Повідомлення

про оприлюднення проекту регуляторного акта розпорядження голови Буської районної державної адміністрації «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на визначення підприємства з організації, забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування» від 04.07.2014р.

 

    Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань оприлюднюється проект  розпорядження « Про затвердження Порядку проведення конкурсу на визначення підприємства з організації, забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування», розроблений відділом  економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури   Буської районної державної адміністрації.

        Проект спрямований на проведення конкурсу на визначення підприємства з організації, забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування з метою проведення засідань районного конкурсного комітету з визначення перевізників на автобусних маршрутах і передбачає визначення підприємства (організації), що буде залучене на конкурсних умовах за договором для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування.

        Підставою для розробки проекту є Закон України «Про автомобільний транспорт», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанова Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами та доповненнями).

     Проект розпорядження разом з аналізом регуляторного впливу оприлюднено на офіційному веб-сайті Буської районної державної адміністрації http://www.busk-rda.gov.ua/  (розділ ”Регуляторна політика”, підрозділ ”Проекти регуляторних актів”).

     З текстом проекту та аналізом його регуляторного впливу можна ознайомитись також в відділі економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Буської райдержадміністрації , каб. №19.

     Зауваження та пропозиції у письмовій формі від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом місяця з дня оприлюднення на адресу розробника: 80500 Львівська обл., м. Буськ, вул. Львівська,2, тел.(264)2-11-39 або повідомленням на електронну адресу buskrda@mail.ua.

 

 

Керівник відділу економічного розвитку,

торгівлі та інфраструктури                                                             О. Т. Стець

 

                                                               GERB5_1                                                ПРОЕКТ

Україна

БУСЬКА районНаДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

­­­­­­­­­­­­_____________________        м. Буськ                                 № _________________

 

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на визначення підприємства з

організації, забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з визначення перевізників на автобусних

маршрутах загального користування


 

Відповідно до статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», статтей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами та доповненнями):

1.     Затвердити такі, що додаються:

1.1. Порядок проведення конкурсу на визначення підприємства з організації, забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування (далі – робочий орган).

 

1.2. Склад комітету з визначення робочого органу (далі – комітет)

 

2.     Відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури  районної державної адміністрації (Стець О.Т) підготувати оголошення про конкурс на визначення робочого органу та розмістити його в друкованих засобах масової інформації.

 

3.       Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Чучмана М.І.

 

 

Керівник відділу економічного розвитку,

торгівлі та інфраструктури                                                    О.Стець

 

                                                                                                  

 

 

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної державної адміністрації

                                                                       від «________»2014 року №__

 

 

Порядок

проведення конкурсу на визначення підприємства з організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування

 

                                                                                                                                            I.            Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від     03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами та доповненнями) та застосовується для визначення підприємства (організації), що буде залучене на конкурсних умовах за договором для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування (надалі – робочий орган).

1.2. Організатором проведення конкурсу є Буська районна державна адміністрація (надалі – Організатор).

1.3. Цей Порядок визначає процедуру з проведення конкурсу та є обов’язковим для комітету та претендентів на участь у конкурсі.

1.4. Метою проведення конкурсу є визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) незалежно від форми власності, яке спроможне забезпечити належну якість послуг з організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету та запропонує найбільш принадні для Організатора пропозиції при наданні вищезазначених послуг.

1.5. Договір про виконання функцій робочого органу щодо організації та підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету (надалі – договір) укладається Організатором з переможцем конкурсу.

Строк дії договору становить три роки.

1.6. При проведенні конкурсу інтереси претендента представляє його керівник або інша особа,  повноваження якої підтверджуються довіреністю від імені підприємства (організації).

 

                                                                                                                                      II.            Підготовка конкурсу

2.1. Не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу Організатор розміщує у засобах масової інформації чи на веб-сайті Буської районної державної адміністрації оголошення про проведення конкурсу, яке містить таку інформацію:

найменування Організатора;

найменування об’єкта конкурсу;

порядок проведення конкурсу;

кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі;

найменування структурного підрозділу Буської районної державної адміністрації, режим його роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;

місце, дата та час проведення конкурсу;

телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу.

