраторів (адміністраторів) з метою забезпечення подальшого розгляду заяв суб’єктів звернень на отримання адміністративних послуг;

4.6.4.  забезпечують Центр необхідними формами бланків та заяв в залежності від компетенції відповідного адміністративного органу, що вимагаються для формування повного пакету документів з метою отримання конкретної адміністративної послуги

4.7.   Кількість представників місцевих (територіальних) органів державної виконавчої влади, державних та комунальних підприємств та установ, задіяних у роботі Центру, визначається розпорядчими актами відповідних суб'єктів надання адміністративних послуг із урахуванням затвердженого переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр (далі – Перелік), та графіку їх роботи.

4.8.  Керівник центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

4.8.1. здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

4.8.2. організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

4.8.3. координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4.8.4. організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

4.8.5. сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові Буської  районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

4.8.6.  розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

4.8.7. може здійснювати функції адміністратора чи державного адміністратора;

         4.8.8.  проводить аналіз кількості звернень, виданих документів, в тому числі дозвільного характеру, забезпечує контроль за дотриманням процесів та процедур надання адміністративних послуг, термінів прийняття рішень з конкретної адміністративної послуги, узагальнює статистичні данні діяльності Центру;

          4.8.9. вносить пропозиції керівникам адміністративних органів щодо удосконалення та спрощення процедур і процесів надання адміністративних послуг та проведення навчань із працівниками, залученими до роботи в Центрі;

4.8.10. виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

 

5. Організаційне забезпечення роботи Центру

 

5.1. Суб'єкти надання адміністративних послуг залучаються до роботи

ЦНАПу шляхом направлення своїх працівників на виділені їм робочі місця в ЦНАПі для консультування, допомоги в оформлені необхідних документів та прийому (передачі) пакетів документів від адміністраторів ЦНАПу.

5.2. Керівники суб'єктів надання адміністративних послуг зобов'язані

забезпечити участь у роботі Центру своїх представників для забезпечення повного і всебічного консультування з питань, які віднесені до компетенції відповідного органу.

         5.3. Здійснення посадовими особами прийому суб'єктів звернень відбувається згідно графіку, затвердженого керівником відповідного суб'єкта надання адміністративних послуг та поданого до Центру.

5.4. Час прийому суб'єктів звернень у Центрі надання адміністративних послуг Буського району згідно графіку:

                                                     

Дні тижня

Прийом та видача  документів

 

понеділок

9.00 -16.00 год. (без перерви на обід)

вівторок

13.00-20.00 год. (без перерви на обід)

середа

9.00-16.00 год. (без перерви на обід)

четвер

13.00-20.00 год. (без перерви на обід)

п'ятниця

9.00-16.00 год. (без перерви на обід)

субота

9.00-16.00 год. (без перерви на обід)

неділя

Вихідний (не проводиться)

 

   5.5. Методичне забезпечення діяльності учасників    Центру  в     частині

реалізації дозвільних процедур здійснюють відповідні уповноважені органи, визначені діючим законодавством.

5.6.  Документообіг   у   Центрі   здійснюється   на паперових носіях та в

 електронній формі відповідно до встановленого законодавством порядку.

   5.7.  У Центрі може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень Буської райдержадміністрації.

   5.8. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

 

6. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру

6.1.   Фінансування діяльності Центру здійснюється за рахунок коштів державного, місцевих  бюджетів.