Узнать рейтинг Joomla.
Здесь можно найти шаблоны joomla 3.

Про терцентр

                        БУСЬКИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
                                                        (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)
          Буський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) є державною установою, що надає різні види послуг на безоплатній та платній основі одиноким непрацездатним громадянам, пенсіонерам, інвалідам, старшим 18 років, та іншим соціально незахищеним верствам населення, які спрямовані на підтримання їхньої життєдіяльності, соціальної активності та повноцінного життя.
Територіальний центр проводить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм.
       Основними завданнями територіального центру є виявлення непрацездатних громадян, формування електронної бази даних громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг); забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг); установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, які обслуговуються територіальним центром, з метою сприяння в здійсненні їх соціального обслуговування (наданні соціальних послуг).

        
 Буський територіальний центр                                Головний вхід у стаціонарне відділення


         Сьогодні наш територіальний центр володіє добротною матеріально-технічною базою, чіткою структурою, якісними кадрами, що у комплексі гарантує високі стандарти обслуговування незахищених верств населення.
          У його структуру, крім апарату управління входить:
• відділення соціальної допомоги вдома;
• відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;
• відділення соціально-побутової адаптації;
• стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання.
        Протягом 2012 року Буським територіальним центром було виявлено та надано різні види послуг 4101 громадянам, з них: 3765чол. у сільській місцевості та 336чол. у містах. З числа обслужених: 371 - інваліди, 378 – ветерани праці та члени сімей загиблих, в тому числі 5 – інваліди війни, 1569 – діти війни, 98 – ветерани праці, 7 – реабілітовані.
         Відділення соціальної допомоги вдома призначене для надання соціально-побутової допомоги одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам в домашніх умовах. Протягом 2012 року на обслуговуванні у відділенні перебувало 763 ОНГ (з них: 87 одиноко непрацездатних громадян прийнято на обслуговування, 32 ОНГ вибули з різних причин, 57 ОНГ померло), котрих обслуговували 68 соціальних робітники і надали 303962 різноманітних соціально-побутових послуг на основі карт індивідуальних потреб, договору про обслуговування, карт медичного огляду, актів обстеження матеріально-побутових умов. Ведеться журнал переміщення одиноких непрацездатних громадян (вибуття, смерть). Основним завданням соціального робітника є виконання комплексу робіт з догляду за пенсіонерами, інвалідами та ОНГ похилого віку. Підопічні відвідуються вдома соціальними робітниками не рідше двох разів на тиждень.
         В окремих випадках Буська РДА може прийняти рішення про прийняття на обслуговування та звільнення від плати за соціальне обслуговування непрацездатних громадян, які мають працездатних дітей або родичів, які відповідно до чинного законодавства зобов’язані їх утримувати, але з поважних причин не мають можливості здійснювати за ними догляд.
         Платні соціальні послуги надаються територіальним центром з метою покращення або відтворення життєдіяльності соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя малозабезпечених громадян Буського району і не являються метою отримання прибутків. Протягом даного періоду відділенням соціальної допомоги вдома надано 2839 платних послуг 74 одиноко проживаючим громадянам (ОПГ), завдяки чому Буський територіальний центр додатково отримав коштів на суму 26238,88 грн.
         Усі ОНГ, що знаходяться на обслуговуванні, пройшли повторний обов’язковий медичний огляд, соціальними робітниками відділення проведено повторне обстеження їх матеріально-побутових умов проживання, оформлено карти оцінювання індивідуальних потреб. Керівниками відділення соціальної допомоги вдома здійснювалась щоквартальна перевірка якості надання соціальних послуг (здійснено 84 перевірки). Згідно графіка за 2012 рік було проведено 79 контрольних перевірок роботи соціальних робітників (762 особи), про що свідчать складені довідки.
         Протягом цього періоду допомогу ОНГ надавали 26 волонтерів, з них з числа працюючих – 11 осіб, пенсіонерів – 3 особи, учнівської та студентської молоді – 12 осіб.


