Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта -

розпорядження голови Буської районної державної адміністрації

«Про  затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації»

від 18.11.2013 р.

 

 

          Буська районна державна адміністрація відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об”єднань, оприлюднює проект розпорядження голови Буської районної державної адміністрації  «Про  затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації».

 

Проект розпорядження розроблено відповідно до вимог Закону України    “Про адміністративні послуги з метою затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг, що приведе до створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб при отриманні адміністративних послуг.

 

Проект розпорядження разом з аналізом регуляторного впливу оприлюднено на офіційному веб-сайті Буської районної державної адміністрації http://www.busk-rda.gov.ua/  (розділРегуляторна політика”, підрозділПроекти регуляторних актів”).

 

Зауваження та пропозиції до проекту просимо надсилати в письмовому вигляді на адресу розробника: 80500 Львівська обл., м. Буськ, вул. Львівська,2, тел.(264)2-11-32 або повідомленням на електронну адресу buskrda@mail.ua у місячний термін з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу.

 

 

 Керівник відділу

 надання адміністративних послуг                                             Т.Т.Ільків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз

регуляторного впливу до проекту  розпорядження голови  Буської районної державної адміністрації  «Про  затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації»

 

1.                  Проблема, яку передбачає передбачається  розв’язати шляхом державного регулювання

         Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та громадяни вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв, клопотань,  звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

         Прийняття розпорядження голови Буської районної державної адміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації» дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в Буському районі:

         - відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

         - представники органів, які надають адміністративні послуги розміщені в різних приміщеннях;

         - необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги.

         - одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

         - наявність різноманітних баз даних виконавчих органів влади та інших відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;

         - відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;

         - відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.

 

         2. Визначення цілей державного регулювання.

         Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

          Головним завданням прийняття цього акта є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в Буському районі шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг.

         Прийняття даного розпорядження має на меті декілька цілей:

         - забезпечення можливості отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом “єдиного вікна” у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому державним адміністратором.

         - забезпечення вільного доступу суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;

         - надання можливості отримати консультації від представників адміністративних органів у приміщенні Центру надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації Львівської області у визначений графіком їх роботи час;

          - виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

         - запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та підвищення якості їх надання;

         - удосконалення взаємодії виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом “організаційної єдності”.

 

         3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Прийняття даного проекту  розпорядження дасть  можливість:

         - раціонально скоротити  кількість документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

         - безперешкодно суб’єктам господарювання та громадянам одержувати необхідну інформацію для отримання адміністративної послуги;

         - реалізація прав та інтересів громадян  та суб’єктів господарювання через публічне обговорення проекту регуляторного акта.

         На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що дана альтернатива є прийнятною та забезпечує реалізацію Закону України “Про адміністративні послуги”.

4. Механізми, які пропонуються застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи.

 

Проектом  цього регуляторного акта передбачено затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних Буської районної державної адміністрації Львівської області, яким передбачено створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання:

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

-спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

- забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Реалізація такого регуляторного акта забезпечить надання адміністративних послуг виключно через Центр надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації Львівської області, а також реалізувати основні принципи державної політики у сфері надання адміністративних послуг у частині  забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень.

 

5. Обґрунтування можливості  досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття регуляторного акту Центром надання адміністративних послуг будуть реалізовані повноваження, що надані йому Законом України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

 Центром надання адміністративних послуг районної державною адміністрації буде забезпечено надання суб’єктам звернення (фізичним  та юридичним особам ) адміністративних  послуг, відповідно до переліку, який затверджується головою Буської районної державної адміністрації.

Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить:

- спрощення процедури надання адміністративних послуг, її прозорість;

- скорочення часу та витрат суб'єктів звернень для отримання адміністративних послуг;

- отримання вичерпної інформації щодо вимог та порядку отримання адміністративних послуг;

- забезпечення контролю за посадовими особами суб’єктів надання адміністративних послуг, строків надання адміністративних послуг;

- тісну та ефективну співпрацю суб'єктів звернень з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями.

 Проект розпорядження негативних чинників не має.

Оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості. Рівень поінформованості громадськості буде достатній для усвідомлення та реалізації проекту розпорядження.

