Узнать рейтинг Joomla.
Здесь можно найти шаблоны joomla 3.

Програма соціально-економічного розвитку

БУСЬКА РАЙОННА РАДА

БУСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

                                                            

 

 Програма

соціально-економічного

та культурного розвитку

 Буського району

на 2018 рік

 

 

                                                                                         Буськ – 2018

 

 

 

 

 

Погоджено

БУСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

___________П.С. Мороз

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

БУСЬКА РАЙОННА РАДА

_________ сесія   скликання

рішення № ____

від “____” ___________2018 р.

___________Б. В. Глова 

Погоджено
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

БУСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ

АДМІНІСТРАЦІЇ

____________М. П. Постолюк

 

 

Програма

соціально-економічного

та культурного розвитку

    Буського району

 на 2018 рік

 

  

Буськ – 2018

 

 

З М І С Т

 

Вступ

 

Розділ І. Аналітична частина.

 

 1. 1. Аналіз економічного та соціального розвитку Буського району  у 2017 році.

  Промисловий комплекс

  Агропромисловий комплекс

  Сфера земельних відносин

  Містобудування та будівництво

  Інвестиційна діяльність

Транспортно- дорожний комплекс

  Житлово – комунальне господарство

  Розвиток підприємництва

  Центр адміністративних послуг

  Розвиток ринку споживчих товарів та послуг

  Населення та заробітна плата

  Зайнятість населення, ринок праці

  Соціальний захист населення, соціальні виплати

  Пенсійне забезпечення

  Освіта

  Фізична культура та спорт

  Служба у справах дітей

  Охорона здоров’я

  Культура

  Соціальна підтримка сімей

 

1.2. Перелік цільових районних програм, заходи яких  фінансувалися за рахунок коштів районного бюджету у 2017 році

    Перелік цільових програм, заходи яких у 2017 році фінансувались за рахунок коштів галузей      

 

Розділ ІІ. Економічний і соціальний розвиток  району у 2018 році.

 

2.1. Мета, основні завдання і пріоритети економічного та соціального розвитку району у 2018 році.

2.2.  Розвиток основних галузей.

2.3.  Перелік цільових районних програм  реалізація та фінансування заходів яких, у 2018 році, здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету та коштів галузей

Розділ ІІІ. Рівень життя населення та розвиток соціальної сфери.

 

 

Додатки:

 

 1. Перелік об’єктів, які пропонуються для інвестування за рахунок коштів державного  фонду регіонального розвитку на 2018 рік у Буському районі.

 

 1. Перелік об’єктів, які пропонуються для інвестування за рахунок коштів субвенції з державного  бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 2018 рік у Буському районі.

 

 1. Перелік об’єктів, які пропонуються до включення у Програму капітального будівництва об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2018 рік у Буському районі.

 

* - за необхідності виділяти кошти з районного бюджету на забезпечення співфінансування програм і проектів міжнародної технічної допомоги, у тому числі шляхом перерозподілу видатків резервного фонду та інших запланованих видатків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП        

     Програма соціально-економічного та культурного розвитку Буського району на 2018 рік  (надалі – Програма) розроблена  відділом економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури  та молодіжної політики райдержадміністрації за пропозиціями відділів та управлінь райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій району,  сільськогосподарських формувань  на виконання статті 143 Конституції України, Законів України “Про місцеві державні адміністрації” та “Про місцеве самоврядування в Україні”.

        Законодавчою основою для розроблення Програми є:

     - Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»  та постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», зі змінами.

  - Показники економічного стану району за  підсумками 2017 року та пропозиції підприємств і організацій району, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо перспектив розвитку на 2018 рік, а також наявність фінансових ресурсів.

        Програму розроблено з урахуванням завдань і положень:

 • Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року;
 • Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020";
 • Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року;
 • Стратегії розвитку Буського району на 2017- 2020 роки.

 

       Програма визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку Буського району на 2018 рік,  заходи та завдання для розвитку галузей  (сфери діяльності), які відповідають основним стратегічним напрямам розвитку і заходам місцевих цільових програм.

        Метою розроблення Програми є  забезпечення оптимального балансу інтересів держави, місцевих органів влади та самоврядування, відновлення економічного зростання на базі інвестиційної складової, що стане базовою передумовою для розв’язання соціально-економічних проблем, підвищення добробуту та якості життя населення за рахунок  забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку. А саме, створення сприятливих передумов для інвестування пріоритетних галузей економіки, впровадження ресурсо -  та енергозберігаючих технологій, скорочення непродуктивних витрат підприємств, стабілізації і нарощення власної сировинної бази, збільшення обсягів її переробки на наявних в районі виробничих потужностях, підтримки малого та середнього бізнесу, впровадження активних форм стимулювання зайнятості.

      Виконання зазначених заходів та завдань стане вагомим підґрунтям для впровадження реформ у різних сферах, що у свою чергу дасть можливість забезпечити збалансований розвиток району.

Розділ І.  АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

 

1.1. Аналіз економічного та соціального розвитку Буського району у 2017 році.

У 2017 році у більшості сфер господарського комплексу досягнуто позитивних тенденцій розвитку, про що свідчить  аналіз розвитку галузей  економіки. Забезпечено приріст реалізації промислової продукції, обсягів валової продукції сільського господарства, реалізованих послуг, податкових надходжень до Зведеного бюджету, вирішувались соціальні питання. Цінова ситуація на споживчому ринку району в 2017 році в цілому відповідала процесам поточної ринкової ситуації в Україні та області. Цінові параметри на споживчому ринку формувались під впливом зростання цін на енергоносії та тарифів на житлово-комунальні послуги. Внаслідок цього, відбулися деякі зміни цін виробників на продукцію промисловості. Так, зростання цін відбулося на нафтопродукти, бензин та дизельне паливо; відбулося здорожчення усіх продуктів харчування в оптово-роздрібній торгівлі.

    Виконання показників постійно координується і контролюється,  проводиться моніторинг показників по всіх галузях господарського комплексу району відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації, в результаті чого вдалося досягти  наступних результатів.

Власних надходжень до загального фонду зведеного бюджету району надійшло 99657,0  тис.грн. при плані  85799,7 тис.грн., що становить 116,2%, в порівнянні до аналогічного періоду 2016 року більше на 31969,0 тис.грн.

До районного бюджету в 2017 році надійшло 54266,5 тис.грн. при плані 46246,9 тис.грн.,  що становить 117,3%  в порівнянні до аналогічного періоду 2016 року більше на 22135,0 тис.грн.

    В районі своєчасно та в повному обсязі виплачено заробітні плати працівникам бюджетної сфери,  проведено стовідсотково оплату за спожиті енергоносії, водопостачання, проведено оплату за медикаменти (в т. ч. пільгові), продукти харчування.

До Державного бюджету за січень-грудень 2017 року забезпечено збір платежів в сумі 78982,3 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року до Державного бюджету поступило на 29557,9 тис. грн. більше або на 59,8 %, в тому числі:

 • ПДВ - на 10 138,4 тис. грн.;
 • платежів за користування надрами – на 21,9 тис. грн;
 • податок доходів фізичних осіб – на 9222,5 тис.грн;
 • частини чистого прибутку – на 55,2 тис.грн;
 • податок на прибуток – на 7011,5рн;
 • збору за спеціальне використання лісових ресурсів – 31,8 тис. грн;
 • екологічний податок – на 60,5.грн.;
 • інші надходження - 253,4 тис. грн.

Найбільші платниками до Державного бюджету є:

ДП «Буський лісгосп»,

ТОВ «Буський консервний завод»,

ПП «Тайфун Плюс»,

ПП «Терра – пак»,

ТзОВ «Профі - Фут»,

ТЗОВ «Хеммель-Україна»,

ТЗОВ «Бусол»,

ПП «Ківшсервіс»

 

 Промисловий  комплекс

          Однією з основних та важливих складових економіки району, яка має забезпечувати  стабільний розвиток реального її сектору, є промислове виробництво.  

                 У районі 16  промислових підприємств, які включені до облікового кола статистичної звітності промислових підприємств району.

За  2017 рік промисловими підприємствами району випущено  промислової продукції,  в порівняльних  цінах,  на суму  1050,9 млн. грн., що на 84,6  млн. грн.  або на   108 %  більше  2016 року.                

         Обсяг реалізованої продукції у 2017 році склав 1103,4  млн.грн. Обсяг реалізації промислової продукції на 1 особу населення району  -  28057,7  грн.       Росту обсягів виробництва досягли  9 з 16-ти промислових  підприємств:    

                                                                                                             млн.грн.

 

Назва підприємства

Обсяги виробництва

Факт. з початку 2017 року

Відпов. період  2016 року

темп росту

(%)

Чисельність у 2017 р.

СТ «Капелька»

  6,4

  5,7

112,3

32

ТзОВ «Хеммель Україна»

60,0  

52,8  

113,6

83

СП «Олнова»

61,2  

31,6  

193,6

144

ТзОВ «Екосвіт»

0,2

0,2

118,4

15

ДП  «Буський лісгосп»

6,9

3,5

197

155

ТОВ «Бусол»

283,1

192,2

147,3

259

ПП «Тайфун ПЛЮС»

347,2

217,8

159,4

358

 ТзОВ «Сторпласт»

          0,7

          0,5

140

4

 ПП «Ківшсервіс»

9,7

8,4

115,4

6

Всього:

775,4

512,7

151,2

1056

 

       Чисельність працюючих  у промисловому комплексі (16  промислових підприємств, які включені до облікового кола статистичної звітності) у 2017 році  склала  1390 осіб   із   середньомісячною заробітною платою  8260  грн.                                   

 

Агропромисловий комплекс

 

       Агропромисловий комплекс району – це  48,5 тис. га сільськогосподарських угідь, з яких 31,5 тис. га  ріллі задіяні у використаннні. Із загальної кількості задіяної ріллі 23,8 тис. га обробляється сільськогосподарськими підприємствами. В  районі функціонує більше 60 сільгосппідприємств всіх форм власності.

РОСЛИННИЦТВО

       В районі 5 господарств, які мають в оренді 13,0 тис. га ріллі, що становить 63,2 відсотків ріллі сільськогосподарських підприємств  району. Якраз ці господарства формують структуру посівних площ та в значній мірі впливають на рівень виробництва валової продукції.

     В структурі посівних площ району в межах 59,0 відсотків займають зернові культури,  33,5 відсотків - технічні культури.

     Згідно статистичних  даних станом на 01грудня 2017 року всіма категоріями господарств  зібрано:

 • зернових на площі 18,3 тис. га (100%), намолочено 95,2 тис.тонн зерна, середня урожайність 51,9 ц/га, що на рівні минулого року (по Львів. обл. – 47,6 ц/га).
 • олійних на площі 8,9 тис. га (100%), намолочено 20,6 тис.тонн, середня урожайність 23,2 ц/га, що більше до минулого року 1,2 ц (по Львів. обл. – 23,0 ц/га).
 • цукровий буряк зібрано на площі 1,4 тис. га (100%), накопано 72,6 тис. тонн, врожайність 503,1 ц/га, більше до рівня минулого на 18,1ц (по Львів. обл. – 506,5 ц/га).

      Найбільшими виробниками зерна в районі є підприємства: ПП «Західний Буг», ТОВ «Приват-Агро-Львів», ТОВ «Апогей Агро», ТОВ «Барком»,  ТОВ «Захід Агро МХП»,   ТОВ «Агро ЛВ Лімітед».

Найвища урожайність зафіксована у таких господарствах:

ПП “Західний Буг” оз. ячмінь – 70,6 ц/га (середня по району 53,7 ц/га);

Ф/г “Вікторія” оз. пшениця – 84,2 ц/га (середня по району 54,7 ц/га);

Ф/г “Олком” оз. пшениця – 80,0 ц/га (середня по району 54,7 ц/га);

ТзОВ “Барком” оз. жито – 65,1 ц/га (середня по району 33,2 ц/га).

