ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

Буська районна державна адміністрація оприлюднює проект регуляторного акта „Про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель”, в якому визначається порядок конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель.

Пропозиції та зауваження прийматимуться в письмовій формі протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта розробником проекту акта м.Буськ, вул. Львівська,2 тел (264)21802 E-mail׃buskrda@ukr.netта на адресу територіального органу спеціально уповноваженого органу щодо здійснення державної регуляторної політики – представництва Держпідприємництва України у Львівській області: 79008, м.Львів, вул.Винниченка,6, тел./факс: 8 (0322) 76 –55-43, E-mail:predlo@mail.lviv.ua

Проект регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднюється на сайті районної державної адміністрації за адресою http://www.busk-rda.gov.ua

 

Завідувач юридичного сектору

апарату Буської районної державної адміністрації                                                          В.Корчинський

_____________________________________________________ Опубліковано 24.01.2009 р.


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту розпорядження голови Буської райдержадміністрації

«Про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

   Проблема, яку передбачається розв’язати з прийняттям цього розпорядження райдержадміністрації, полягає у запровадженні в Буському районі процедури конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, (далі - земельні ділянки) відповідно до Земельного кодексу України, Законів України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву».

   На сьогодні велика кількість земельних ділянок , на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що підлягають продажу шляхом викупу. Для здійснення цих дій відповідно до законодавства необхідно провести оцінку земель (експертну грошову оцінку земельних ділянок), зокрема з метою підвищення ефективності та забезпечення прозорості процедур продажу земель.

   Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву» ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться організаціями, які мають відповідну ліцензію на проведення цього виду робіт, на замовлення органів державної влади або місцевого самоврядування.

Натомість зазначені відносини в даній сфері в районі не врегульовано.

   Проект розпорядження голови райдержадміністрації «Про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель» розроблено з метою захисту законних інтересів держави, забезпечення прозорості проведення процедур оцінки вартості земель.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Цілями державного регулювання є:

  • захист законних інтересів держави та суб’єктів господарювання;

  • підвищення ефективності управління землями;

  • забезпечення прозорості проведення процедур оцінки вартості земель.

3. Визначення та оцінки всіх прийнятих альтернативних способів досягнення визначених цілей, у тому числі тих, які не передбачають безпосереднього регулювання господарських відносин.

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:

3.1. Залишення існуючої на цей момент ситуації без змін.

   При цьому, питання залишається неврегульованим у зв’язку з тим, що не виконується ряд положень чинного законодавства в частині конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності. Альтернатива неприйнятна, оскільки не дозволяє, навіть частково, вирішити проблему і у разі залишення ситуації без змін можливе здійснення оцінки земель неналежним чином, з порушеннями і бути необ’єктивною, адже відсутнє правове поле, в рамках якого здійснювалася така б оцінка.

3.2. Прийняття проекту цього регуляторного акта – розпорядження голови райдержадміністрації «Про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель», що надасть можливість захистити законні інтереси держави, та забезпечити прозорості проведення процедур оцінки вартості земель .

4. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

   Основні напрями реалізації вдосконалення земельних відносин у направлені на досягнення цілей і завдань запропонованого регулювання, представляють комплекс заходів щодо впровадження процедури визначення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок.

   Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом:

- встановлення чіткої процедури визначення суб’єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок ;

- визначення органів, які здійснюють процедуру визначення суб’єкта оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

   Прийняття запропонованого регуляторного акта дасть змогу забезпечити:

- впровадження процедури визначення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок;

- реалізувати один з етапів з підготовки до продажу земельних ділянок під об’єкти нерухомого майна, а саме залучити на конкурентних засадах суб’єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод територіальної громади, суб’єктів господарювання, у тому числі суб’єктів оціночної діяльності та органів місцевого самоврядування.

   Прийняття Положення про порядок відбору суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель для оцінки земельних ділянок сприятиме ефективному відбору суб’єктів оціночної діяльності, що зумовить позитивні наслідки для держави та суб’єктів господарювання та дозволить:

- у сфері державних інтересів - запровадження прозорого механізму для визначення суб’єктів оціночної діяльності та економії часу при проведені оцінки ;

- у сфері інтересів суб’єктів господарювання – зменшення витрат , пов’язаних з викупом земельної ділянки в частині зменшення плати за оцінку земельної ділянки.

   Основними групами впливу цього документа слід вважати орган державної влади та суб’єктів господарювання.

7. Визначення показників результативності регуляторного акта.