Щомісячні збори працівників відділення соціальної
допомоги вдома (Олеське відділення)


         Відділенням соціальної допомоги вдома не охоплено 2 населених пункти Буського району у зв’язку з відсутністю ОНГ, які б потребували обслуговування даним відділенням. Разом з головами міської, сільських та селищних рад народних депутатів проведено 30 нарад. Щомісячно проводилися збори працівників відділення соціальної допомоги вдома.
         Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги створено для обслуговування громадян, які потребують натуральної чи грошової допомоги, перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям, стихійним лихом, катастрофою. Відділенням організовано надання на платній та безоплатній основі швацьких, кравецьких, перукарських послуг, послуг з ремонту взуття.
         Протягом 2012 року відділенням виявлено 1660 одиноких непрацездатних громадян, інвалідів, які потребували матеріальної допомоги та соціальних послуг. З них: 785 осіб, були обслужені виключно відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги; 386 осіб одержали безкоштовно натуральну допомогу у вигляді продуктів харчування та одягу б/в. Спонсорами даних акцій були: Тарасова Л.Б., Кобзаренко М.П., Бозанкая О.Б., Іванців Н.С., Дячик В., Сервило А.П., Сковринок І., Чопик С., ТОВ «Буський консервний завод». За даний період було одержано благодійно одяг б/в на суму 263,50 грн. від підприємця Зеленської М. та роздано 18 особам.
         У відділенні організації надання адресної грошової та натуральної допомоги працює перукар, швачка, машиніст по пранню та взуттьовик. Перукар надає безкоштовно перукарські послуги одиноким непрацездатним громадянам та на платній основі громадянам, які проживають самотньо згідно встановлених тарифів. У зв’язку зі станом здоров’я та неможливості самостійного пересування даних громадян, перукар здійснює виїзди та надає послуги на дому.
         В пральній територіального центру підопічним надаються послуги з прання постільної білизни та предметів одягу, як на платній так і на безоплатній основі. За даний період машиніст по пранню обслужив безоплатно 265 осіб і надав 1676 послуг. Крім цього швачка надає послуги з ремонту, шиття виробів, одягу та ін. Протягом 2012 року ця послуга безкоштовно надана 191 особі та надано 528 послуг.

         
Надання перукарських послуг                               Виконання ремонту та шиття виробів


         Взуттьовиком було безкоштовно надано послуги 144 особам , на платній основі – 142 ОПГ.
         У відділенні також функціонує пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації. Для надання послуг їх забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації в пункті прокату є : милиці дерев’яні – 2 пари, палиці дерев’яні - 10 шт., підлокітники – 5 шт., ходунки б/в – 2 шт., інвалідний візок – 2 шт. За 2012 рік було роздано: милиці дерев’яні – 2 пари, палиці дерев’яні - 3 шт., підлокітники – 2 шт., ходунки б/в – 1 шт., інвалідний візок – 1 шт. Пунктом прокату було надано 34 послуги та отримано коштів на суму 342,68 грн.
         В структурі Буського територіального центру функціонує відділення соціально-побутової адаптації. Відділення соціально-побутової адаптації обслуговує громадян незалежно від їх сімейного стану, які мають часткове порушення рухової активності та не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової і психологічної адаптації, надання соціально-побутових, соціально-педагогічних, психологічних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, підтримання соціальної незалежності, відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку.
         У відділенні надають послуги сестра медична, практичний психолог та соціальний працівник (культорганізатор). Основним завданням медсестри є проведення профілактичних і санітарних заходів серед людей, які знаходяться на обслуговуванні, а також виявляти таких з подальшим наданням їм послуг (вимірювання артеріального тиску, визначення рівня глюкози в крові).