ТВАРИННИЦТВО

На сьогодні тваринництвом займаються лише 10 господарств

 За 2017  рік  сільськогосподарськими підприємствами району  вироблено:

 • м’яса – 4151 тонн, що на 897 тонн менше до минулого року, спад (17,8%). Спад виробництва відбувся за рахунок ТзОВ «Барком», яке змінусувало за минулий рік 936 тонн. В даному господарстві утримується 21,7 тис.гол. свиней - це  95,2% від поголів’я,  яке утримується  в сільськогосподарських  підприємствах району;
 • молока – 757 тонн, що на 47 тонн (6,5%) більше минулого року.

     Виробництво молока  представлене 5 суб’єктами господарювання, 2 з яких кооперативи, які є найбільш потужними виробниками  СОК «Побужани», СВК «Молоко країни».

    Поголів’я в сільськогосподарських підприємствах району станом на 01.01.2018 року становить:

 • ВРХ – 4469 гол., що на 33 голів більше попереднього року;

в т.ч. корів – 175 голів, що більше минулого року на 10 голів;

 • свиней – 22807 голів, менше минулого року на 1447 голів.

      Вирощуванням птиці бройлера займається ТзОВ «Адванс Захід».                                                                                                                         Важливою підтримкою для селян є орендна плата, що виплачується орендарями земельних часток-паїв. Станом на 01 січня 2018 року  селяни Бузеччини отримали  21,9 (95,2%) млн. гривень орендної плати. Станом на 1 січня 2017 року у Буському районі зареєстровано близько11 тис. договорів оренди землі. Площа орендованих земель становить – 16 тис. га. Середня  нормативно грошова оцінка 1 га ріллі становить – 50,6 тис.грн.  Нараховано орендної плати  за 2017 рік – 23,0 млн. грн. Відсоток нарахування від вартості землі становитиме 4,5%.

Інвестиції.

 

ТзОВ Галіція Грінері (Голандія) - проект по будівництву тепличного комплексу  з вирощування овочів  закритого грунту на площі 20 га.  Стан реалізації – у травні 2015 року розпочали вирощування 6 видів салату, руколи та пряних трав у першій черзі тепличного комплексу на площі 3200 м2 (0,32 Га). На початку 2017 року введено в експлуатацію ІІ чергу тепличного комплексу площею 4600 м2 (0,46 Га). На даний момент загальна площа теплиць становить 8000 м2 (0,8 Га) та додаткові приміщення: склад, іригаційна, котельна та ін. площею 4000 м2. З початку реалізації проекту було інвестовано понад 3 мільйони Євро, зокрема у будівництво другої черги 600 тис. євро. Розглядається можливість подальшого будівництва теплиць і розширення асортименту.

 

Сфера земельних  відносин

Територія Буського району станом на 01.01.2018 року становить 85006,1 га, в тому числі:

 • рілля - 36005,5 га,
 • багаторічні насадження - 544,8 га,
 • сінокоси - 10364,7га,
 • пасовища - 9768,1 га,
 • Всього сільськогосподарських угідь - 56744,3 га,
 • під господарськими будівлями - 597,1 га,
 • під господарськими шляхами - 363,9 га,
 • під лісами - 20593,5 га,
 • забудовані землі - 3781 га,
 • болота - 755,1га,
 • під водою - 2016,1га,
 • інші землі - 181,6 га.

        Протягом 12 місяців 2017 року продано 4 земельні ділянки несільськогосподарського призначення загальною площею 0,7807 га на загальну суму 538 141 грн., в тому числі:

         - Піджарко Г.В. в м. Буськ по вул. Петрушевича, 3а, площею 0,0215 га для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі на суму 40760,0 грн., вартість 1м2 становить 189,58 грн;

         - Сервило В.І. в м. Буськ по вул. Технічна,50, площею 0,6453 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  на суму 423166,0 грн., вартість 1м2 становить 65,58 грн;

         - Політило П. М. в с. Волиця-Деревлянська по вул. Франка Ів., 1б, для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі, площею 0,0249 га на суму 11500,00 грн., вартість 1м.кв. становить 46,18грн;

         - Стефанюк М.Т. в с. Вербляни по вул. Нова, 412, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, площею 0,0890 га на суму 62715,0 грн., вартість 1м2 становить 70,47грн.

Крім цього продано право оренди на 6 земельних ділянок на земельних торгах шляхом проведення аукціону загальною площею 95,5305 га на територіях Ожидівської та Яблунівської місцевих рад.

      Всього від продажу у власність земельних ділянок несільськогосподарського призначення в бюджети місцевих рад протягом 2017 року поступило  1193,181 тис. грн., в місцевий бюджет – 1144,274 тис. грн., в державний бюджет — 48,907 тис. грн.

      За 12 місяців 2017 року прийнято 4331 заяв про державну реєстрацію земельних ділянок. З них проведено державну реєстрацію  3596 земельних ділянок.

      Протягом згаданого періоду прийнято 1261 заяв про надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягів з державного земельного кадастру про земельні ділянки, відповідно на всі надано відповідь.

      Протягом 2017 року використані кошти від втрат с/г виробництва на впровадження заходів з охорони земель в сумі 122,166 тис. грн.

     Залишок коштів від втрат с/г виробництва на даний час становить 1624,128 тис. грн. ( 252,204 тис. грн. районний бюджет та 1371,924 тис. грн. бюджети сільських, селищних та місцевої ради).

    На протязі 2017 року поступило 647 заяв від учасників АТО з питання виділення земельних ділянок у власність, з них прийнято 554 рішень місцевих органів влади та Головного управління Держгеокадастру у Львівській області у відповідності до повноважень з питання надання дозволів на виготовлення відповідних землевпорядних документацій з відведення земельних ділянок, а саме:                                                                                                                                     - 263 рішення та накази на загальну площу 30,5 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,                    - 190 рішень та наказів на площу 303,1 га для ведення особистого селянського господарства,                                                                                                                  - 101 рішень та наказів на площу 10,4 га для садівництва.

       У 2017 році фактично зареєстрували право власності на земельні ділянки учасники АТО: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд – 31 чол.; для ведення особистого селянського господарства - 92 чол., для садівництва – 82 чол.

    По чотирьох населених пунктах Милятинської сільської ради була виготовлена та затверджена Технічна документація з нормативної грошової оцінки  земель населених пунктів, яка введена в дію з 2018 року.

 

Містобудування та будівництво

         

         Розвиток житла в районі здійснюється в основному за рахунок індивідуального житлового будівництва. Проте у 2017 р. ситуація дещо покращилась і було розпочато роботи по продовженню будівництва багатоквартирного житлового будинку в м. Буськ по вул. Петрушевича.

     Також з метою розвитку житлового будівництва протягом 2017 р. було організовано розроблення детальних планів територій для розміщення кварталів індивідуальної житлової забудови в м. Буськ, смт. Красне, с. Ожидів.

      У 2017 році було розроблено генеральні плани с. Ожидів, с. Новий Милятин та с. Утішків, розпочато розроблення ще 13 генпланів населених пунктів району.

      Протягом 2017 року підготовлено і видано індивідуальним забудовникам     95  будівельних паспортів на будівництво та реконструкцію житлових будинків, господарських будівель і споруд (у 2016 – 61). Також було надано 29 містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок (у 2016 – 15) та 1 паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

 

На об'єкти соціальної сфери  району у 2017 р. залучено –19176,061  тис.грн

За рахунок коштів ДФРР  та місцевих  бюджетів реалізовано  4 проекти на суму 7589,282  тис. грн.

ДФРР - 6502,232  тис. грн.; місцевий бюджет – 1087,050 тис. грн.:

 • Реконструкція нежитлової будівлі під амбулаторію сімейної медицини в с.Ожидів;
 • Реконструкція Красненської міської лікарні в смт.Красне;
 • Реконструкція Народного дому з заміною несучих конструкцій даху у с. Ріпнів;
 • Реконструкція західного корпусу та проведення енергозберігаючих заходів Буської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 в м.Буськ.

 

     За рахунок коштів  Програми капітального будівництва та місцевих бюджетів реалізовано 8 проектів на суму 4148,452 тис.грн.        

 Кошти бюджету розвитку обласного бюджету – 3843,986 тис.грн;

місцевий бюджет – 304,466 тис.грн:

 • Реконструкція Народного дому з заміною несучих конструкцій даху з пристосуванням об'єму горища під гуртки у с. Вербляни;
 • Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом реконструкції в Ожидівській ЗОШ I-III ст.;
 • Реконструкція підлогового покриття спортивного залу Красненської ЗОШ І-ІІІ ст.№2;
 • Реконструкція даху ДНЗ "Сонечко" у с. Заводське;
 • Реконструкція ФАПу під амбулаторію сімейної медицини в с.Андріївка ;
 • Реконструкція даху житлового будинку по вул. І. Франка, 14 смт. Красне;
 • Реконструкція ДНЗ “Малюк” в смт. Красне;
 • Реконструкція внутрішніх мереж опалення районної лікарні в м.Буськ.

 

   За рахунок  коштів субвенції  на  соціально-економічний розвиток району та місцевих бюджетів реалізовано  6 проектів на суму  5933,827  тис. грн.

Субвенція на  соц.-екон. розвит. – 5601,468 тис.грн.

Місцевий бюджет – 332,359 тис.грн:

 • Реконструкція народного дому села Гутинсько-Турянське;
 • Капітальний ремонт НВК Соколянської ЗОШ I—II ст. в с. Соколя;
 • Реконструкція дошкільного навчального закладу “Джерельце” смт. Олесько;
 • Реконструкція ДНЗ закладу “Малюк” в смт. Красне;
 • Реконструкція Народного дому в с. Богданівка;
 • Реконструкція західного корпусу та проведення енергозберігаючих заходів Буської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 в м. Буськ.

 

    У 2017 році в рамках Програми обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 2016 – 2020 роки  реалізувалось    шість мікропроектів на суму -1504,5 тис.грн.

 • Обласний бюджет - 672,7 тис.грн
 • Місцевий бюджет - 694,3 тис.грн
 • Кошти громади - 137,5 тис.грн:
 • Реконструкція ФАПУ в с.Боложинів;
 • Капітальний ремонт системи водовідведення з даху Буської гімназії м. Буська;
 • Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) Кутівської ЗОШ І-ІІст. в с. Кути;
 • Капітальний ремонт Олеської ЗОШ І-ІІІ ст. в смт. Олесько;
 • Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) Буської ДЮСШ в м. Буськ ;
 • Капітальний ремонт Петричівської ЗОШ І- ІІ ст. в с. Петричі.

 

      В рамках реалізації Програми «Спортивний майданчик»   район   з обласного  бюджету  у вигляді  міжбюджетних трансфертів (субвенції) отримав  кошти в сумі  148,2 тис. грн. для облаштування майданчиків.  Майданчики  облаштовано тренажерним обладнанням  за адресами:

 • м.Буськ, вул.Київська,15 , ДЮСШ;
 • с. Задвір’я;
 • с. Грабова.

 

 

Інвестиційна  діяльність

 

       Залучення іноземних інвестицій сприяє зростанню  виробництва, підвищенню технологічного рівня  підприємств, виходу на світові ринки.           

        За очікуваними розрахунками на кінець 2017 року обсяг прямих іноземних інвестицій у Буський район  складе  91,8 млн. дол.США.

       У розрахунку на 1 особу припадає 1978,4дол. США прямих іноземних інвестицій. По обсягах залучення інвестицій Буський район посідає перше   місце серед районів  області.

          

                                        Зовнішньоекономічна діяльність

 

        Рівень  міжнародної  торгівлі  товарів  є  одним із показників  економічного розвитку району.  За очікуваними даними у  2017 році експорт  товарів з  Бузеччини становитиме  -  32,1 млн. дол. США,  імпорт  - 15,4  млн. дол. США. 

     Для зовнішньої торгівлі  Буського району  характерним є перевищення  експорту над імпортом, при цьому позитивне сальдо останніми роками  збільшувалось і  у 2017 році становитиме  -  16,7 млн. дол. США.               