 

                                                                            III.            Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу

3.1. У конкурсі можуть брати участь претенденти, що відповідають наступним кваліфікаційним вимогам:

-  мають досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень не менше трьох років;

- мають в наявності необхідне матеріально-технічне та програмне забезпечення для аналізу та оцінки конкурсних пропозицій перевізників-претендентів і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету;

- мають в наявності власне (або орендоване в установленому законодавством порядку) приміщення для організації роботи (виконання функцій) робочого органу.

3.2. До участі у конкурсі не допускаються претенденти, які:

- перебувають в процесі припинення юридичної особи відповідно до вимог чинного законодавства України чи визнані в установленому порядку банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство в порядку, встановленому чинним законодавством України;

- подали для участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;

- провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов'язану з наданням послуг з перевезень;

- представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

 

                                                                                     IV.            Подання документів для участі у конкурсі

4.1. Для участі в конкурсі претендент подає зазначеному в оголошені структурному підрозділу такі документи:

- заявку для участі в конкурсі на визначення підприємства з організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування згідно з додатком;

- виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців;

-  нотаріально завірений Статут підприємства, організації, установи;

-  довідку про досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень;

-    довідку з Головного управління Міндоходів у Львівській області про відсутність заборгованості з податкових платежів і відрахувань до державних цільових фондів;

-    довідку про стан заборгованості з виплати заробітної плати за підписом керівника та головного бухгалтера установи;

- довідку про наявність матеріально-технічного та програмного забезпечення в довільній формі за підписом керівника;

- довідку з Управління Укртрансінспекції у Львівській області про відсутність (наявність) ліцензії на право провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

- інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство надана відділом з питань банкрутства Головного управління юстиції у Львівській області.

Усі надані копії документів завіряються печаткою підприємства (організації) та підписуються відповідальною особою.

4.2. Претендент подає документи в опечатаному конверті (пакеті), на якому зазначається повна назва претендента, його адреса, з поміткою «Заявка на участь у конкурсі на визначення підприємства (організації), для здійснення функцій робочого органу».

4.3. Документи, які надійшли до Організатора після встановленого строку, не розглядаються.

4.4. За роз’ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі претендент має право звернутися до Організатора.

4.5. Подані на конкурс документи реєструються Організатором у журналі обліку. Документи, подані несвоєчасно, не реєструються та повертаються претенденту.

4.6. Конверт (пакет) відкривається на засіданні комітету.

 

V. Створення та основні засади діяльності комітету

з визначення робочого органу

5.1. Для визначення робочого органу Організатор утворює комітет.

5.2. Персональний склад комітету затверджується розпорядженням голови Буської районної державної адміністрації.

5.3. До складу комітету не можуть входити представники суб’єктів господарювання – автомобільних перевізників або ті, що діють на ринку перевезень пасажирів і можуть впливати на прийняття рішень комітету, або представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

5.4. Формою роботи комітету є засідання, які проводяться у разі необхідності.

 

VI. Проведення конкурсу та визначення переможця

6.1. При визначенні переможця комітет враховує відповідність претендента кваліфікаційним вимогам, визначеним у пункті 3.1. Розділу III.

6.2. На засідання комітету запрошуються всі претенденти, у присутності яких оголошуються надані в конверті (пакеті) документи для участі у конкурсі.

6.3. У разі відсутності на конкурсі представника претендента, комітет розглядає документи надані претендентом у конверті (пакеті) для участі в конкурсі, про що зазначається в протоколі засідання комітету.

6.4. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за рішенням комітету найбільше відповідає умовам конкурсу.

6.5. Рішення про результати конкурсу приймаються комітетом на закритому засіданні у присутності не менше ніж половини його складу або відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови комітету.

6.6. Рішення комітету щодо визначення переможця конкурсу оголошується на відкритому засіданні комітету із запрошенням на нього усіх претендентів.