   Головними показниками результативності запропонованого регуляторного акта є кількість:

- проведених конкурсів;

- договорів на проведення землеоціночних робіт;

- невиконаних договорів на проведення землеоціночних робіт.

8. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

   Результативність прийняття запропонованого регуляторного акта буде постійно відстежуватися за рахунок здійснення моніторингу показників результативності запропонованого регуляторного акта.

 

Завідувач юридичного сектору

апарату Буської районної державної адміністрації                                                                          В.Корчинський


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ БУСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ

АДМІНІСТРАЦІЇ

від ______________ №  ______

м. Буськ

Про конкурсний відбір суб'єктів

оціночної діяльності у сфері оцінки земель

 

   Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про оцінку земель», Земельного кодексу України:

1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель (додається).

2. Утворити конкурсну комісію з відбору суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель (далі – конкурсна комісія) та затвердити її склад згідно з додатком.

3. Доручити першому заступнику голови райдержадміністрації М.Яцик підписувати від імені райдержадміністрації договори на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок з суб'єктами оціночної діяльності, та акти приймання - передачі виконаних робіт .

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника голови райдержадміністрації М.Яцик.

                                                                            / підпис / Михайло Вовк

 

Додаток 1

до проекту розпорядженням голови

райдержадміністрації

від _______________ №  ___

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір суб'єктів оціночної

діяльності у сфері оцінки земель

Це Положення розроблено відповідно до Земельного кодексу України, Законів України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», з метою забезпечення конкурентних засад та неупередженості у відборі суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу громадянам, фізичним особам-підприємцям та юридичним особам .

Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу громадянам, фізичним особам-підприємцям та юридичним особам.

1. Визначення термінів.

У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

об’єкт експертної грошової оцінки - земельні ділянки чи їх частини або сукупність земельних ділянок на території Буського району за межами населених пунктів;

суб’єкт оціночної діяльності (учасник конкурсу) :

- юридичні особи - суб'єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та які отримали ліцензії на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку;

- фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та ліцензію на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку;

договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки – договір, укладений між Буською райдержадміністрацією та суб»єктом оціночної діяльності, визначеним на конкурентних засадах відповідно до цього Положення;

експертна грошова оцінка земельної ділянки - результат визначення вартості земельної ділянки та пов'язаних з нею прав суб'єктом оціночної діяльності у сфері оцінки земель із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

2. Загальні положення

2.1. Конкурс по відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок здійснюється конкурсною комісією з проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель (далі – Комісія), склад якої затверджується розпорядженням голови Буської райдержадміністрації..

2.2. Засідання Комісії є правомочним у разі присутності на ньому не менше 2/3 її кількісного складу.

2.3. Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні та оформляється протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами Комісії.

У разі рівної кількості голосів, голос голови комісії є вирішальним.

3. Підготовка до проведення конкурсу

3.1. Управління Держкомзему в Буському районі передає на розгляд Комісії перелік земельних ділянок, які підлягають продажу і потребують проведення експертної грошової оцінки.

3.2. Комісія протягом п’яти робочих днів приймає рішення про проведення конкурсу. Цим рішенням визначається дата та умови проведення конкурсу, строк виконання робіт з оцінки землі.

3.3. Інформація про проведення конкурсу підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Буської райдержадміністрації та в одному з друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження не пізніше як за десять днів до оголошеної дати проведення конкурсу.

3.4. Інформація про умови проведення конкурсу з відбору суб’ єктів оціночної діяльності повинна містити наступне:

• назва об’єкту експертної грошової оцінки із зазначенням місця розташування та площі;

• дату, час і місце проведення конкурсу;

• кінцевий термін подачі заяв та документів на участь у конкурсі, який має становити не менше двох робочих днів до дня проведення конкурсу;

• перелік документів, які слід подати на розгляд комісії;

• строк виконання робіт з оцінки земельних ділянок;

• місцезнаходження комісії та контактні телефони.

3.5 Суб’ єкти оціночної діяльності , які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі, подають на розгляд Комісії, на кожний об’єкт окремо, такі документи:

• заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 1);

• нотаріально посвідчену копію ліцензії та сертифікату на право здійснення оціночної діяльності

• конкурсні пропозиції щодо вартості виконання робіт відповідно до калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а також строк виконання робіт з оцінки земельної ділянки (подаються у запечатаному конверті).

3.6 Заяви на участь у конкурсі реєструються секретарем комісії в окремому журналі.