      Основними партнерами зовнішньої торгівлі району є країни Європейського Союзу та країни співдружності незалежних держав.  Країни  – експортери – Білорусь, Бельгія, Болгарія, , Угорщина, Румунія, Польща, Данія, Німеччина. Країни – імпортери – Німеччина, Польща, Білорусія.

 

Транспортно - дорожний комплекс

 

       У 2017 році робота транспортних організацій  спрямовувалась на забезпечення жителів району якісними та безпечними перевезеннями, згідно з дозволами на перевезення пасажирів, виданими обласним  та районним конкурсними  комітетами, покращення обслуговування пасажирів, забезпечення ритмічності роботи та безпеки руху.

      Земельну ділянку для ведення автостанційного обслуговування орендує Самбірське АТП -14608. На даний час виготовлена проектна пропозиція з будівництва сучасної автостанції зі всією інфраструктурою та розробляється робочий проект будівництва.

    За результатами проведених конкурсів на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування на ринку пасажирських перевезень у Буському районі здійснюють перевезення 9 перевізників: (ВАТ«Львівське АТП - 14630», ВАТ «Бродівське АТП -14610», ВАТ «Львівське АТП- 14631», ТзОВ «Міра і К», ТзОВ «Успіх БМ», ТзОВ «Самбірське АТП - 14608», ТзОВ «Золочівавтотранс», ПАТ «Золочівське АТП-14611» та 1 підприємeць-фізична особа - Ребітва П.П.  

 

Дороги:

Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі в районі становить 696,1 км в тому числі:

         -  дороги державного значення – 40 км (Київська траса),

-  комунальні дороги – 337,8 км.

    За кошти міської  ради виконано роботи по капітальному та поточному ремонту вулиць та тротуарів  В. Івасюка, Шкільної, Сонячної, Княжої, Мічуріна, Солотвиної, Будівельників, Львівської, Київської, Петрушевича, Січових  Стрільців, Поповича, Проектної і т.д. на загальну суму – 8544,122 тис.грн.  

     У 2017 році    на реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг комунальної власності  з обласного бюджету профінансовано 478,331 тис. грн., а саме:

     Капітальний ремонт вул. Шевченка в с. Підставки Буського району- 400,0 тис.грн.(Боложинівська сільська рада -78,331 тис.грн ).

 

                       Капіталовкладення у дороги Буського району за 2017 р по філії «Бродівська ДЕД» ДП «Львівський облавтодор»

 

№№з/п

Вид робіт

Всього

тис.грн

в тому числі

Підрядник

державний бюджет

тис.грн

місцевий бюджет

тис.грн

1

Експлуатаційне утримання автодоріг

5012,3

5012,3

-

 

 

державні дороги

2278,2

2278,2

0

ОАД Броди ДЕД ПП "НАРА"

 

місцеві дороги

2734,1

2734,1

-

ОАД Броди ДЕД,      ПП "НАРА"

2

Поточний дрібний ремонт

3662,4

0

3662,4

 

 

державні дороги

-

0

-

ОАД Броди ДЕД

 

місцеві дороги

3662,4

0

3662,4

ОАД Броди ДЕД,       ПП "НАРА"

3

Поточний середній ремонт

-

0

-

 

 

державні дороги

-

0

-

ТзОВ "ТБЦентр"

 

місцеві дороги

-

0

-

ТзОВ "ТБЦентр"

 

ВСЬОГО по району:

8674,7

5012,3

3662,4

 

 

державні дороги

2278,2

2278,2

-

 

 

місцеві дороги

6396,5

2734,1

3662,4

 

 

Житлово-комунальне господарство

 

      В Буському районі налічується 209 будинків житлового фонду з них:

137 – комунальної власності,  10 – об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ),  3 – гуртожитки,  20 – відомчі,  39 – територіальних громад.

Інженерно-технічний стан житлових будинків та мереж водопроводу і каналізації в районі характеризується високим рівнем зношеності  (50-70%).

     За кошти Буської  міської ради організовано роботи по заміні покриття дахів житлових будинків по вул. Львівська  та пл. Ринок, Київська 1, Шашкевича 1, Галицька 8, Будівельників 6, Шкільна 20а, Чачковського, Майдан незалежності, 10 на суму 3689,152 тис. грн.

Житлово-комунальними підприємствами району  надано населенню послуг на загальну суму 4220,2 тис. грн. Зокрема, послуги з надання техумов на підключення до водопровідно-каналізаційної мережі – 27,84 тис.грн,  послуги по водопостачанню і водовідведенню- 2292,24 тис. грн , надання послуг з огляду та прочистки димовентканалів – 23,0 тис.грн., послуги з утримання будинків та прибудинкових територій – 841,6 тис.грн., надання послуг асенізаційних машин – 47,52 тис. грн, вивозу ТПВ 988,0 тис. грн.     

 

Екологічний фонд

     З обласного  фонду охорони навколишнього природного середовища у 2017 році було виділено:

По Буській міській раді  1700,0 тис.грн. на  «Забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання та транспортування відходів на території м. Буськ (придбання сміттєвоза)»  з місцевого бюджету Буської м/р надано співфінансування в розмірі 520,0 тис.грн. (загальна вартість автомобіля  2 220,0 тис.грн). Закуплено автомобіль на базі МАЗа ємністю на 15 м.куб. ТПВ.

По Буській міській раді  420,0 тис.грн. на «Реконструкцію полігону ТПВ м.Буськ в с.Вербляни Буського району Львівської області» з місцевого бюджету Буської міської ради надано співфінансування в розмірі  19,58  тис.грн. (загальна вартість робіт становить  439,58 тис. грн). Буською міською радою виготовлена проектна документація.

По Красненській селищній раді 1500,0 тис.грн. на «Придбання сміттєзбиральної машини для екологічно-безпечного збирання та перевезення твердих побутових відходів для Красненської селищної ради» з місцевого бюджету Красненської селищної ради надано співфінансування в розмірі 100,0 тис.грн. (загальна вартість автомобіля 1 600,0 тис.грн).  Закуплено автомобіль на базі МАЗа ємністю на 10 м.куб. ТПВ.

По Топорівській сільській раді 497,0 тис.грн  на  «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану приток р.Пустої на території Топорівської сільської ради Буського району Львівської області » з місцевого бюджету сільської ради  надано співфінансування в сумі 28,0 тис.грн. ( загальна вартість робіт становить 525,0 тис.грн).

Роботи проводило Буське Управління водного господарства.

 

Розвиток підприємництва

 

    Підприємницька діяльність є основою економічного і соціального розвитку, саме розвиток підприємництва створює умови для підвищення рівня зайнятості населення, наповнення місцевих бюджетів, залучення інвестицій.

Станом на 1.01.2018р. малий бізнес району представлений 2123 суб’єктами господарювання, в тому числі – 443 малими та середніми  підприємствами-юридичними особами та 1680 підприємцями-фізичними особами. 

        Упродовж  2017 року  здійснили державну реєстрацію 180 суб’єктів господарювання, з них юридичних осіб - 23 одиниці та  фізичних осіб-підприємців – 157 одиниць. Припинили  підприємницьку  діяльність 325 суб’єктів  господарювання,  з них юридичних осіб - 13 одиниць та  фізичних осіб-підприємців – 312 одиниць.

       У Буському районі за 2017 рік  4 безробітним надано одноразову допомогу  в сумі 63713 грн. для започаткування своєї справи.

       Проведено 13 семінарів  на тему:  «Як розпочати свій бізнес» (охоплено 67 осіб).  3 семінари  проведено  на тему «Від бізнес – ідеї до власної справи» (охоплено 16 осіб).

        Проводились засідання Координаційної ради підприємців, на яких розглядались  проблемні питання розвитку підприємництва. До  Дня підприємця грамотами райдержадміністрації та облдержадміністрації  відзначено кращих підприємців району.

Центр адміністративних послуг

 

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) розпочав роботу 8 січня 2014 року, як постійно діючий робочий орган при Буській районній державній адміністрації. Розміщений у приміщенні Буської районної державної адміністрації. 

До роботи ЦНАПу задіяно 6 районних та 1 обласну структури, що згідно затвердженого Переліку надають 63 види адміністративних послуг через адміністратора ЦНАП  шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. Вказаний Перелік затверджено розпорядженням  № 192 від 02 серпня 2016 року «Про  затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації»:

 • 46 відповідно до розпорядження КМУвід 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»;
 • 17 визначено Буською РДА самостійно.

За 2017 рік Центром надання адміністративних послуг Буської райдержадміністрації  надано 12 243 послуги та більше 15 000 консультацій. У розрізі суб’єктів надання адміністративних послуг:

 1. Відділ ГУ Держгеокадастру у Буському районі Львівської області - 8 861 послуг.
 2. Відділ державної реєстрації Буської РДА – 2962 послуг.
 3. Сектор містобудування та архітектури Буської РДА – 370 послуг.
 4. Буський РС ГУ Державної міграційної  служби  України у Львівській області – 1послуга.
 5. Управління соціального захисту населення Буської РДА – 49 послуг.

Також, в районі було реалізовано проект «Партнерство для прозорості влади», в рамках якого адміністраторів Центру та представників суб’єктів надання адміністративних послуг було підключено до системи електронної взаємодії «Галерея  послуг Львівської області», де кожен громадянин чи суб’єкт господарювання може зареєструватися і отримувати вичерпну інформації про адміністративні послуги, які надаються через ЦНАП, отримувати електронні консультації та скористатися функцією електронної реєстрації на прийом. Дана система дає можливість користувачам контролювати процес виконання адміністративних послуг. Зареєструватися в системі «Галерея послуг Львівської області» можна на сайті: http://e-services.loda.gov.ua/. Для оперативного інформування громадян про виконання послуги та можливість отримання результату запроваджено смс-інформування заявників.

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» адміністратори Центру надання адміністративних послуг отримали реквізити доступу до Державного реєстру нерухомого майна та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань,  пройшли необхідне навчання. 

 

Розвиток ринку споживчих товарів та послуг

         Формування складової  внутрішнього ринку належить сфері торгівлі та ресторанного господарства, що забезпечує економічний потенціал району та ефективний обіг споживчих товарів. Більшість представників малого бізнесу на території району це фізичні особи-підприємці, які надають свої послуги через магазини, торговельні павільони, кіоски. Проводиться постійний моніторинг цінової ситуації на основні продовольчі товари, будівельні матеріали в закладах торгівлі та на ринках, який подається  в департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації та висвітлюється на сайті райдержадміністрації.

       В цілому у 2017 році  на споживчому ринку товарів та побутових послуг було забезпечено баланс попиту та пропозиції. З початку року роздрібно-торговельна мережа поповнилась -  об’єктами, відкритими за рахунок приватного капіталу.

       Мережа об’єктів торгівельного та ресторанного господарства  в районі  складається з 238 об’єктів стаціонарної роздрібної  торгівлі загальною  торговою площею 15,9 тис.м2   та 62 об’єкти ресторанного господарства на 3145 посадкових місць, 4 ринки, 1 міні – ринок. Роздрібний  товарооборот юридичних осіб (без урахування обороту фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні-грудні 2017 р., за очікуваними даними, становитиме 216,1 млн. грн. проти 215,2 млн. грн. за аналогічний період 2016 року. На одну особу роздрібний товарооборот підприємств становить 4657,3 грн.

    Сфера побутового обслуговування населення району є важливою складовою частиною споживчого ринку. У цій сфері функціонують 95 суб’єктів господарювання,  зокрема  перукарські послуги – 22, технічне обслуговування та ремонт автомобілів -13, автомийки – 4, ритуальні послуги – 6, надання послуг вантажним автомобілем – 13, ремонт взуття – 5, ремонт радіоапаратури – 5, 6  АЗС, 4 об’єкти готельного господарства, з них 1  готель, 2  мотелі, 1 хостел та ін. Обсяги реалізованих послуг, за статистичними даними у 2017році становлять 16659,2 тис.грн, у тому числі населення -13869,7 тис.грн. Частка послуг, реалізованих населенню у загальному обсязі -93,6%.