6.7. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу, організатор забезпечує проведення конкурсу самостійно протягом періоду, не більшого ніж два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

6.8. Якщо в конкурсі взяв участь тільки один претендент, він може бути визнаний переможцем.

6.9. Рішення комітету щодо визначення переможця конкурсу оформляється протоколом, який підписує його голова та секретар.

6.10. З переможцем конкурсу Буська районна державна адміністрація укладає договір про виконання функцій робочого органу, обумовлюючи в ньому обов'язки сторін.

6.11. У разі відмови претендента, який за рішенням комітету визнаний переможцем, або розірвання договору з переможцем конкурсу, організатор забезпечує проведення конкурсу самостійно.

6.12. Спори, що виникають за результатами конкурсу, вирішуються в установленому чинним законодавством України порядку.

 

 

Керівник апарату Буської

райдержадміністрації                                              Є.М.Кичурчак

Додаток

до Порядку проведення конкурсу на визначення підприємства з організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування

(пункт 4.1)

 

ЗАЯВКА

для участі в конкурсі на визначення підприємства з організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування

1. Претендент ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(повна назва юридичної чи фізичної особи, прізвище, ім’я, по батькові керівника)

на умовах, запропонованих Буською районною державною адміністрацією, згоден взяти участь у конкурсі на визначення підприємства з організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування:

2. Додатково пропоную (конкурсні пропозиції) __________________________

3. Інші відомості __________________________________________________

4. Реквізити претендента :_______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(адреса, ідентифікаційний код, телефон, факс)

5.     До заявки додаю такі документи:

5.1.          Виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

5.2.          Нотаріально завірений Статут підприємства, організації, установи;

5.3.          Довідка про досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень;

5.4.          Довідка з Головного управління Міндоходів у Львівській області про відсутність заборгованості з податкових платежів і відрахувань до державних цільових фондів;

5.5.          Довідку про стан заборгованості із виплати заробітної плати за підписом керівника та головного бухгалтера установи;

5.6.          Довідку про наявність матеріально-технічного та програмного забезпечення в довільній формі за підписом керівника;

 

 

 

5.7.         Довідку з Управління Укртрансінспекції у Львівській області про відсутність (наявність) ліцензії на право провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

5.8.          Інформаційну довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, надану відділом з питань банкрутства Головного управління юстиції у Львівській області.

 

МП  “____” ___________ 20__ р.      ____________   ______________________

                                                                  (підпис)                                  (ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

Керівник апарату Буської

районної державної адміністрації                                        Є.М.Кичурчак

 

 

 

                                ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Буської районної державної адміністрації

від "__________" 2014 року №___

 

 

СКЛАД

комісії з визначення робочого органу - підприємства

 

Чучман

Микола Ігорович

перший заступник голови районної державної адміністрації, голова комісії

 

Стець

Ольга Теодорівна

керівник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури   районної державної адміністрації, секретар комісії

 

Члени комісії:

 

Стецик

Василь Іванович

керівник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

 

Владика

Юрій Ярославович

голова комісії районної ради з питань розвитку підприємництва транспорту, зв’язку – реалізація державної регуляторної політики.

 

Вільшанецька

Дарія Семенівна

Головний спеціаліст юридичного сектору районної державної адміністрації

 

Керівник  апарату Буської

районної державної адміністрації                                                Є.М.Кичурчак

Аналіз

регуляторного впливу до проекту  розпорядження Буської  районної державної адміністрації «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на визначення підприємства з організації, забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування»  

 

1.     Проблема, яку передбачається  розв’язати шляхом державного регулювання.

На виконання Закону України  «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» та з метою створення доступних та зручних умов для проведення конкурсу на визначення підприємства з організації, забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування

 

 2. Визначення цілей державного регулювання.

  Основними цілями прийняття розпорядження є затвердження Порядку проведення конкурсу на визначення підприємства з організації, забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування , що дозволить визначити на конкурсних засадах підприємства (організації) незалежно від форми власності, яке спроможне забезпечити належну якість послуг з організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету.

 

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

     Перша альтернатива.