3.7 У разі невідповідності документів вимогам чинного законодавства, цього Положення, а також у разі подання неповного пакета документів, заява на участь у конкурсі не приймається і суб’ єкт оціночної діяльності як учасник конкурсу не реєструється.

3.8 Суб’єкт оціночної діяльності несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації та документів.

4. Порядок проведення конкурсу

4.1 Конкурс з відбору суб’ єктів оціночної діяльності проводиться за наявності не менше двох учасників конкурсу.

4.2 Конверти учасників конкурсу з пропозиціями щодо розміру плати, а також строку виконання робіт з оцінки земельної ділянки відкриваються на засіданні Комісії. Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу "за" чи "проти".

4.3 На підставі рішення Комісії переможцем конкурсу визнається учасник, пропозиції якого найбільш повно відповідають таким критеріям:

- мінімальна вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності щодо виконання експертної грошової оцінки земельних ділянок по відношенню до інших учасників конкурсу;

- мінімальний строк виконання робіт з оцінки земельної ділянки.

4.4 Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість підсумків голосування додається до протоколу. Секретар Комісії на засіданні Комісії заповнює відомість підсумків голосування відповідно до додатку 2 до цього Положення . Протокол підписують усі присутні на засіданні члени комісії.

4.5. Протокол Комісії та відомість є підставою для оголошення переможця конкурсу та укладання договору про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

4.6 У випадку надходження однієї заяви конкурс не проводиться, але Комісія може прийняти рішення щодо укладання з суб’єктом оціночної діяльності, який подав заяву, договору про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. У такому випадку суб’ єкт оціночної діяльності має відповідати визначеним умовам, а запропоновані ним вартість робіт та строк їх виконання не перевищують запропонованих в умовах конкурсу.

4.8. У випадках, коли на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви або за рішенням Комісії переможця конкурсу не визначено, приймається рішення щодо проведення повторного конкурсу та призначається дата його проведення.

4.9. Інформація про результати конкурсу оприлюднюється на офіційному сайті Буської райдержадміністрації та/або в одному з друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження. Конфіденційні відомості щодо конкурсних пропозицій, процедури визначення переможця конкурсу розголошенню не підлягають

Додаток 1

до Положення про конкурсний

відбір суб'єктів оціночної діяльності

у сфері оцінки земель

Голові Буської районної державної адміністрації

________________________________________

(ПІБ)

_______________________________________

(повна назва юридичної особи, ПІБ фізичної особи-підприємця)

________________________________________

________________________________________

(юридична адреса)

________________________________________

(місцезнаходження - адреса офісу)

________________________________________

________________________________________

(номери контактних телефонів)

ЗАЯВА

на участь у конкурсі з відбору суб’ єктів оціночної діяльності на право проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею __________ га, яка розташована за адресою: ________________________________________________.

«____» ____________ 200 __ р.

__________________________________ ______________

(прізвище та ініціали керівника) М.П. (підпис)

Уповноважена особа, яка подає заяву: _______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

Паспорт: серія ______№ ___________, виданий „___” ____________ ______ р.

_______________________________________________________________________

(назва органу, що видав паспорт)

_____________________________________________________________________________ ( назва та реквізити документу, що посвідчує право уповноваженої особи на виконання дій) _______________________________________________________________________

Додаток 2

до Положення про конкурсний

відбір суб'єктів оціночної

діяльності у сфері оцінки земель

ВІДОМІСТЬ

підсумків голосування конкурсної комісії

Земельна ділянка ___________________________________________

(кадастровий номер, місце розташування земельної ділянки)

№ з/п

Учасник конкурсу

Кількість голосів

примітка

за- проти-

Голова комісії ____________ _______________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Секретар комісії ____________ _______________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 2

до проекту розпорядженням голови

райдержадміністрації

від ______________ №____

СКЛАД

конкурсної комісії з відбору

суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель

М.Яцик - перший заступник голови райдержадміністрації, голова

комісії

О.Ільків - заступник голови райдержадміністрації, заступник голови

комісії

Н.Гуденко - головний спеціаліст управління Держкомзему у

Буському районі , секретар комісії (за згодою)

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ

В.Янч - заступник начальника управління Держкомзему у

Буському районі (за згодою)

В.Корчинський завідувач юридичного сектора

А.Середницька керівник управління агропромислового розвитку

Г.Палка начальник загального відділу

Заступник голови райдержадміністрації,

керівника апарату                                                  /підпис/                                                     Ю.Кондзірський