   Організовано і проведено ряд ярмарків:

-      сільськогосподарський ярмарок – для задоволення попиту населення у сільськогосподарській продукції, залученні виробників сільськогосподарської продукції до продажу продукції власного виробництва та забезпечення цінової стабільності;

-      шкільний ярмарок – для придбання за доступними цінами шкільного приладдя. 

 

Населення  та  заробітна плата

 

     Кількість населення Буського району станом на 1 січня 2018 р. становило 46463 осіб.

      Упродовж  2017р. в Буському районі народилося  515 дітей, померло 717 осіб. Внаслідок цього відбулось  природне скорочення населення на 202 особи.

     Підвищення якості життя та рівня доходів населення, збереження трудового потенціалу району, розвиток ринку праці та зростання зайнятості населення, скорочення обсягів заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств характеризує ступінь задоволення потреб населення.

     Одним з головних завдань поліпшення життєвого рівня населення, його платоспроможності є збільшення рівня середньомісячної заробітної плати.     

       Розмір  заробітної  плати  працівників, зайнятих в економіці  району  у 2017 році,  склав  5457 грн.

      Одним із важливих факторів господарської діяльності  підприємств, установ та організацій району різних форм власності, є наявність чи відсутність заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам. У 2017 році заборгованість із виплати заробітної плати у районі відсутня.

      Для постійного моніторингу економічних процесів, які відбуваються у районі, із виплати заробітних плат, пенсій, соціальних виплат, надходжень та розподілу бюджетних коштів, в районі постійно працює Комісія з питань погашення податкового боргу, мобілізації надходжень до бюджетів усіх рівнів, ефективного використання бюджетних коштів та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

 

         Зайнятість населення,  ринок праці

      Одним з найбільш важливих соціальних питань в районі є вирішення питання зайнятості населення.

Протягом  2017 року районним центром зайнятості:

 • працевлаштовано – 663 особи, що становить 91% річного завдання;
 • залучено до тимчасових та громадських робіт – 121 особу, що  становить  77,1% річного   завдання;
 • охоплено профнавчанням - 152 особи, що становить 82,6% річного завдання.

    Протягом  2017 року створено 417  нових робочих місць, в т. ч.:

 • юридичними особами  створено -  100 нових робочих місць;
 • фізичними особами - підприємцями  -  160 нових робочих місць;
 • зареєстровано нових фізичних осіб-підприємців – 157 осб.

   Кількість зареєстрованих безробітних станом на 1 січня 2018 року становила 287 осіб, що на 20 осіб меше попереднього року. Середній розмір допомоги по безробіттю з розрахунку на одного безробітного становив 2000 грн.

 

 

Соціальний захист населення, соціальні виплати

 

Протягом   2017 року управлінням  соціального захисту населення вживався комплекс заходів направлених на соціальну підтримку соціально- незахищених верств населення району.

1097 малозабезпечених  сімей одержали державну соціальну допомогу на суму 45911,80 тис. грн.  3014 сімей отримали державну допомогу згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми» на загальну суму 38000,00 тис.грн.,  а саме:

 • Одноразову допомогу при народженні дитини виплачено 2028 сім’ї на суму 31599,20тис.грн.;
 • допомогу по догляду за дитиною до виповнення нею трирічного віку виплачено- 80 сім’ям на суму 30,5 тис.грн.;
 • допомогу на дітей одиноким матерям виплачено – 606 особам на суму 4225,90 тис грн.;
 • допомогу на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням одержує– 36 осіб на суму 1 533,80 тис. грн.;
 • тимчасову допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів одержує 13 осіб на суму 112,2 тис.грн.;
 • допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами виплачено 326 особам на суму 541,0 тис.грн.;
 • допомогу при усиновленні дитини виплачено 4 сім'ям на суму 69,6 тис.грн.

                                               

  Крім цього виплачено допомогу 4 прийомним сім'ям  на суму 972,1тис.грн.

             За рахунок коштів місцевого бюджету виплачено компенсацій 39 особам, які надають соціальні послуги на 76,50 тис. грн.

699 дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства виплачено державну соціальну допомогу  разом з надбавкою на догляд на суму 13481,8  тис. грн.; 90 осіб отримали допомогу по догляду за інвалідами  І групи внаслідок психічного розладу на суму 2087,5 тис.гривень.

     Всього профінансовано соціальних допомог протягом  2017 року на загальну суму 1007644 тис.грн.

Виплачено субсидій  на  житлово-комунальні послуги на суму 110319,38 тис.грн.  Пільговим категоріям населення надано пільг  на суму 2176,82  тис. грн.

25  особам надано статус ветерана праці;              

 193 інвалідів забезпечено протезно-ортопедичнимизасобами;

33 санаторно-курортними путівками забезпечено ветеранів війни, інвалідів загального захворювання.

     Оздоровлення дітей шкільного віку пільгових категорій з 1 січня по 31грудня 2017р.

За рахунок коштів державного бюджету надано –29 путівок:

- дитячо-оздоровчий центр «Молода гвардія» м. Одеса – 11 путівок;

- міжнародний дитячий центр «Артек», м. Київ – 18 путівок.

   За рахунок коштів обласного бюджету виділено - 31 путівка:

 - дитячий заклад санаторного типу «Світанок», Дрогобицький  район, с. Станиля-4 путівки;

 - дитячий оздоровчий табір «Аіст»,  Кілійський р-н, с. Приморське -5 путівок;

 - міжнародний дитячий центр «Артек», м. Київ -15 путівок.

 - дитячо-оздоровчий центр «Молода гвардія» м. Одеса- 10 путівок.

 - оздоровчо-спортивний табір  «Лісотехнік»,  с.Рибаківка,  Миколаївська область – 1 путівка;

 - оздоровчий табір «Дружба», Перемишлянський район, с. Свірж – 2 путівки;

  - оздоровчо-лікувальний комплекс «Ровесник», Сокальський район, с. Комарів – 5 путівок;

-дитячий табір санаторного типу «Дельфін» м.Скадовськ, Херсонська область -1 путівка.

 

      Оздоровлення дітей шкільного віку з багатодітних сімей з 1 січня по 31 грудня 2017р.

- дитячий заклад санаторного типу «Світанок», Дрогобицький  район, с. Станиля-2 путівки;

- оздоровчий табір «Дружба», Перемишлянський район, с. Свірж – 2 путівки.

- міжнародний дитячий центр «Артек», м. Київ -1 путівка.

- дитячо-оздоровчий центр «Молода гвардія» м. Одеса- 1 путівка

 

     Оздоровлення дітей шкільного віку учасників АТО з 1 січня по 31 грудня 2017р.

 - оздоровчо- спортивний табір  «Лісотехнік»,  с.Рибаківка, Миколаївська область – 1 путівка;

 - дитячий санаторій «Зелений гай», м. Дрогобич – 1 путівка.

 - оздоровчо-лікувальний комплекс «Ровесник», Сокальський район, с. Комарів    

    - 2 путівки;

- дитячий оздоровчий табір «Аіст»,  Кілійський р-н, с. Приморське-2 путівки;

- санаторій «Нафтуся Прикарпаття» м. Трускавець – 2 путівки.

 - міжнародний дитячий центр «Артек»-20%, м. Київ -2 путівки.

 - дитячий оздоровчий табір «Прибережний» смт. Лазурне,  Херсонська область-  

   1 путівка.

   Оздоровленнята відпочинок дітей з дитячого будинку «Добре серце» у 2017р.

- дитячий табір «Бригантина», Херсонська обл., м. Скадовськ– 22 путівки.

    У 2017 році були виділені кошти з районного бюджету в сумі 111,84 тис.грн. на придбання путівок для відпочинку та оздоровлення для дітей-сиріт з дитячого будинку «Добре серце».

 

Пенсійне забезпечення

 

На 1 січня 2018 року на обліку в управлінні перебуває 12935 пенсіонерів.     У порівнянні з відповідним періодом минулого року кількість пенсіонерів зменшилася на 147 осіб, а розмір пенсії зріс на 352 грн. Середній розмір пенсії складає 1863 грн. На виплату пенсій та грошової допомоги направлено 255 млн. грн., що на 30,3 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року.

        За  2017 рік  до бюджету  управління Пенсійного фонду з  усіх джерел фінансування надійшло 327,6 тис.грн.

       Станом на 01.01.2017 року на обліку платників єдиного соціальног внеску в ОДПІ ГУ ДФС у Буському районі перебувають 1987 платників, в т.ч. 496 – платники ЄСВ із заробітної плати юридичні та фізичні особи та 1680 – фізичні особи-підприємці.

    Найбільшими бюджетоутворюючими підприємствами є:

ДП «Укрспирт» Сторонибабське МПД, СП «Олнова», ТзОВ «Хеммель-Україна»,  ДП «Буський лісгосп»,  ПП«Тайфун Плюс», ТОВ «Бусол».

     Станом на 01.01.2018 р. у районі заборгованість з виплати пенсій відсутня.

 

Освіта

У районі функціонує 41 загальноосвітній заклад (1 гімназія, 14 ЗОШ І-ІІІ ст., 17 ЗОШ І-ІІ ст., 9 ЗОШ І ст.)

У навчальних закладах різних ступенів навчається 5114 учнів. Це на 88 учнів більше у порівнянні з минулим роком (5026).  346 класів, 320 комплектів.

Цьогоріч у освітянській галузі району пройшли істотні зміни. Створено 2 загальноосвітні опорні заклади. Ними стали Буська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, до складу якої як філії увійшли Кізлівська ЗОШ І-ІІ ст. і навчально-виховний комплекс  «Ракобовтівська ЗОШ І-ІІ ст.» та Красненська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 із філіями: Острівчицька ЗОШ І ст., Безбродівська ЗОШ І ст., Балучинська ЗОШ І-ІІ ст., навчально-виховний комплекс  «Петричівська  ЗОШ І-ІІ ст.», навчально-виховний комплекс  «Куткірська  ЗОШ І-ІІ ст.». Опорні школи створювались перспективно в межах запланованих територіальних громад.

У зв’язку із зменшенням кількості учнів (50) навчально-виховний комплекс «Соколівська ЗОШ І-ІІІ ст.» реорганізовано у ЗОШ І-ІІ ст. та призупинено діяльність Гутянської ЗОШ І ст.

Навчально-виховний процес забезпечують 802 педпрацівники.

Наповнення шкіл учнями становить 70% від реальної потужності закладів. Навантаження на одного вчителя становить 14,5 годин. Середня вартість навчання одного учня становить 11,4 тис. грн.

За підсумками ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін учні нашого району вибороли 12 призових місць.

Школярі району є постійними учасниками та переможцями обласних та всеукраїнських природничих конкурсів та акцій. Так у 2016-2017 н.р. переможцями Обласної виставки-огляду «Квітковий вернісаж» стало 4 учні, Всеукраїнська акція «Птах року» - 3 учні, Всеукраїнський еколого-натуралістичний похід «Біощит-2016» - 2 учні., Конкурс “Життя без сміття”-1 учень, конкурс «Моя маленька батьківщина-душі потіха та розрада» -1 учень, Всеукраїнський конкурс школярів і учнівської молоді “Вчимося заповідувати”-3 учні. Всеукраїнський конкурс –огляд внутрішнього озеленення навчальних закладів“ Галерея кімнатних рослин”- 2 учні, «Вода - джерело життя» Польський Х Міжнародний конкурс еколого-валеологічної спрямованості-5 учнів, Конкурс «Природа і фантазія» - 4учні. Також 3 учні стали переможцями Всеукраїнських конкурсів.

 

Матеріально-технічне забезпечення.

Цього року  проведено капітальні ремонти та реконструкцію в таких ЗНЗ:

 • «Капітальний ремонт Балучинської ЗОШ І-ІІ ст. (заміна віконних блоків) - 144, 856тис. грн.
 • Капітальний ремонт Боложинівської загальноосвітньої школи І-ІІст. - 123,563 тис. грн.
 • «Капітальний ремонт в Гумниській ЗОШ І-ІІ ступенів (облаштування санвузлів)- 161, 159 тис. грн.
 • «Капітальний ремонт Гутисько-Тур’янської ЗОШ І ст. - 196, 270 тис. грн.
 • «Поточний ремонт благоустрою прилеглої території РДБ «Добре серце» в с. Новий Милятин- 151, 504 тис. грн.

