ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

розпорядження голови Буської районної державної адміністрації «Про бронювання робочих місць та встановлення квоти на 2011 рік на підприємствах в установах і організаціях Буського району для працевлаштування громадян, котрі потребують соціального захисту»

 

Розробник – управління праці та соціального захисту населення  районної державної адміністрації.

 

Проект регуляторного акта  розроблено з метою реалізації державної політики зайнятості в частині забезпечення додаткових гарантій працевлаштування працездатним громадянам, які потребують соціального захисту.

 

Проект розпорядження голови районної державної «Про бронювання робочих місць та встановлення квоти на 2011 рік на підприємствах в установах і організаціях Буського району для працевлаштування громадян, котрі потребують соціального захисту» та аналіз його регуляторного впливу буде розміщено на веб-сайті Буської районної державної адміністрації: http://www.busk-rda.gov.ua

 

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу.

 

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі:

 

- на адресу Буської райдержадміністрації:

поштою за адресою: 80500, Львівська обл.  м. Буськ, вул. Львівська ,2,

електронною поштою за адресою:buskrda@ukr.net.

-  Держпідприємництво України: 01011,  м.Київ,  вул. Арсенальна ,9/11. 

E-mail: mail@dkrp.gov.ua .

 

 

Керівник управління праці та соціального захисту

населення  райдержадміністрації                                                                                                   В. Стецик


Аналіз регуляторного впливу

проекту розпорядження голови райдержадміністрації «Про бронювання робочих місць та встановлення квоти на 2011 рік на підприємствах в установах і організаціях Буського району для працевлаштування громадян, котрі потребують соціального захисту»

   Проект розпорядження голови Буської районної державної адміністрації «Про бронювання робочих місць та встановлення квоти на 2011 рік на підприємствах, в установах і організаціях Буського району для працевлаштування громадян, котрі потребують соціального захисту» розроблено управлінням праці та соціального захисту населення Буської районної державної адміністрації.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

   Законом України «Про зайнятість населення» (далі – Закон ) та п. 11 Положення про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 578 від 27.04.1998 року. Запроваджений принцип працевлаштування малозахищених верств населення, котрі не в змозі конкурувати на ринку праці.

2. Ціль державного регулювання

   Додаткові гарантії зайнятості окремих категорій населення.

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей

   Регуляторний акт розроблено на виконання статті 5 Закону України «Про зайнятість населення».

Альтернативними способами можуть бути:

1. Збереження існуючого стану.

2. Внесення змін до діючого розпорядження.

У разі залишення ситуації без змін, не можливе досягнення визначених цілей, оскільки місцева державна адміністрація за участю районного центру зайнятості для забезпечення малозахищених верств населення, передусім осіб, зареєстрованих як безробітні, організують бронювання робочих місць на підприємствах організаціях і установах. На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що від такої альтернативи необхідно відмовитись, оскільки стан ринку праці району потребує засобів, які б забезпечили додаткові гарантії для окремих категорій населення.

Можливе досягнення поставлених цілей шляхом внесення змін до діючого розпорядження, а саме продовження строку його дії. Але дане розпорядження містить підприємства які перебувають у стадії реструктуризації та припинення господарської діяльності та в даних умовах не здатні працевлаштувати малозахищенні верстви населення. Тому даний альтернативний спосіб не є ефективним.

4.Механізм, який пропонується застосовувати для роз’яснення проблеми, і відповідні заходи

   Представлений проект регуляторного акту передбачає бронювання робочих місць на підприємствах, в установах і організаціях району для малозахищених верств населення.

Дія акту поширюється на Буський район Львівської області.

Акт доводиться до відома через засоби масової інформації та шляхом розміщення на інформаційних стендах в районному центрі

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

  Впровадження цього регуляторного акту дозволить вирішити питання працевлаштування малозахищених верств населення.

Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту полягає у рівні дотримання чинного законодавства сторонами взаємовідносин.

6. Очікувані результати прийняття акта

   Впровадження цього регуляторного акту дозволить забезпечити працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту та не можуть на рівних конкурувати на ринку праці.

7. Показники результативності акта

   В разі дотримання підприємствами, установами і організаціями норм цього регуляторного акту, будуть працевлаштовані 16 осіб які потребують соціального захисту.

8.Заходи за допомогою яких здійснюється відстеження результативності регуляторного акта

   Базове відстеження результативності зазначеного проекту буде проведено до дня набрання чинності. Повторне відстеження результативності проекту буде здійснено через рік з дати набрання ним чинності, шляхом порівняння результативності показників, визначених під час проведення базового відстеження.