      
Медсестра здійснює перед рейсовий огляд        Психолог надає психологічну консультацію


        Психолог спрямовує роботу на відновлення психічного здоров’я і корекцію відхилень у людей похилого віку, надання психологічних консультацій.
         За 2012 рік відділенням було надано послуги 2507 громадянам, а саме: медичною сестрою – 974 особам, практичним психологом – 602 особам, соціальним працівником – 931 особі.
         На даний час у Буському районі функціонує одне стаціонарне відділення для постійного проживання (створене у 1993 році), яке розміщено в двоповерховій будівлі у місті Буськ і розраховано на 50 ліжко-місць. Станом на 01.01.2013 року у стаціонарному відділенні територіального центру перебуває 46 підопічних, які перебувають на повному державному утриманні, одержують необхідні їм соціальні послуги відповідно до встановлених норм. Зокрема забезпечуються житлом, взуттям, постільною білизною, м’яким та твердим інвентарем і столовим посудом, раціональним чотириразовим харчуванням у межах натуральних норм харчування.
         У відділені є своя кухня, оснащена п’ятьма холодильниками, трьома морозильними камерами, м’ясорубкою, кухонним комбайном, трьома газовими плитами та однією електроплитою, тістомішалкою , шафою для наростання тіста і двома електропекарськими шафами для випікання хліба і булочок. Кухня ділиться на кондитерський, м’ясний, та овочевий цехи. Пральня оснащена чотирма пральними машинами автомат, двома сушильними машинами , катком прасувальним та дезинфікаційною камерою. В котельні стаціонарного відділення встановлено два котли : газовий та на дрова, які обігрівають всі кімнати. Також є електричний водонагрівач, який розрахований на одну тонну води. Крім цього у відділенні є актовий зал, вітальня, масажний кабінет, відпочинкова кімната, яка оснащена сучасними меблями , 42-дюймовим плазмовим телевізором та музикальним-караоке центром, ще один телевізор находиться на другому поверсі.


Відпочинкова кімната


         Для надання медичних послуг працює дві медичних сестри і лікар-терапевт. В масажному кабінеті є магнітотерапевтичний, опромінювальний, інгаляторний, електро-терапевтичний апарати та апарат для приготування кисневих коктейлів.

      
Масажний кабінет                                                     Інгаляторний апарат та апарат для                                                                                          приготування кисневий коктейлів


         У стаціонарному відділенні є також миючий пилосос, швейна машина та інше сучасне устаткування. Два блоки першого поверху ванні кімнати обладнанні поручями, з різними порогами для інвалідів на візках. У 2012 році проводився капітальний ремонт кімнат на першому поверсі (2 блоки) та на другому поверсі (4 блоки).
         У стаціонарному відділенні створюються умови для повноцінного спілкування людей похилого віку, де вони перестали себе відчувати одинокими, знаходять собі друзів та навіть створюють сім’ї. З жильцями стаціонарного відділення проводяться святкування державних та релігійних свят, на яких подаються святкові обіди (Новий рік, Різдво Христове, Великдень, свято св.Миколая, день людей похилого віку, день ветерана праці, день інваліда, день незалежності, день перемоги тощо). Вони мають змогу задовольнити духовні потреби, так, як при стаціонарі є каплиця, де відбуваються богослужіння. Щороку на день святого Миколая та на інші свята закуповуються подарункові набори. Жильці, які за станом здоров’я, здатні пересуватись, приймають участь в екскурсійних поїздках та відвідують концерти, які проводяться у Народному домі міста Буськ. У 2012 році було організовано на власному транспорті територіального центру екскурсії у Олеський замок, с.Утішків до каплиці священика Вороновського , у церкву св. Миколая у с. Глиняни, церкву св.Онуфрія, яка знаходиться у м. Буськ.
         При територіальному центрі працює бібліотека для підопічних. Протягом 2012 року також організовувались виступи дітей Буських шкіл №1 та №2 та з с. Яблунівка, артистів Народного дому м.Буськ, гімназії ім.Петрушевича, виступ ансамблю «Квовадіс», музичної школи м.Буськ.