 

Дошкільна освіта

Для охоплення дошкільною освітою дітей різного віку у районі функціонує: 13 ДНЗ (місто - 6, село – 7, 31група) у яких освіту здобувають 886 дітей (місто - 521, село – 365) та 16 НВК «ЗОШ – ДНЗ», ( місто – 1, село – 15), які охоплюють освітою 288 дітей.

Всіма формами дошкільної освіти охоплено 1177 дітей віком від 0 до 6 років, що становить 38,8% від загальної кількості дітей віком від 0 до 6 років. (у минулому році - 37,7%). Охоплення дітей дошкільною освітою збільшилося завдяки відкриттю у ДНЗ «Джерельце» смт. Олесько другої групи на 25 місць.

На утримання 1 дитини в ДНЗ витрачено в середньому 115,65 грн., це на 4,15 грн. більше в порівнянні з минулим роком (111,50 грн)  ( село -109,20; місто – 122,14).

Середня вартість харчування становить  18,52 грн.(місто – 18,44,  село – 18,60). У 2016 році вартість харчування становила - 17 грн . (місто – 18,12; село – 15,81). Середня батьківська плата становить 13 грн., кошти бюджету-5грн.

Навчально-виховний процес у ДНЗ здійснюють 215 працівників. Із них 91 педагогічних,  це: 13 – завідувачів, 63 вихователі, 2 практичних психологи, 8 інструкторів з фізкультури, 5 музичних керівників. 

Матеріально-технічне забезпечення усіх дошкільних установ задовільне. 

Перспектива розвитку дошкільної освіти району – відкриття другої групи у дошкільному закладі «Малюк» смт. Красне (25 місць).

Потреба – будівництво дошкільних закладів у м. Буську, де налічується 709 дітей віком до 6-ти років,  с.Топорів – 166 дітей та у с. Задвір’я – 136 дітей .

Збереження діючої мережі навчально-виховних комплексів.

Позашкільна освіта

Буський БДЮТ- це позашкільний навчальний заклад, у якому функціонують 27 гуртків (35 груп) і  дають можливість  розвивати свої творчі здібності  525 вихованцям віком від 5 до 18 років. Працюють 11 основних педагогів  і 9 за  сумісництвом.

26 гуртків функціонують на базі БДЮТ, а решту , через брак приміщення, у загальноосвітніх школах району (Андріївська ЗОШ І – ІІІст.  - крій і шиття, Задвір’янська ЗОШ І – ІІІст. - авіамодельний, Буська ЗОШ І- ІІІ №1 – різьба по дереву  та хореографія, Тур’янська ЗОШ І –ІІІ ст.-  соломкоплетіння,  Ожидівська ЗОШ І – ІІІст.- декоративно – ужиткове мистецтво, Красненська ЗОШ №1 - оригамі,  Буська ЗОШ І – ІІІст. №2- театр «Казкарик», НВК «Буська ЗОШ Іст. – гімназія – інтернат ім. Є. Петрушевича при ЛНУім. І. Франка» - хор духовної пісні.

Вихованці разом з педагогами  беруть активну участь у різного роду конкурсах, виставках, фестивалях.  Гуртківці стають неодноразовими переможцями, разом з тим є наочний приклад наставників  -  педагогічні досягнення.

Сьогодні є потреба і в інших видах гуртків. За  соціологічним опитуванням діти мають бажання брати участь і у шахових турнірах, і у конструюванні суднокораблів,  і у сестринській  справі, навіть  майстер – шеф «Діти».

Олеський  будинок дитячої та юнацької творчості

       Кількість гуртків – 5 - танцювальний,  дитячий театр «Казкарик», «Витинанка»,  «Бісерне сяйво», «Писанка», в яких виховуються і розвивають свої таланти  135 учнів.

Показники розвитку освіти

 

 

Показники

Од. виміру

2016 р.

2017 р.

2017р./2016р.%

1. Дошкільні заклади освіти

 

13

13

100

Кількість дітей у постійних дошкільних закладах – всього

чол.

840

873

103,9

у тому числі:

 

 

 

 

Кількість місць в постійних дошкільних закладах – всього

Місць

706

743

105,2

у тому числі:

 

 

 

 

У міських поселеннях

Місць

386

411

106,5

У сільській місцевості

Місць

320

320

100

Охоплення дітей постійними дошкільними закладами (у % до кількості дітей відповідного віку) –всього

%

38,7

44

114,3

У тому числі:

 

 

 

 

У міських поселеннях

50

55

90,9

У сільській місцевості

28,6

34

118,9

2. Загальна середня освіта

 

 

 

 

Кількість учнів у денних загальноосвітніх навчально-виховних закладах – всього

чол.

5026

5114

101,8

Випуск з 9-х класів – всього

431

437

101,4

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

182

182

100

у сільській місцевості

249

255

102,4

Прийом у 10 класи – всього

чол.

230

245

106,5

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

140

130

92,8

у сільській місцевості

90

115

127,8

Кількість учнів у 10-11 класах – всього

чол.

504

468

92,6

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

298

246

82,5

у сільській місцевості

206

204

99,0

Випуск 11 -х класів – всього

чол.

274

223

81,4

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

158

134

84,8

у сільській місцевості

116

89

76,7

Кількість учнів 9-х класів денних шкіл, які продовжують навчання в

ПТУ

чол.

113

134

118,6

Кількість учнів 9-х класів денних шкіл, які продовжують навчання у вищих закладах освіти І-ІІ рівня акредитації

чол.

76

29

38,1

Кількість вихованців у дитячих будинках та школах-інтернатах для дітей сиріт – всього

чол.

25

35

140

 

 

 

 

Фізична культура та спорт

Матеріально-технічна база району складає:

1 – стадіон на 2,5 тис. глядачів;

1 – басейн ДЮСШ м. Буська;

1 – басейн – „жабенятник” с. Сторонибаби;

19 – спортивних залів;

29 – футбольних полів, з них 21 у сільській місцевості;

14 – баскетбольних майданчиків, з них 12 у сільській місцевості;

33 -  волейбольних майданчиків, з них 25 у сільській місцевості;

16 -  міні-футбольних майданчиків, з них 10 у сільській місцевості;

22 - майданчиків з тренажерним обладнанням, з них 11  у     с/місцевості;

2   -  майданчики з  синтетичним  покриттям   24х15м, 42х22м (Буська   ДЮСШ).

     Загальна площа площинних  спортивних  споруд району становить 165,531 м2, в тому числі у сільській місцевості 117,161 м2.

            В  цілому в галузі фізичної культури та спорту Буського району працює :

-   36  вчителів фізкультури  навчальних  закладів  освіти, з них  11 – жінки, 32 - мають спеціальну освіту;

-   3  викладачі    Олеського  професійного  ліцею;

-  12  тренерів зі спорту, з них  9 - штатні;

-   1   гол. спеціаліст  Буської РДА ;

-   1   голова  реабілітаційно - спортивного клубу інвалідів «Вікторія» м. Буськ. 

     У 41 загальноосвітній школі району всіма   видами фізкультурно-оздоровчої роботи  займається   5 114 учнів.  Впродовж   звітного  періоду   проведено 52 масових фізкультурно-спортивних  заходів,  в яких   взяли участь  8943 учні (внутрішкільні змагання, змагання  в залік  Спартакіади школярів 2016-2017 н. р., Олімпійський день, Олімпійський урок, Олімпійська  мандрівка, «Козацькі забави»,«Веселі старти», турніри, змагання  з  олімпійських  та  неолімпійських 

 видів спорту  міського та районного рівнів тощо).

         В районі функціонують  Буська  ДЮСШ  відділу   освіти  (2 категорія)  та ДЮСШ «Авангард» с. Мармузовичі.

        Буська ДЮСШ культивує види спорту: футбол - 252 учні,  легку атлетику- 174, разом 426 учнів. В  школі працює 9 тренерів, з них  8 – штатні, 3 – І категорія, 7 осіб мають освіту  за напрямом фізична культура і спорт.

     ДЮСШ «Авангард» має відділення: футболу – 15 учнів (2 року базової підготовки), карате – 50, легкої атлетики – 54, разом 119 учнів. В школі працює  4 тренери, з них 1 штатний  ( 1 особа має – І категорію та освіту за напрямом фізичної культури та спорту).

   Фехтувальник Антон Дацко – член збірної команди України, заслужений майстер спорту України, переможець та призер європейських та світових змагань 2017р. серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату.

      Тенісист Віктор Дідух – член збірної команди України, майстер спорту міжнародного класу, уроженець с. Мармузовичі (Андріївської с/р)  втретє поспіль підтвердив статус переможця Європейського континенту.

Переможцями та призерами  всеукраїнських, міжнародних легкоатлетичних змагань впродовж року ставали вихованці Буської ДЮСШ, а саме: майстри, кандидати в майстри спорту України Володимир Киц, Роман Ростикус, Костянтин Коляда, Орися Демянюк (Мочульська), Ірина Племянник, Назарій Чапля, Назар Босак, Віталій Глушко та інші.   

    У неолімпійських  видах спорту  вагомі досягнення на всеукраїнському та міжнародному рівнях   мало  відділення кіокушинкай  карате  (ДЮСШ «Авангард», тренер Віталій  Крюков).

      Район  виборов  друге загальнокомандне  місце  серед  районів   в   ІІІ обласних  змаганнях  серед осіб  з інвалідністю.

Служба у справах дітей

 

        Станом на  01.01.2018 року на обліку служби у справах дітей перебувало 54 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування                              (дітей-сиріт - 12).

     Із них 50 дітей охоплено сімейними формами виховання:

43  -    під опікою (піклуванням) громадян;

7    -    дитячі будинки сімейного типу (1-ДБСТ м. Золочів; 6-ДБСТ м.Буськ)

   Лише 2 дітей цієї категорії перебуває  в інтернатних закладах:

1  -    в дитячому будинку змішаного типу «Добре серце» (вік – 15 років)

1 -  в  спеціалізованому інтернаті для дітей з вадами зору с.Підгірці Стрийського району (вік – 16 років).

     Ще двоє дітей , позбавлених батьківського піклування – перебувають на повному державному забезпеченні  в вищих професійних училищах (вік – 17 років).

     Протягом  2017 року  статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, надано 14 виявленим  дітям, які залишились батьківського піклування.

     З них: 12 дітей влаштовано під опіку (піклування) родичів, 1 дитина - в родину усиновителів, 1 – на повне державне забезпечення в вище професійне училище.

      Згідно рішень Буського районного суду громадянами України здійснено усиновлення 2 дітей, позбавлених батьківського піклування, ще одне подружжя усиновило дитину на території України за межами Львівської області.

      На території Буського району функціонує 3 дитячих будинки сімейного типу, в яких станом на 01.01.2018 року виховувалося  19 дітей, позбавлених батьківського піклування. Також на території функціонує  2 прийомні сім’ї (с.Гумнисько, с.Грабово).  В  1 родині виховується 1 дитина, позбавлена батьківського піклування, в 1- особа з числа дітей-сиріт.

       Станом на сьогоднішній день на обліку служби у справах дітей перебуває 1  родина, які бажають усиновити 1 дитину, 33 усиновлених дітей, за  умовами проживання і виховання, яких відповідно до п.104 «Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 08.10.2008 р. № 905, ведеться нагляд.

       Станом на 01.01.2018 року із загальної кількості 54 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку служби у справах дітей  Буської райдержадміністрації, усі діти мають житло: на праві власності (6) або користування.

      1 особа з числа дітей-сиріт та 2 осіб з числа дітей, позбавлених батьківського піклування не мають житла.

        Для  Чучмана Я.В. та для Радіонової Ж.Ю., осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклуванн, передбачено житло в об’єкті «Реконструкція будівлі школи під 2-х квартирний житловий будинок в с. Хватів Буського району».