     6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

Сфера дії

Витрати

Вигоди

Держава

Реалізація проекту розпорядження не потребує додаткових витрат з державного бюджету. Забезпечення надання адміністративних послуг, через Центри надання адміністративних послуг передбачається в межах видатків на утримання органів, що прийняли рішення про створення таких центрів, а також органів, що є суб’єктами надання послуг, включених до переліку

Надання адміністра­тивних послуг через Центр надання адмініст­ративних послуг, у відповідності із вимогами Закону

  

Громадяни

 

Немає

-доступність та зручність (місце розташування,  режим роботи ЦНАП);

-належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

-чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

-отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом "єдиного вікна";

-мінімізація часу на очікування в черзі;

-мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;

-можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

-контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.

-отримання у приміщенні ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

-вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

-визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

-наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

-доступ суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

Суб’єкти господарської діяльності

Немає

Забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Передбачається, що видача документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, буде здійснюватися у встановленому законодавством порядку в дозвільному Центрі, утвореному відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", який є складовою частиною Центру надання адміністративних послуг 

 

 

 

7. Термін дії акта.

Термін дії регуляторного акта пропонується встановити невизначеним і вносити зміни в разі необхідності: після відстеження результативності регуляторного акта або зміни діючого законодавства.

 

 8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:

         - кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких буде поширюватися дія акта;

- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг, у розрізі суб'єктів господарювання та фізичних осіб;

- кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі;

         - час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта,

         - рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

         - кількість наданих адміністративних послуг;

         - середній час надання адміністративної послуги;

         - кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.

Дія регуляторного акта поширюється на жителів Буського району Львівської області  та суб'єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), які зареєстровані у Буському районі Львівської області  .

Регуляторний акт не вплине на розмір надходжень до місцевого бюджетів та розмір коштів, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта.

Передбачається, що час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, зменшиться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – високий. Регуляторний акт оприлюднений в районному часописі «Воля народу» та на офіційному сайті Буської районної державної адміністрації Львівської області.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта.

Заходи з відстеження будуть здійснюватись відділом надання адміністративних послуг райдержадміністрації .

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватись статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного Центру, даних поданих суб’єктами надання адміністративних послуг та соціологічним методом шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг.

Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.

 

 Керівник відділу

 надання адміністративних послуг                                             Т.Т.Ільків

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

БУСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

      __________________________                  м. Буськ                                   № _______

 

 

 

Про  затвердження Переліку

адміністративних послуг, що

надаються через Центр надання

адміністративних послуг

Буської районної державної адміністрації

 

               Відповідно до  ст. 6, 31, 33, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09 квітня 1999 року № 586-XIV (із внесеними змінами і доповненнями) , Закону України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 року  № 5203-VI  (із внесеними змінами і доповненнями), Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-IV (із внесеними змінами і доповненнями), доручення голови Львівської обласної державної адміністрації від 4 липня 2013 року №80/0/6-13, з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб при отриманні адміністративних послуг на території Буського району:

1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації, що додається.

2. Після набуття чинності Закону України «Про перелік адміністративних послуг» та постанови Кабінету Міністрів України про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаватимуться через Центри надання адміністративних послуг, даний перелік підлягає змінам відповідно до вимог законодавства, що регулює дану сферу.

3. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування на офіційному веб-сайті Буської районної державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови Буської районної державної адміністрації Яцик М.М.

 

Керівник відділу

надання адміністративних послуг                                                 Т.Т.Ільків

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження голови Буської райдержадміністрації

«Про  затвердження Переліку

адміністративних послуг, що надаються через Центр надання

адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження:

Проект розпорядження розроблений відділом надання адміністративних послуг райдержадміністрації на підставі  Закону України “Про адміністративні послуги”, Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", доручення голови Львівської обласної державної адміністрації від 4 липня 2013 року №80/0/6-13  з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб при отриманні адміністративних послуг на території Буського району, керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації».

2. Мета і шляхи її досягнення:

Кінцевою метою, якої планується досягти реалізацією даного розпорядження є затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації.

3. Правові аспекти:

Закони  України «Про місцеві державні адміністрації», “Про адміністративні послуги”, "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", доручення голови Львівської обласної державної адміністрації від 4 липня 2013 року №80/0/6-13.

4. Фінансово-економічне обґрунтування:

Реалізація розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5.Позиція заінтересованих органів:

Проект розпорядження не стосується інтересів інших органів. Після прийняття дане розпорядження підлягає реєстрації в районному управління юстиції.

6.Регіональний аспект:

Проект розпорядження не стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці.

7. Громадське обговорення:

Проект розпорядження потребує проведення громадського обговорення.

8.Прогноз результатів:

Реалізація даного розпорядження дозволить затвердити Перелік адміністративних послуг, що надаватимуться через Центр надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації.