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                                                             Володимир Сай

ПРОЕКТ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ БУСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ

АДМІНІСТРАЦІЇ

 

_______             №________

м. Буськ

 

Про бронювання робочих місць

та встановлення квоти на 2011 рік

на підприємствах, в установах і

організаціях Буського району

для працевлаштування громадян,

котрі потребують соціального захисту

 

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 5 Закону України «Про зайнятість населення», Положення про порядок бронювання на підприємствах, в установах і організаціях робочих місць для працевлаштування громадян, котрі потребують соціального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 року № 578, п. 2 Закону України «Про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення працевлаштування молоді» та з метою забезпечення додаткових гарантій щодо працевлаштування працездатних громадян, котрі потребують соціального захисту та не здатні на рівних конкурувати на ринку праці:

1. Забронювати на 2011 рік до 5 відсотків загальної кількості робочих місць за робітничими професіями та спеціальностями, у тому числі з гнучкими формами зайнятості, та встановити квоту робочих місць для обов’язкового працевлаштування працездатних громадян, котрі потребують соціального захисту та не здатні на рівних конкурувати на ринку праці згідно з додатком.

2. Керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності:

2.1. У двотижневий термін погодити з Буським районним центром зайнятості перелік робочих місць, що бронюються, та поквартальний графік працевлаштування громадян, котрі потребують соціального захисту, на такі робочі місця. У разі потреби, упродовж року вносити зміни щодо переліку робочих місць, категорій соціально незахищених громадян та поквартального графіку скерування на заброньовані робочі місця.

2.2. Здійснювати прийом на роботу громадян з числа соціально незахищених категорій населення в межах встановленої квоти та скерування служби зайнятості.

3. Буському районному центру зайнятості (С. Миляновський):

3.1. Довести до працедавців, що відповідно до п. 3 ст. 5 Закону України «Про зайнятість населення» у разі відмови у прийнятті на роботу громадян із числа категорій, зазначених у додатку до розпорядження в межах встановленої квоти, служба зайнятості стягує штраф за кожну таку відмову у розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат.

3.2. З метою працевлаштування на заброньовані робочі місця та виконання даного розпорядження, здійснювати оперативну заміну категорій соціально незахищених громадян та період їх працевлаштування за погодженням з керівниками підприємств, установ і організацій у письмовій формі.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації М. Гарасимчук.

 

Заступник голови Буської

районної державної адміністрації                                                                                                   Є. Кичурчак

 

Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації від

____ №__

 

Список

підприємств, установ та організацій Буського районного центру зайнятості, яким доведена пропозиція про встановлення квоти робочих місць для обов’язкового працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту на 2011 рік

осіб

 

 

 

у тому числі

Пор.

 

 

 

Буський район

 

 

Усього

 

Жінки з дітьми до 6 років, одинокі матері з дітьми до 14 років або інвалідами

 

молодь, яка закінчила або припинила навчання у середніх ЗОШ, професійно-технічних або вищих навчальних закладах та якій надається перше робоче місце

 

 

 

молодь, котра залишилася без піклування батьків (сироти)

 

молодь, котра звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби та котрій надається перше робоче місце

 

молодь, котрій виповнилося 15 років і котра, як вийняток, може прийматися на роботу

 

особи передпенсійного віку (чоловіки по досягненні 58 років, жінки - 53 років)

 

особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування

 

 

 

усього

з них:

 

 

 

 

 

 

до 18р.

 

 

 

випускники

ВНЗ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Буське міське комунальне підприємство

 

1

 

1

1

 

 

 

 

2

ДП «Буський лісгосп»

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

3

Центр поштового зв”язку №6

 

3

2

1

 

 

 

 

 

4

ТзОВ «Буський райагробуд»

 

1

1

 

 

 

 

 

 

5

ВАТ «Буський консервний

завод»

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

ТОВ «Агроптахофірма «Львівська»

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

7

ТзОВ «Хеммель-Україна»

1

 

1

 

1

 

 

 

8

Буське управління водного господарства

 

2

 

1

 

 

 

 

1

9

СП «Олнова»

 

3

 

1

 

 

1

1

 

 

 

10

 

ТОВ «Приват-агро-Львів»

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Всього в районі:

16

5

5

1

1

1

1

1

2

1

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                                             Ю. Кондзірський