    Згідно інформації  Кутівського сільського голови, у січні 2018 року цим особам буде надано житло у згаданому будинку.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Буської міської ради у травні 2017 року поставлено на квартирний облік особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування – Синишин Лілію Романівну, 1998 року народження, якій планується придбати житло у 2018 році.

На обліку дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, служби у справах дітей  станом на 01.01.2018 року перебуває 67 дітей, з них:

- проживають у родинах, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків – 63;

- де вчинено насилля щодо дітей – 1;

- у зв’язку з систематичним самовільним залишенням дитиною місця постійного проживання – 3.

    Станом на 01.01.2018 року  з числа дітей, які опинились в складних життєвих обставинах та перебувають на обліку служби у справах дітей Буської райдержадміністрації  в інтернатних закладах за заявою батьків перебуває 36 дітей. Двоє дітей  відібрані  у батьків та влаштовані в будинок дитини № 1 м.Львова відповідно до рішення органу опіки та піклування – виконавчого комітету Красненської селищної ради.

      Повернуто на виховання  у родини батьків у зв’язку з покращенням стану виконання батьками батьківських обов’язків протягом року  3 дітей.

      На території Буського району функціонує дитячий будинок змішаного типу «Добре серце», в якому станом на 01.01.2018 року  виховується 35 вихованців, з них 34 дитини, 1 – повнолітній.

 

Охорона здоров’я

 

         Для медичного обслуговування населення, в районі працювало 3 лікарні (Буська центральна районна лікарня, Олеська номерна районна лікарня, Красненська міська лікарня), 40 фельдшерсько-акушерських пунктів, 5 амбулаторій загальної практики сімейної медицини у селах Топорів, Задвір’я, Соколівка, Милятин, Сторонибаби.

        Загальна кількість лікарів – 122, середніх медичних працівників – 299. На 10 тис. населення припадає: лікарів – 26,23; середніх медпрацівників – 64,28 ; ліжок – 52,67.

       Загальна кількість розгорнутих ліжок з цілодобовим перебуванням – 245 за 3 міс. , в тому числі, в Буській ЦРЛ – 190, Олеській НРЛ – 25 , Красненській МЛ – 30; з денним перебуванням при поліклініках і амбулаторіях – 54; кількість відвідувань в зміну до поліклініки – 940.

      Основна увага в роботі медустанов була скерована на своєчасне і якісне надання медичної допомоги населенню.

      В районі померло 4 дітей до 1-го року життя, немає материнської смертності, виконано планові показники по роботі ліжка, перереєстрації диспансерних хворих.

      Зареєстровано захворювань: серед дорослих – 65936, в тому числі, вперше – 22913 ; серед підлітків – 3001, в тому числі вперше – 1850; серед дітей – 12162, в тому числі вперше – 8817.

      Зареєстровано травм і отруєнь: серед дорослих – 1153, серед підлітків – 30, серед дітей – 142.

       За медичною допомогою в поліклініки звернулося всього 253520 чоловік, в тому числі 19613 підлітків, 48935 дітей.                

       Обслужено викликів вдома 16759, в тому числі, до дітей з приводу захворювань 3892, до підлітків – 124.

         Велика робота проведена по охороні материнства і дитинства. Немовляча смертність за рік  7,59. Народилося 474 дітей, померло – 4. У зв’язку із перебоями з постачанням вакцини план імунопрофілактики не виконано. Проте, вакцина закуплена за кошти держбюджету почала поступати з вересня 2016 року. Станом на сьогоднішній день активно проводяться щеплення дитячого населення району згідно календаря щеплень. Вакциною забезпечені в достатній кількості. 98,6% новонародженим проведено вакцинацію БЦЖ в пологовому; 47,3% - дітям до одного року проведено профщеплення.

       Виділено 18 тис. грн. з місцевого бюджету для закупівлі туберкуліну з метою проведення туберкулінодіагностики перед щепленням проти туберкульозу.

        З метою виявлення туберкульозу серед дорослих за поточний період 2017 р. проведено 7865 флюорографічних обстежень, що складає 204,8 на 1000 населення.

       Проліковано хворих: у денних стаціонарах поліклінік 3381 чоловік; вдома – 2359 чоловік; в стаціонарах з цілодобовим перебуванням 8349 чоловік.

      План ліжко-днів 82965, виконано 86975 або на 104,8%.

       Виявлено туберкульозних хворих 39 чоловік, онкологічних – 130 чоловік.

       Кошторис видатків за 2017 рік по медустановах району становить 48737,4 тис. грн. при плані 49437,7 тис. грн. Що становить 98,4%.

За 2017 рік адміністрацією Буської ЦРЛ здійснено наступне:

 • Встановлено комп’ютерне обладнання в Красненській МЛ, Олеській РЛ , Буській ЦРЛ та 5 амбулаторіях ЗПСМ по програмі «Онкопревенція». Підключено до мережі Інтернет усі амбулаторії ЗПСМ.
 • Проводиться реконструкція нежитлової будівлі під амбулаторію сімейної медицини в с.Ожидів Буського району Львівської області.
 • Проводиться реконструкція Красненської МЛ  Буського району Львівської області.
 • Проводиться капітальний ремонт ФАПу с. Мармузовичі.
 • Проведено заміну вікон в амбулаторії ЗПСМ с. Новий Милятин за кошти сільської громади (50 тис. грн.)
 • Проведено ремонт ФАПу с. Боложинів (перекрили дах, утеплили стіни пінопластом на суму 272,620 грн. та за виділені кошти благодійного фонду закуплено «сніжку» на суму 1200 грн.)

 

Культура

     

      У відділі культури та туризму Буської РДА працює 53 Народні доми (у трьох  із них: Брахівка,  Чаниж,  Полоничі ) тимчасово призупинено роботу  у зв’язку з  аварійним станом приміщень), 47 бібліотек, 2 дитячі музичні школи, 13 музеїв на громадських засадах, 1 – «Народний» музей о. М. Шашкевича в с. Новосілки,  235 аматорських колективів художньої творчості, із них 11 колективів із званням «Народний» та 3 колективи із званням «Зразковий».

      В  Народних  домах працює 59 культурно-освітніх працівників (вакантні  посади в  НД с.Чаниж, Хватів),  в  бібліотеках  району - 65 працівників., навчально – виховний процес у   Буській  та  Олеських   музичних  школах  здійснюють 45 викладачів та навчається 322 учнів. 

У  2017 році проведено  ряд  заходів   щодо  зміцнення    матеріально-технічної  бази  сільських  закладів  культури,  музичних   шкіл,  музею,  зокрема:

 • капітальний ремонт  покрівлі  НД  с.Кізлів (300,000 тис.  грн..)
 • Заміна віконних  тв.  дверних  блоків    в  НД  с.Соколя (98,0 тис.  грн. сільський  бюджет);
 • капітальний ремонт  покрівлі  НД с.Волиця (40,0 тис.  грн.  кошти  сільського  бюджету);
 • поточний ремонт НД с.Русилів (47,9 тис.  грн.);
 • внутрішній ремонт  приміщення НД с.Купче (83,1 тис. грн. кошти  сільського  бюджету);
 • капітальний ремонт   НД с.Куткір (431,0 тис.  грн., кошти  сільського бюджету).

Ремонтні  роботи   спонсорським  коштами:

НД  с.Гута,  встановлення  печі -  1,5  тис.  грн.

НД с.Купче,  ремонт   стелі    в  глядацькій   залі - 40,0  тис.  грн.

НД  с.Новосілки,  косметичний  ремонт  глядацької  зали - 1,0 тис.  грн.

НД  с.Кути, часткове  перекриття  даху - 1,2 тис.  грн.

НД  с.Переволочно, косметичний  ремонт  музейної  кімнати  - 400,0 грн.

НД с. Хватів, косметичний  ремонт   -  600,0 грн.

Музей  о. М. Шашкевича в  с.Новосілки,  внутрішній  ремонт   двох  кімнат  та  коридору  - 20,0  тис.  грн.

Бібліотека  с. Ракобовти, заміна  4 -  ох  вікон -  8,046 тис. грн.

Кошти  обласного  бюджету

    На  програму  підтримки  Народних  домів  з  обласного  бюджету (субвенція) виділено  165,0  тис.грн.  для  придбання  сучасних  технічних  засобів та  музичної  апаратури, сценічних  костюмів,  придбання  пального.

За кошти обласної субвенції придбано:

 • сценічне освітлення для районного Народного дому на суму 20 тис. грн.;
 • сценічні освітлення для НД с. Яблунівка на суму 18,6 тис. грн.;
 • музичні інструменти та комп'ютер для Олеської ДМШ на суму 31,6 тис. грн.;
 • комп’ютер для Народного музею о. М. Шашкевича – 10 тис. грн.;
 • комп’ютер для районної дитячої бібліотеки – 10 тис. грн.;
 • сценічні костюми для НД смт. Красне - 26 тис. грн.;
 • сценічні костюми для районного Народного дому – 9 тис. грн.; 
 • комп’ютер для бібліотеки с. Топорів - 10 тис. грн.;
 • комп’ютер для  районної  бібліотеки  для дітей – 10 тис.  грн.;
 • придбання пального  на  суму   20,0 тис.  грн..

    В  рамках  «Програми    розвитку  культури  Буського  району  на  2016 – 2017  рр.»  було  поповнено  матеріально- технічну  базу  закладів  культури 

 • експозиційні шафи  для  методичного  кабінету    районного Народного  дому  та  музею - 20,0 тис. грн.,
 • освітлення сцени  РНД -10,0  тис.  грн.,
 • 4 компютери    для   бібліотек   району -  36,0 тис.  грн.,
 • 3 фотоапарати  на  суму  18,0  тис.  грн.,
 • відеопроектор для    ЦБС на  суму  15,0 тис. грн.,
 • музичні колонки  для  дитячої  районної бібліотеки  -  1,0 тис.  грн.,
 • стіл з  кріслом  для  бібліотеки  с.Ріпнів -  5,0  тис.  грн..
 • порохотяг для  РНД  -  8,0 тис.  грн.,
 • жалюзі для  бібліотеки  с.Куткір – 2,0 тис.  грн.,
 • придбання літератури  для  Буської  ЦБС  - 50,0 тис.  грн.,
 • представницька продукція – 30,0 тис.  грн.,
 • придбання фрагментів  сценічних  костюмів   для  Народного колективу  «Перевесло»  - 6,0 тис. грн.,
 • придбання ноутбука для  РНД – 9,0 тис.  грн.,
 • придбання пального  для  РНД – 5,0 тис. грн.,

Придбано   за  спец.кошти.

 • Плазмовий телевізор  для  Буської  ДМШ  з  комплектом  на  суму 9,0 тис.  грн.,
 • костюми для  Народного  вокального  колективу  «Перевесло»    на  суму  15,0  тис.  грн.

 

 

Соціальна підтримка сімей

 

       Одним із завдань спеціалістів Буського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  є раннє виявлення сімей та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, здійснення оцінки потреб дітей, сімей, осіб та соціального супроводу.

       Виявлено у 2017 році 14 сімей,  в них 34  дитини, які опинилися в складних життєвих обставинах, які були взяті під соціальний супровід Буського РЦСССДМ.

        Протягом 2017 року на обліку Буського РЦСССДМ перебувало 56 сімей, в них 167 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Під соціальним супроводом  перебувало 31 сім’я, в них  71 дитина, які опинилися в складних життєвих обставинах. Під час соціального супроводу  спеціалістом Буського РЦСССДМ було надано наступні послуги: інформаційні, психологічні, соціально-медичні, юридичні, з них: психологічна допомога членам сімей, бесіди щодо недопущення та усунення факту насильства в сім'ї, щодо працевлаштування батьків та навчання дітей, щодо соціальних державних виплат при народженні дітей, сприяння у оформленні допомоги малозабезпеченим сім'ям, надання пільг багатодітним сім'ям, одиноким матерям, щодо сприяння покращення умов проживання сімей і т.п.

