Узнать рейтинг Joomla.
Здесь можно найти шаблоны joomla 3.

Проект рішення про затвердження бюджету на 2019 рік

 

                                                                                                                                                                    ПРОЕКТ

УКРАЇНА
БУСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
30 сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«___» грудня 2018 року № ____

Про районний бюджет
Буського району на 2019 рік

Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», враховуючи висновки постійних комісій та президії районної ради, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43, статтями 44, 61-64, 66 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Буська районна рада

ВИРІШИЛА:


1. Визначити на 2019 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 467 363 619,00 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету 464 822 419,00 грн., доходи спеціального фонду бюджету 2 541 200,00 грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки районного бюджету у сумі 467 363 619,00 грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету 461 322 419,00. грн., видатки спеціального фонду бюджету 6 041 200,00 . грн.
- профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 3 500 000,00 грн, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду - 3 500 000,00 грн., згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 3 500 000,00 грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду, згідно з додатком 2 до цього рішення.
- оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 2 000 000,00 грн., що становить 0,4 відсотка видатків загального фонду районного бюджету визначених цим пунктом.
- резервний фонд районного бюджету у сумі 500,0 тис. гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду районного бюджету визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію районних/регіональних програм у сумі 19 988 500,00 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;

7. Відповідно до вимог статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України виступати у 2019 році в особі начальника фінансового управління районної державної адміністрації одержувачем :

- позик на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
- позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку районного бюджету, у фінансових установах, на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду

8. Враховуючи зміни до Бюджетного кодексу України в частині перерозподілу повноважень між бюджетами, встановити, що у 2019 році видатки в частині утримання дошкільних навчальних закладів здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення за рахунок іншої субвенції наданої з районного бюджету.
Розподіл зазначеної субвенції (Smb) між місцевими бюджетами району визначається за формулою, згідно з додатком 7 .

9. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету України районному бюджету, та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.
Установити, що підприємства районної комунальної власності сплачують до загального фонду районного бюджету частину чистого прибутку (доходу) у розмірі 30 відсотків.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України, та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.
Установити що, плата за оренду цілісних майнових комплексів, що є в комунальній власності Буської районної ради, після сплати податку на додану вартість зараховується до районного бюджету в повному обсязі. За оренду іншого майна районної ради сплата орендної плати здійснюється у відповідності до норм Положення про оренду майна районної комунальної власності, затвердженого рішенням Буської районної ради від 05 січня 2012 року № 230 зі змінами.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік у частині фінансування є кошти , що передаються із загального фонду районного бюджету.

12. У процесі виконання районного бюджету в межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпорядникові коштів районного бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл затверджених і додатково наданих трансфертів здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства районній державній адміністрації за погодженням з головою районної ради і головою постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету та фінансів, роботи з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади.
Зміни до напрямків використання коштів на реалізацію районних програм здійснювати районній державній адміністрації у межах загального обсягу видатків, передбачених на відповідну програму, за погодженням з головою районної ради і головою постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів районної ради.

13. Надати право головним розпорядникам відповідно до положень Бюджетного кодексу України обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ здійснювати в установах банків державного сектору за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

14. Районній державній адміністрації:

14.1. Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників коштів районного бюджету.

14.2 Підготувати та подати на розгляд і затвердження сесії районної ради районні (регіональні) програми, зміни до них у межах призначень, визначених цим рішенням, а також пропозиції щодо спрямування вільного залишку бюджетних коштів, що утворився на кінець 2018 року з урахуванням звітних показників.
Фінансування програм, реалізація яких продовжується у 2019 році, здійснювати після розгляду звітів про ефективність їх виконання у 2018році у відповідних постійних комісіях та сесії районної ради.

14.3. Вносити зміни до показників районного бюджету на 2019 рік у зв'язку з оптимізацією структури районної державної адміністрації, перейменуванням (ліквідацією, створенням нових) управлінь та відділів райдержадміністрації та перерозподілом між ними функцій.

14.4. За наявності тимчасово вільних коштів районного бюджету спрямовувати їх на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

14.5. Кошти з районного бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах державної казначейської служби на підставі письмових звернень головних розпорядників (розпорядників) бюджетних коштів. Фінансування інших необхідних видатків проводити лише за наявності забезпечення реальних надходжень бюджету.

14.6. Під час затвердження районного бюджету на 2019 рік та внесення змін передбачити кошти на:
- виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558 „Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги” відповідно до вимог статті 91 Бюджетного кодексу України;
- проведення доплат на догляд інвалідів І групи та грошової компенсації оплати телефонних послуг інвалідам І групи, що встановлені розпорядженням обласної державної адміністрації від 2 листопада 1995 року № 878 "Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту інвалідів";
- надання пільг з оплати житлово-комунальних учасникам бойових дій ОУН-УПА та інвалідам УПА, вдовам політв’язнів (рішення сесії районної ради від 05 січня 2011 року) ; одиноким інвалідам I групи, інвалідам по зору І і ІІ групи, сім’ям, у яких проживає 2 і більше інвалідів (рішення сесії районної ради від 05 січня 2011 року);

14.7. Забезпечити врахування розпорядниками коштів районного бюджету в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, здійснювати лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах..

14.8. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації в частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, фінансовому управлінню районної державної адміністрації враховувати такі зміни під час складання та виконання розпису районного бюджету на 2019 рік.

15. Виконавчому комітету міської ради, головам місцевих рад:

15.1. Забезпечити затвердження реальних показників у місцевих бюджетах на 2019 рік податків, зборів і платежів до бюджету, недопущення їх необґрунтованого завищення.

15.2. Під час затвердження місцевих бюджетів на 2019 рік та внесення змін передбачати кошти на співфінансування програм і заходів, для виконання яких виділяються кошти з державного, обласного та районного бюджетів.

16. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів, роботи з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади.


Голова районної ради                                                                                    Богдан ГЛОВА

Проект рішення підготував:
Начальник фінансового управління
Буської райдержадміністрації                                                                     М.П.Постолюк

 

Додаток 1 

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7