Повідомлення
Про оприлюднення проекту регуляторного акта

«Про бронювання робочих місць та встановлення квоти на 2012 рік на підприємствах, в установах і організаціях Буського району для працевлаштування громадян, котрі потребують соціального захисту»

    Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань оприлюднюється проект «Про бронювання робочих місць та встановлення квоти на 2012 рік

на підприємствах, в установах і організаціях Буського району для працевлаштування громадян, котрі потребують соціального захисту», розроблений Буським районним центром зайнятості.

    Проект спрямований на забезпечення працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту з метою забезпечення надання додаткових гарантій щодо працевлаштування працездатним громадянам у працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці і передбачає бронювання робочих місць та встановлення квоти на 2012 рік на підприємствах, в установах і організаціях Буського району.
Підставою для розробки проекту є ст. 5 Закону України «Про зайнятість населення», Положення про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, котрі потребують соціального захисту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 року  №578, п. 2 Закону України «Про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення працевлаштування молоді».
Проект разом з аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у районній газеті «Воля народу» та у мережі Інтернет на сторінці www.busk-rda.gov.ua.
З текстом проекту та аналізом його регуляторного впливу можна ознайомитись також в Буському районному центрі зайнятості, м. Буськ вул. Петрушевича, 3, каб. 11.

   Зауваження та пропозиції у письмовій формі від фізичних та юридичних осіб,   їх об’єднань оприлюднюються протягом місяця до 3.12.2011р. з дня оприлюднення на адресу розробника: 80500, м. Буськ вул. Петрушевича, 3, каб. 11, е-mail: buskcz@locz.lviv.ua

Директор Буського районного
центру зайнятості                                                     Степан Миляновський


Аналіз регуляторного впливу
проекту розпорядження голови райдержадміністрації

«Про бронювання робочих місць та встановлення квоти на 2012 рік на підприємствах, в установах і організаціях Буського району для працевлаштування громадян, котрі потребують соціального захисту»

     Проект розпорядження голови Буської районної державної адміністрації «Про бронювання робочих місць та встановлення квоти на 2012 рік на підприємствах, в установах і організаціях Буського району для працевлаштування громадян, котрі потребують соціального захисту» розроблено Буським районним центром зайнятості.

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:
Законом України „Про зайнятість населення” (далі – Закон ) та п. 11 Положення про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 578 від 27.04.1998 року. Запроваджений принцип працевлаштування малозахищених верств населення, котрі не в змозі конкурувати на ринку праці.
2. Ціль державного регулювання:
Додаткові гарантії зайнятості окремих категорій населення.
3. Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання:
Регуляторний акт розроблено на виконання статті 5 Закону України “Про зайнятість населення”.
Альтернативними  способами  можуть бути:
1. Збереження існуючого стану.
2. Внесення змін  до  діючого розпорядження.
У разі залишення ситуації  без  змін,  не  можливе досягнення  визначених цілей, оскільки місцева державна  адміністрація за  участю  районного  центру  зайнятості  для  забезпечення  малозахищених верств населення, передусім  осіб, зареєстрованих  як безробітні, організують  бронювання робочих місць на підприємствах  організаціях і установах. На підставі вищевикладеного  можна дійти висновку, що від такої альтернативи  необхідно відмовитись, оскільки стан ринку праці району потребує засобів, які б забезпечили додаткові гарантії для окремих категорій населення.
Можливе  досягнення    поставлених  цілей  шляхом внесення  змін  до  діючого  розпорядження, а саме  продовження  строку його  дії.   Але дане розпорядження містить підприємства які перебувають у стадії реструктуризації та припинення господарської діяльності та  в даних умовах не здатні працевлаштувати малозахищенні верстви населення. Тому даний  альтернативний  спосіб  не  є  ефективним.
4. Механізм, який пропонується застосовувати для роз’яснення проблеми, і відповідні заходи:
Представлений проект регуляторного акту передбачає бронювання робочих місць на ПОУ району для малозахищених верств населення.
Дія акту поширюється на Буський район Львівської області.
Акт доводиться до відома через засоби масової інформації та шляхом розміщення на інформаційних стендах в районному центрі.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:
Впровадження цього регуляторного акту дозволить вирішити питання працевлаштування малозахищених верств населення.
Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту полягає у рівні дотримання чинного законодавства сторонами взаємовідносин.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта:
Впровадження цього регуляторного акту дозволить забезпечити працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту та не можуть на рівних конкурувати на ринку праці.
7. Обгрунтування строку дії акта:
Протягом одного року буде досягнуто результат поставленої цілі.
8. Визначення показників результативності акта:
В разі дотримання підприємствами, організаціями та установами норм цього регуляторного акту, будуть працевлаштовані 16 осіб які потребують соціального захисту.
9. Визначення заходів з відстеження результативності акта:
Базове відстеження результативності зазначеного проекту буде проведено до дня набрання чинності.
Повторне відстеження результативності проекту буде здійснено через рік з дати набрання  ним чинності, шляхом порівняння результативності показників, визначених під час проведення базового відстеження.