     Знято із соціального супроводу Буського РЦСССД  19 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах: 13 - з досягненням позитивного результату, 4 - без досягнення позитивного результату,  2 - у зв'язку із зміною місця проживанн сім'ї.

    З сім'ями, які перебувають на обліку сімей і опинилися в складних життєвих обставинах,  у 2017 році проводилися робота за карткою обліку роботи з 48 сім'ями (в них 98 дітей) та  надано 123 соціальні послуги.  На обліку Буського РЦСССДМ перебувало 18 осіб, засуджених до покарань не пов'язаних із позбавленням волі. Із вищезазначеними особами проведено інформаційно-просвітницьку роботу щодо ведення здорового способу життя та індивідуальну роботу, спрямовану на попередження скоєння правопорушень та нових злочинів.

         Під соціальним супроводженням спеціліста Центру перебуває 2 прийомні сім”ї,  в яких виховуються двоє прийомних дітей та 3 дитячі будинки сімейного типу,  в яких виховується  19 дітей-вихованців.

           На обліку у Буському районному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді перебувало 273 учасників АТО . У сім'ях учасників бойових дій виховується 152 дітей. Із  учасниками АТО та членами їхніх сімей проводилась індивідуальна та групова робота, складено оцінки потреб вищезгаданих осіб.

         Спеціалісти центру активно співпрацюють із посадовими особами місцевих рад, районного центру зайнятості, управління соціального захисту населення Буської РДА, директорами шкіл, працівниками медичних закладів району, спеціалістами служби у справах дітей Буської РДА, працівниками поліції Буського району для надання якісних соціальних послуг, для налагодження та відновлення соціальних зв'язків в родинах.

1.2.  Перелік цільових районних програм, заходи яких  фінансувалися за рахунок коштів районного бюджету у 2017 році.

 

В 2017 році, з метою забезпечення виконання основних показників та заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку, у районі діяло 43 програми. З районного бюджету здійснювалось фінансування 20 цільових програм на загальну суму 3496,8 тис. грн.

 

Перелік цільових районних програм,

заходи яких фінансувались у 2017 році за кошти  районного бюджету

№п/п

Назва програми

Профінансовано в 2017 році

1

Цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у Буському районі на 2010-2017 роки

5,0

2

Програма виплати одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам у 2016-2020 рр.                

443,0

3

Комплексна програма соціального захисту та реабілітації інвалідів Буського району на 2015-2019 рр.               

104,7

4

Програма соціального захисту населення Буського району на 2013-2017рр.                                     

617,0

5

Програми підтримки  радіоінформаційного простору на 2016 – 2017  рр.

217,0

6

Районна цільова програма фінансової підтримки та розвитку  Буської районної газети «Воля народу» на 2016-2018 роки

16,0

7

Цільова cоціальна програма розвитку фізичної культури та спорту у Буському районі на період до 2020 року

396,9

8

Програма соціального захисту громадян, які постраждали в наслідок аварії на Чорнобильській АЕС на 2014-2017 р р.

54,0

9

Програма створення резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2020 роки

243,2

10

Районна програма з оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2018 роки

122,0

11

Програма розвитку Пласту НСОУ у Буському районі Львівської області на 2016-2020 роки

10,0

12

Програма комплексного розвитку території Буського району на 2016-2020 роки.

45,2

13

Програма підтримки органів виконавчої влади 2016-2017 рр.

904,0

14

Програма ведення містобудівного кадастру у Буськомі районі на 2017-2020 рр.

46,9

15

Програма організаційного, технічного і фінансового забезпечення діяльності Буського суду на 2016-2017 рр.

25,0

16

Програма сприяння діяльності управління Державної казначейської служби України у Буському районі на 2017 рік

108,9

17

Програма фінансової підтримки Центру надання адміністративних послуг Буської районної державної адміністрації на 2017 рік

15,0

18

Програма підтримки громадян -  жителів Буського району, які прийняті на військову службу за контрактом до Збройних Сил України у 2017 році

78,0

19

Програма технічного та фінансового забезпечення Буської районної державної лікарні ветеринарної медицини на 2017 рік

30,0

20

Комплексна програма інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів виконавчої влади та управління, протидії проявам терористичного характеру на 2017 рік

15,0

 

Разом

3496,8

 

Слід відмітити, що фінансування заходів 16 програм здійснювалось за рахунок коштів відповідних галузей (освіта, охорона здоров’я, культура, соціальний захист, агропромисловий розвиток) на загальну суму 17654,2 тис. грн.

Перелік цільових програм,

заходи яких у 2017 році фінансувались за рахунок коштів галузей

№п/п

Назва програми

Профінан

совано в 2017 році

1

Програма розвитку освіти Буського району на 2017 – 2020 рр.

1004,4

2

Комплекса програма розвитку культури Львівської області у 2017-2020 рр.

159,2

3

Програма охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 рр.

4117,0

4

Придбання медикаментв для протидії захворювань на туберкульоз у 2017  році

160,6

5

Придбання медикаментів для хворих на цукровий діабет на 2017 рік

713,5

6

Придбання медикаментів для імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хворіб у 2017 році

356,7

7

Придбання медикаментів для лікування і профілактики гепатиту С у 2017 році

22,6

8

Придбання медикаментів для учасників АТО

20,9

9

Придбання витратних матеріалів для кабінету гемодіалізу

1764,7

10

Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян на 2014-2017 р. 

30,8

11

Програма онкологія 2017р.

194,7

12

Програма «Доступні ліки» 2017р.

609,4

13

Програма розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг на 2017 рік 

400,0

14

Програма компенсації перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним та залізничним транспортом на 2017 рік

390,9

15

Програма комплексного розвитку території на 2016-2020 рр.

307,7

16

Програма соціально-економічного розвитку територій, які відповідно до Меморандуму про співпрацю між між ЛОДА, ЛОР, ЛМР та органами місцевого самоврядування, на території яких розташовані полігони, звалища для захоронення ТПВ, щодо поводження з ТПВ, що утворюються у м. Львові, приймають сміття з м. Львова 

7401,1

 

Разом

17654,2

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ.  ЕКОНОМІЧНИЙ  І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК         

               РАЙОНУ НА 2018 РІК

 

2.1 Мета, основні завдання і пріоритети економічного та соціального розвитку району у 2018 році.

      Основною метою Програми соціально-економічного і культурного розвитку Буського  району на 2018 рік є забезпечення економічного зростання, вирішення соціальних проблем та покращення рівня життя мешканців району, підвищення їх добробуту, забезпечення гармонійного розвитку та екологічної безпеки життєдіяльності.

     В Програмі передбачені важливі об’єкти соціально-культурного та житлово-комунального призначення, що потребують першочергового будівництва, реконструкції та добудови.

 

     Найважливішими завданнями Програми є:

 • розвиток та стабілізація роботи промислових підприємств, нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, розширення її асортименту та підвищення якості;
 • зростання зайнятості населеня через створення нових робочих місць з гідною оплатою праці;
 • розвиток аграрного сектору, формування інфраструктури аграрного ринку, створення сучасної інфраструктури в сільській місцевості;
 • забезпечення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу;
 • створення сприятливих умов щодо залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку району, підвищення інвестиційного іміджу району;
 • забезпечення мобілізації доходів до бюджетів усіх рівнів;
 • зменшення податкового боргу;
 • раціональне використання бюджетних коштів, зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни, покращення платіжної дисципліни суб’єктів господарювання;
 • підтримка життєвого рівня вразливих верств населення засобами ефективного соціального захисту;
 • забезпечення виплати заробітної плати та інших соціальних виплат;
 • продовження впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери та житлово-комунального господарства, стимулювання раціонального використання енергоресурсів, використання альтернативних видів палива та запровадження енергозберігаючих технологій у галузях виробництва;
 • поліпшення матеріально-технічної бази установ освіти, охорони здоров'я, культури.

 

 

 

2.2.  Розвиток основних галузей.

 

 • Промисловий комплекс

 

 У 2018 році  прогнозується  подальше  нарощування  обсягів  промислової продукції промислових підприємств району та розширення ринків збуту. Обсяги виробництва промислової продукції у 2018 році прогнозуються збільшити на 6-8%.

         Згідно прогнозних показників розвитку промислових підприємств району в 2018 році обсяг реалізації промислової продукції складе  1333,7 млн. грн., що на  21% більше порівняно із 2017 роком.

 

Обсяги реалізованої промислової продукції у діючих цінах

                                                                                                                                млн. грн.

Назва галузі

Одиниця виміpу

2016p. факт

2017p. факт

2018p. прогноз

2018 % до 2017  

Промисловість всього:

млн.грн

873,8

1103,4

1333,7

120,8

 

В т.ч.

 

 

 

 

 

 

Обробна промисловість

млн.грн

873,8

1103,4

1333,7

120,8

 

В т.ч.

 

 

 

 

 

 

-    харчова промисловість та перероблення с/г продукції

млн.грн

269,9

114,5

208,8

182,3

 

-   виробництво деревини та виробів з деревини

млн.грн

295,2

438,7

443,5

101,0

 

-  машинобудування

млн.грн

131,9

108,5

250,1

230,5

 

-  інші промислові виробництва

млн.грн

171,8

441,3

431,3

97,7

 

                   

 

Із загального обсягу реалізації:  31% - становитиме реалізація харчової та переробної продукції, 25% - реалізація продукції машинобудування, 12% - реалізація продукції з деревини, інші галузі – 32%.

 

Основними завданнями на  2018 рік є:

стабільне нарощування обсягів виробництва та динамічний розвиток всіх    

    галузей;        

-   збереження конкурентоспроможності економіки, як основи економічного   та  

     соціального    зростання   на    перспективу;

-   пошук нових ринків збуту.

         Виконання завдань повинно забезпечити зростання конкурентоздатності підприємств, більш широке залучення інвестицій, збільшення кількості робочих місць та податкових надходжень, в т.ч. і до соціальних фондів.

 

 

 

Агропромисловий комплекс

 

Програмою розвитку сільського господарства району на 2018 рік передбачено виробництво:

У галузі рослинництва у 2018 році всіма категоріями господарств очікується виробництво:

- зернових – 84,1 тис. тонн;

- цукрових буряків – 48,9 тис. тонн;

картоплі–  64,3 тис. тонн;

овочів – 11,9 тис. тонн.

В галузі тваринництва у 2018 році очікується виробництво:  

    м'яса - 5210 тонн;  молока 721 тонн.

Орендна плата. Важливою підтримкою для селян є орендна плата, що виплачується орендарями земельних часток-паїв. Протягом 2018року  планується виплатити селянам Бузеччини  30,3 млн. гривень орендної плати. Середній відсоток нарахування–4,5%.

Валова  продукція  сільського  господарства

(млн. грн.)

Показники

 

Роки

2016р.

факт

2017р.

очік.

2018р.

прогноз

2018р.

в % до

2017р.

А

1

2

3

4

Всі  категорії  господарств

 

 

 

 

Загальний  обсяг  валової  продукції  у  порівняльних  цінах - всього:

410,1

411,7

413,6

100,4

           у  тому  числі:

 

 

 

 

     Рослинництво

244,5

246,0

246,5

100,2

     Тваринництво

165,6

165,7

167,1

100,8

Суспільний  сектор

 

 

 

 

Загальний  обсяг  валової  продукції  у  порівняльних  цінах - всього:

199,0

200,0

201,8

100,9

           у  тому  числі:

 

 

 

 

     Рослинництво

137,6

138,5

139,9

101,0

     Тваринництво

61,4

61,5

61,9

100,7

 

 

     У 2018 році буде проводитись будівництво блокоприймання, очистки та сушки зерна з автоваговою та лабораторією елеваторного комплексу ПрАТ “Красненський   КХП” , а також будівництво силосів та складу напідложного зберігання зерна на підприємстві ТзОВ “Буське сортонасінницьке підприємство”.