 

Керівник відділу

надання адміністративних послуг                                                 Т.Т.Ільків

 

 

«___»____________2013р.

 

 

ДОВІДКА

про погодження проекту розпорядження

«Про  затвердження Переліку

адміністративних послуг, що надаються через Центр надання

адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації»

 

     Проект розпорядження розроблено відділом надання адміністративних послуг Буської райдержадміністрації на підставі Закону України “Про адміністративні послуги”, Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", доручення голови Львівської обласної державної адміністрації від 4 липня 2013 року №80/0/6-13

та погоджено: 

без зауважень 

Перший заступник голови

райдержадміністрації                                                                    М.М. Яцик

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                           Ю.О. Кондзірський

 

Начальник загального відділу

райдержадміністрації                                                                   Г.І. Палка

 

Завідувач юридичного сектору

апарату райдержадміністрації                                               Т.Д. Ушкало

       

Головний спеціаліст сектору взаємодії з

правоохоронними органами, оборонної

та мобілізаційної роботи, запобігання

та виявлення корупції                                                          М.В. Козак

 

 

 

Керівник відділу

надання адміністративних послуг                                                 Т.Т.Ільків

 

 «_____»_____________2013р.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                                                                                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                            Розпорядження голови

                                                                                                                                                                                                                  райдержадміністрації

                                                                                                                                                                                                                  ____________№ ____                                        

                                                           

Перелік адміністративних послуг,  що надаються через

Центр надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації

 

1.  Видача пенсійного посвідчення.

2.  Призначення державної соціальної допомоги по вагітності і пологах.

3. Призначення державної соціальної допомоги по догляду за дитиною віком до трьох років.

4. Призначення державної соціальної допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням.

5. Призначення державної соціальної допомоги на дітей одиноким матерям.

6.   Призначення державної соціальної допомоги на поховання інвалідам з дитинства та дітям –інвалідам.

7.   Державна реєстрація юридичних осіб.

8.   Державна реєстрація фізичної особи-підприємця.

9.  Державна реєстрація змін до установчих документів юридичних та фізичних осіб-підприємців та видача їх дублікатів.

10.  Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну чи фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиного державному реєстрі .

11. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем (за рішенням підприємця; у разі його смерті, оголошення померлим або визнання безвісно відсутнім; за судовим рішенням, що не пов’язано з банкрутством підприємця).

12.  Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (ліквідації, а також злиття, приєднання, поділу чи перетворення)

13.  Державна реєстрація підтвердження відомостей  про юридичну особу, які містяться в Єдиного державному реєстрі .

14. Видача свідоцтва про загальнообовязкове державне соціальне страхування.

15. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

16. Державна реєстрація земельної ділянки.

17. Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки будь-якої категорії та форми власності.

18. Видача містобудівних умов та обмежень.

19. Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

20. Оформлення і надання паспорта привязки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

21. Видача (обмін) паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

22. Видача проїзного документу дитини для виїзду за кордон.

23. Реєстрація місця проживання особи.

24. Зняття з реєстрації місця проживання особи.

25. Реєстрація місця перебування особи.

26. Зняття з реєстрації місця перебування особи.

27. Видача (обмін) посвідки на тимчасове проживання на території України іноземцю / іноземці чи особі без громадянства.

28. Видача (обмін) посвідки на постійне проживання на території України іноземцю / іноземці чи особі без громадянства.

29. Видача (обмін) паспорта громадянина України.

30. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні 25- і 45- річного віку.

31. Видача (обмін) тимчасового посвідчення громадянина України.

32. Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим особам та малозабезпеченим сім'ям.

33. Призначення державної соціальної допомоги при народжені дитини.

34. Призначення державної соціальної допомоги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї.

35. Призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.

36. Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам.

37. Призначення державної соціальної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання яких невідоме.

38. Призначення державної соціальної допомоги у зв’язку з витратами, зумовленими похованням.

39. Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».

40. Встановлення статусів та видача посвідчень «Дитина війни».

41. Встановлення статусу та видача посвідчень «Батьків та дитини з багатодітної сім'ї».

42.  Встановлення статусу та видача посвідчень «Ветеран праці».

43.  Призначення компенсаційної виплати по догляду за інвалідом І групи або особою старше 80-ти річного віку.

44. Видача довідок про отримання (неотримання) соціальної допомоги.

          45. Забезпечення засобами пересування,  видача направлень на протезно- ортопедичне підприємство.

         46. Видача направлень на навчання осіб з обмеженими фізичними можливостями.

 

Керівник відділу

надання адміністративних послуг                                                 Т.Т.Ільків