    Збереження існуючого стану: організація та проведення конкурсних відборів для організації пасажирських перевезень, суб’єкти звертаються не у місця безпосереднього здійснення діяльності. Дана альтернатива не відповідає Закону України  «Про автомобільний транспорт» та постанові Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»

    Друга альтернатива.

 Порядок  проведення конкурсу на визначення підприємства з організації, забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування дасть можливість суб’єктам господарювання реалізувати пріоритетні напрямки діяльності:

- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для участі у конкурсі;

- рівності перед законом;

- доступності інформації про проведення конкурсу;

- доступності та зручності для суб’єктів звернень.

- відкритості та прозорості;

- реалізація прав та інтересів громадян та суб’єктів господарювання через публічне обговорення проекту регуляторного акта.

  Виходом з даної ситуації є прийняття запропонованого акта. Цей вихід є актуальним та адекватним ситуації, що склалася та досягає завдань регулювання.

4. Механізми, які пропонуються застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

     Механізмом розв’язання проблеми є затвердження Порядку проведення конкурсу на визначення підприємства з організації, забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування, що приведе до створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб при отриманні послуг із перевезення пасажирів.

     Запровадження державного регулювання та реалізація даного проекту сприятиме створенню сталих та безпечних умов для подальшого розвитку пасажирського перевезення, встановленню чіткого порядку діяльності та взаємодії суб’єктів господарювання.

 

5. Обґрунтування можливості  досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»

   У разі прийняття регуляторного акту будуть реалізовані повноваження, що надані Законом України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування».

   Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить:

- спрощення процедури надання послуг з перевезення пасажирів;

- скорочення часу та витрат суб'єктів звернень для отримання дозволів;

- отримання вичерпної інформації щодо вимог та порядку проведення конкурсу;

- забезпечення контролю за виконанням суб’єктами господарювання своїх зобов’язань;

- тісну та ефективну співпрацю суб'єктів звернень з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями.

 

   Проект розпорядження негативних чинників не має.

     Оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості. Рівень поінформованості громадськості буде достатній для усвідомлення та реалізації проекту розпорядження.

 

 6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

Сфера дії

Витрати

Вигоди

Держава

Реалізація проекту розпорядження не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

Надання послуг із перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, у відповідності із вимогами Закону

Громадяни

Немає

Забезпечення оперативності, доступності та зручності при наданні послуг з перевезення пасажирів

Суб’єкти господарської діяльності

Немає

  Забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні послуг.

  Передбачається, проведення та відбір суб’єктів господарювання у відповідності до Закону України  «Про автомобільний транспорт»

 

7. Термін дії акта.

Термін дії акта необмежено у часі.

 

 8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта.

Показники результативності регуляторного акта є:

8.1. Кількість звернень суб’єктів звернень до участі у конкурсі із надання послуг із перевезення пасажирів автомобільним транспортом.

8.2. На виконання регуляторного акту кошти і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, не передбачено.

8.3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб із проектом розпорядження достатній, оскільки зазначений проект акта розміщений на офіційному веб-сайті  Буської районної державної адміністрації http://www.busk-rda.gov.ua/.

 

8.4.  Надходження коштів при прийнятті даного регуляторного акту до державного та місцевого бюджетів не зміниться.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

   Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде проведено  до дня набрання чинності регуляторного акта.

  Повторне відстеження регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

  Періодичні відстеження планується проводити один раз на кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів щодо повторного відстеження, з метою подальшого вдосконалення розпорядження голови Буської районної державної адміністрації.

   Обрано статистичний метод проведення  для відстеження результативності регуляторного акту.  Будуть використовуватись статистичні та соціологічні дані отримані методом анкетування.

  Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися протягом усього терміну його дії шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які надійдуть до районної державної адміністрації від громадян.

  Заходи з проведення відстеження результативності регуляторного акта будуть проводитися керівником відділом економічного розвитку, торгівлі та промисловості районної державної адміністрації.

 

 

 

 

 

 Керівник відділу економічного розвитку,

торгівлі та промисловості                                                        О. Т. Стець