Директор Буського районного
центрузайнятості                                                             С.  Миляновський 


ПРОЕКТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ  БУСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ

АДМІНІСТРАЦІЇ

    Про бронювання робочих місць
  та встановлення квоти на 2012 рік
    на підприємствах, в установах і
    організаціях Буського району
    для працевлаштування громадян,
    котрі потребують соціального захисту

      Відповідно до ст. 24 закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  ст. 5 Закону України «Про зайнятість населення», Положення про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, котрі потребують соціального захисту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 року  №578, п. 2 Закону України «Про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення працевлаштування молоді» та з метою забезпечення додаткових гарантій щодо працевлаштування працездатних громадян, котрі потребують соціального захисту і не здатні на рівні конкурувати на ринку праці:
1. Керівникам підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності з чисельністю понад 20 осіб:
1.1.Забронювати на 2012 рік до 5 відсотків загальної кількості робочих місць за робітничими професіями та спеціальностями, у тому числі з гнучкими формами зайнятості та встановити квоту робочих місць для обов”язкового працевлаштування працездатних громадян, котрі потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці згідно з додатком.
1.2.У двотижневий термін погодити з Буським районним центром зайнятості перелік робочих місць, що бронюються, та поквартальний графік працевлаштування громадян, котрі потребують соціального захисту, на такі робочі місця. У разі потреби, впродовж року, вносити зміни щодо переліку робочих місць, категорій соціально незахищених громадян та поквартального графіку скерування на заброньовані робочі місця.
1.3. Здійснювати прийом на роботу громадян з числа соціально незахищених категорій населення в межах встановленої квоти за скеруванням служби зайнятості.
2. Буському районному центру зайнятості (С. Миляновський):
2.1. Довести  до відома працедавців, що відповідно до п.3 ст.5 Закону України «Про зайнятість населення» у разі відмови у прийомі на роботу громадян з числа категорій, зазначених у додатку в межах встановленої квоти служба зайнятості стягує з них штраф за кожну таку відмову у розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат .
2.2. Здійснювати оперативну заміну категорій соціально незахищених громадян та період їх працевлаштування за погодженням з керівниками підприємств, установ, організацій (у письмовій формі), з метою їх працевлаштування на такі робочі місця та для забезпечення виконання цього розпорядження в повному обсязі.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на  першого заступника голови райдержадміністрації М. Яцик

 

                                                                                  

Директор Буського
районного центру зайнятості                                             Степан Миляновський


Список
підприємств, установ та організацій Буського районного центру зайнятості, яким доведена пропозиція про встановлення квоти робочих місць для обов”язкового працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту на 2012 рік

осіб      

 

 

 

у  тому числі

Пор.

 

 

Буський район

 

Усього

 

Жінки з дітьми до 6 років, одинокі матері з дітьми до 14 років або інвалідами

 

молодь, яка закінчила або припинила навчання у середніх ЗОШ, професійно-технічних або вищих  навчальних закладах та якій надається  перше  робоче місце

 

 

молодь, котра залишилася без піклування батьків (сироти)

 

молодь, котра звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби та котрій надається перше робоче місце

 

молодь, котрій виповнилося 15 років і котра, як вийняток, може прийматися на роботу

 

особи передпенсійного віку (чоловіки по досягненні 58 років, жінки - 53 років)

 

особи, звільнені після відбуття покарання або примусово
го лікування

 

усього

  з них:

 

до 18р.

 

 

Випускники ВНЗ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Буське міське комунальне підприємство

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

ДП «Буський лісгосп»

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

3

Центр поштового зв”язку №6

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

4

ТзОВ «Буський райагробуд»

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

5

ТОВ «Буський консервний
завод»

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ТОВ «Агроптахофірма «Львівська»

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

7

ТзОВ «Хеммель-Україна»

2

 

2

 

1

 

 

 

 

 

8

Буське управління водного господарства

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

9

СП «Олнова»

3

 

1

 

 

1

 

 

 

1

10

ТОВ «Приват-агро-Львів»

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Всього:

16

4

5

1

1

1

1

1

3

1