     
 Читання преси та караоке                                       Виступ дітей Яблунівської школи


        Крім цього, у стаціонарному відділенні проводиться читання преси, книг, перегляд передач та караоке. Організовуються вітання підопічних з днем народження, де також подають святковий обід та іменинникам роздають солодощі.
         Часто жителів територіального центру відвідують вихованці сиротинця «Добре серце» с.Новий Милятин.

                                   
       Вітання вихованці «Доброго серця» зі Різдвяними святами


         За кошти благодійників та спонсорів на території збудовано каплицю-храм, її було посвячено 21 вересня 2006 року у день Різдва Пресвятої Богородиці. З того пам’ятного дня у будинку для одиноких громадян святкують храмове свято. У каплиці відправляють Божественні літургії, на які збираються віруючі мешканці будинку, аби помолитися, висповідатися, прийняти Святе причастя.

    
  Каплиця Пресвятої Богородиці (усередині)            Відправлення Божественної літургії


        Створено підсобне господарство, яке виробляє і переробляє сільськогосподарську продукцію для забезпечення харчування підопічних, які проживають у стаціонарному відділенні. В користуванні територіального центру на даний час знаходяться 23 гектари землі, на якій вирощуються технічні, зернові та овочеві культури, (з яких 12 га займає озима пшениця, 3 га – картопля, ярий ячмінь, а решта займає, морква, капуста, редиска, петрушка, кріп, салат, кабачок, столовий буряк). Зокрема,у 2012 році зібрано: озима пшениця – 21 т., ячмінь – 7,2 т., картопля – 25,1 т., буряк столовий – 1,4 т., морква – 0,3 т. Діяльність на підсобному господарстві дає можливість здешевити харчування підопічних стаціонарного відділення.

    
  Збирання урожаю пшениці                                              Збирання урожаю картоплі


         В розпорядженні підсобного господарства є п’ять дійних корів, молоко яких використовується для приготування молочної продукції, шість телят і пара коней. За 2012 рік було надоєно 9950 літрів молока.


Збір молока


         В літньо-осінній період ведуться роботи по заготівлі сіна, соломи, кормів для годівлі корів. За даний період зібрано: сіно – 6,5 т., солома – 10 т., буряк кормовий – 20 т. Підопічних забезпечено хлібобулочними виробами власної випічки. Щороку жителям стаціонарного відділенням надається допомога у вигляді паски та меду церквою св.Іллі смт.Красне.

         
Хлібобулочні вироби


         Протягом 2012 року проводилися виїзди у сільські, селищні ради району для виявлення ОНГ, інвалідів, малозабезпечених верств населення, що потребують надання натуральної допомоги та соціальних послуг. Спільно з представниками органів місцевого самоврядування проведені обстеження матеріально-побутових умов проживання цих громадян.
         У Буському територіальному центрі протягом 2012 року підвищували кваліфікацію такі категорії працівників:
        • інспектор з кадрів – відповідальна за цивільний захист та мобілізаційну підготовку підвищувала кваліфікацію у Центрі підвищення кваліфікації працівників сфери управління Міністерства праці та соціальної політики України. Тематика курсу – навчання фахівців установ галузі з питань мобілізаційної підготовки та цивільного захисту. По закінченню навчання видане Свідоцтво №16 від 30.03.2012 р. про проходження курсу;
        • сестра медична відділення соціально-побутової адаптації підвищувала кваліфікацію на базі ДП «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій». Тематика курсу – проведення перед рейсових та після рейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів. По закінченню навчання видане Свідоцтво та присвоєно номер штампу від 31.05.2012 р.
         У планах – подальша розбудова бази центру, зміцнення підсобного господарства, розширення і покращення надання якісних послуг громадянам. З цією метою будемо вдосконалювати співпрацю з державними структурами, релігійними, громадськими організаціями. Усіх, хто потребує допомоги, запрошуємо скористатися послугами центру за адресою: м.Буськ, вул.Грушевського,11, тел.3-03-72, факс 2-12-52.