 

 

 

Сфера земельних відносин

 

Одним із основних напрямків роботи відділу є сприяння у наповненні всіх рівнів бюджету, а це організація і прийняття безпосередньої участі в проведеннях аукціонів по продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, проведення моніторингу та надання пропозицій по включенню земельних ділянок в перелік для продажу права власності, права оренди державної та комунальної власності. Так, на сьогоднішній день включено в Перелік земельних ділянок державної власності сільськогосподарського призначення для продажу права оренди шляхом проведення аукціону 25 земельних ділянок на загальну площу 352,15 га.

      Працівниками відділу проводяться роботи по державній реєстрації земельних ділянок, наданню відомостей з ДЗК, та надаються Витяги з технічної документації  з нормативної грошової земельних ділянок.   Відповідні роботи ведуться як на основі поступлених заяв від Буського ЦНАПУ, так і заяв, поданих онлайн.

      Приймається активна участь у підготовці документів для продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у власність на території району та проводиться контроль по сплаті коштів за викуплені земельні ділянки в місцеві бюджети.

      Проводиться робота по виконанню Постанови Кабміну від 31.08.2016 року №580 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру».

      Продовжується робота по виділенню земельних ділянок учасникам АТО, погодження відповідної документації, державна реєстрація, надання консультацій, резервування земельних ділянок під відповідні призначення.

       Планується протягом 2018 року провести роботи по виготовленню  Технічної документації з нормативної грошової оцінки  земель населених пунктів по с.Сторонибаби, с.Кути, с.Чішки, с.Хватів, с.Брахів, с.Гумниська .                             

 

Містобудування та будівництво

 

     Містобудівна документація:

Планується завершити розроблення схеми планування території Буського району, розроблення якої було розпочато у 2010 р. (кошторисна вартість 215 тис.грн) та розпочати розроблення генеральних планів населених пунктів Андріївської та Топорівської сільських рад.

Також планується завершити розроблення генеральних планів смт. Олесько, с. Задвіря, с. Богданівка, с. Полоничі, с. Заводське, с. Безброди, с. Острів, с. Купче, с. Ракобовти, с. Кізлів, с. Журатин.

У 2018 році Службою містобудівного кадастру, що створена при секторі містобудування та архітектури і яка входить до складу державної кадастрової системи України планується розпочати роботу по створенню бази геопросторових даних на єдиній топографічній підоснові області із внесенням у її систему генеральних планів населених пунктів та розроблених детальних планів територій. Це дасть змогу вести повноцінний облік містобудівної документації, забезпечить доступ до неї громадськості.

Розпочинати нове будівництво об’єктів житла та соціальної інфраструктури у 2018 році не планується. Передбачається проведення лише реконструкцій важливих об’єктів.

         Райдержадміністрацією подано заявки в ОДА для включення до  Переліку інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (додаток 1), які вже відібрані регіональною комісією:

 • Реконструкція Красненської міської лікарні в смт. Красне, вул. Золочівська, 10 -  2521,558 тис. грн.;
 • Реконструкція басейну Буської ДЮСШ в м. Буськ по вул.Київська, 15 – 7908,055 тис. грн.;
 • Реконструкція ДНЗ «Сонечко» у с. Заводське  – 1286,500 тис. грн.;
 • Реконструкція паливної Народного дому в с.Ріпнів – 914,501 тис. грн.

Перелік об’єктів, які пропонуються для інвестування за рахунок коштів субвенції з державного  бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 2018 рік у Буському районі(додаток 2), перелік об’єктів, які пропонуються до включення у Програму капітального будівництва обєктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2018 рік у Буському районі  (додаток 3).

 

Інвестиційна діяльність

 

      Позитивний інвестиційний імідж району і надалі сприяє залученню прямих іноземних інвестицій.  

      На 2018 рік планується  приріст обсягів іноземних інвестицій в економіку району на  104,3 % у порівнянні до 2017 року.  

     Іноземними  партнерами   району є країни Європейського Союзу та країни СНД, зокрема  Грузія, , Вірменія, Білорусія, Польща, Словенія, Австрія, Німеччина, Болгарія, Нідерланди, Кіпр.                    

   У 2018 році планується:

 • Будівництво гідроелектростанції та когенеруючої установки ТзОВ      « Колбе Пауер Буськ»;
 • Будівництво заводу з виробництва тваринних білків та кормових домішок ТОВ «Компанія ефективні інвестиції»  підприємство з німецькими інвестиціями;

     У 2018 році очікується поліпшення інвестиційного середовища, сприяння всебічному поширенню інформації щодо інвестиційних пропозицій, вільних земельних ділянок, об’єктів незавершеного будівництва та інших пропозицій стосовно інвестиційного співробітництва, налагодження та підтримка сталих ділових зв’язків з наявними та потенційними інвесторами,  забезпечення участі  району у презентаціях,  форумах,  ярмарках, виставках, семінарах, конференціях, зустрічах та сприяння вирішення проблемних питань підприємств, які залучають іноземні інвестицї на території району.

 

Транспорт і дорожнє господарство

 

         Головне завдання автомобільного транспорту – безпечне і якісне задоволення потреб жителів району в послугах автомобільного транспорту.

   Першочерговими завданнями на 2018 рік є:

 • проведення конкурсу з пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району;
 • активізація роботи міжвідомчої групи з моніторингу стану безпеки дорожнього руху та пасажирських перевезень, зокрема:

    за дотриманням графіків маршрутів;

    видачею касових квитків;

 • обладнання автобусів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району GPS – навігаторами для електронного відстеження роботи автобусів;
 • приведення до належного стану автобусної станції;
 • врахування звернень голів місцевих рад щодо своєчасного та якісного забезпечення жителів району пасажирськими перевезеннями.
 • Забезпечення в салонах автобусних маршрутів санітарного стану.

 

Пропозиції щодо ремонту автомобільних доріг на території  Буського  району

 

Назва автомобільної дороги

Ділянка(вказати назву населених пунктів між якими проходить ділянка)

Протяжність ділянки , яку планується відремонтувати

Пропозиції щодо фінансування у 2018 році, тис. грн.

Сума спів фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів

Джерело співфінансування

1

С140205 Буськ-Соколя

Побужани-Соколя

17

1000

500

Районний бюджет

2

С140202 Гутисько-Турянське- Почапи

Ожидів-Тур’я

15

1000

500

Районний бюджет

3

С140211 Красне-Утішків

Красне-Утішків

4,1

1000

500

Районний бюджет

4

О140102 Соколівка-Броди

Соколівка-межа району

4,7

1000

500

Районний бюджет

5

С140218 Полоничі-Богданівка

Полоничі-Богданівка

4,7

1000

500

Районний бюджет

 

 

       А також пропозиції щодо ремонту найбільш проблемних ділянок:

       

                           Назва автомобільної дороги

Ділянка(вказати назву населених пунктів між якими проходить ділянка)

Протяжність ділянки, яку планується відремонтувати

1

С140206 Красне-Чемеринці

Красне-Мармузовичі

6,7

2

О140203 Буськ-Вузлове

Яблунівка-межа району

18

3

С140207 Задвір’я- Балучин

Задвір’я- Балучин

9,3

4

С140237 Новий Ріпнів-Кудрявці

Новосілки-Милятин

7

5

С140244 Ожидів-Петричі

Ожидів-Петричі

9,9

 

 

Житлово комунальне господарство

 

       Основними завданнями на 2018 рік:

постійне проведення моніторингу тарифів на житлово-комунальні послуги;

- проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо необхідності  

  забезпечення оплати житлово-комунальних послуг у повному обсязі;

- здійснювати постійний моніторинг фінансово-господарської діяльності

  підприємств житлово-комунального господарства району, з метою зниження рівня збитковості та оздоровлення їх фінансового стану;

 • продовжити роботу по створенні об’єднання співвласників багатоквартирних  будинків (ОСББ);

     -  систематично контролювати якість надання житлово-комунальних послуг.

 

Екологічний фонд

 

В 2018 році заплановано  Будівництво каналізаційної мережі по вул. Проектна в смт.Красне. Загальна вартість будівельних робіт становить 526, 900 тис.грн. Фінансування буде проводитись з бюджету Красненської селищної ради  126,900 тис. грн. та співфінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 400,00 тис.грн. відповідно до Програми охорони  навколишнього природного середовища у Львівській області на 2016-2020 роки  та Програми охорони  навколишнього природного середовища Буського району  на 2017-2020 роки.

 З 27 місцевих рад району було подано тільки один  запит в Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації на фінансування заходів  з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища -  Красненською селищною радою.

 

 

 

Розвиток підприємництва

 

      Головною метою на 2018 рік є провадження регуляторної політики спрямованої на створення сприятливого підприємницького середовища та усунення бюрократичних перешкод на місцях, забезпечення прозорого і чіткого механізму взаємодії органів державної влади та суб’єктів підприємницької діяльності, забезпечення розкриття підприємницького потенціалу. Продовжує діяти конкурс інвестиційних проектів у межах реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області. Відповідно до програми суб’єктам підприємницької діяльності, представникам малого бізнесу, які відповідають вимогам Господарського Кодексу, з обласного бюджету відшкодовуватимуть частину відсоткової ставки за кредитами, отриманими в банках, що уклали генеральні угоди  про співробітництво з департаментом економічної політики ЛОДА.

Показники діяльності малих підприємств та елементів ринкової інфраструктури

 

Показник

Один. виміру

2016p.

факт

2017p. факт

2018p. пpогноз

2017p. до 2016p.,%

Малі підприємства - всього

одиниць

169

173

178

102,4

Середньорічна кількість зайнятих працівників на малих підприємствах

тис. осіб

1,908

2,060

2,160

108,1

Обсяги реалізованої  продукції (робіт, послуг) малими підприємствами

млн. грн.

231,1

245,6

256,6

106,3

Комерційні банки (філії)

одиниць

2

2

2

100

Агенції регіонального розвитку

одиниць

1

1

1

100

Обсяги фінансування Регіональної програми розвитку малого підприємництва

тис. грн

0

0

5,0

--

Страхові організації (філії)

одиниць

2

2

3

100

 

  Основні завдання на 2018рік:

-залучення суб’єктів малого підприємництва до виконання державних та місцевих замовлень, закупівлі товарів та послуг за рахунок бюджетних коштів;

-проведення системного моніторингу за станом розвитку підприємництва;

- сприяння отриманню малими підприємствами у виробниче користування незадіяних приміщень, обладнання, земельних ділянок;

- забезпечення реалізації завдань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

- забезпечення ресурсної та інформаційної підтримки малого підприємництва.

 

 

 Центр адміністративних послуг

 

Одним із пріоритетних напрямків розвитку  у 2018 році є розширення спектру послуг, що надаватимуться через ЦНАП та визначені розпорядженням КМУ від 11 жовтня 2017 року № 782-р«Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523», що передбачає надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану громадян,  державну реєстрацію транспортних засобів, видачу (обмін) посвідчень водія та інші.

 

Розвиток ринку споживчих товарів та послуг

 

          Головна мета – забезпечення стабільних умов розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів і побутових послуг, формування ефективної цивілізованої торговельно-побутової інфраструктури, здатної забезпечувати європейський рівень торговельного та побутового обслуговування населення міста. Задоволення потреб споживачів  в різноманітних якісних товарах та послугах вітчизняного виробника, сприятиме підтримці вітчизняного товаровиробника, забезпечить наповнення бюджету та суспільний добробут, стимулюватиме розвиток інвестиційних процесів, а також сприятиме вирішенню проблеми зайнятості, особливо жінок та молоді.

      Основними завданнями сфери торгівлі та послуг на 2018 рік є:

 • Задоволення споживача району широким асортиментом якісних товарів та послуг відповідно до діючих стандартів;
 • Забезпечення стабільної діяльності та подальшого розвитку сучасної торговельної інфраструктури споживчого ринку;
 • Оптимізація мережі об’єктів дрібно- роздрібної торгівлі із врахуванням вимог архітектурно-будівельного законодавства, впорядкування їх діяльності та врахування інтересів споживачів;
 • Здійснювати контроль з підтримки реалізації товарів українського виробництва;
 • Посилення контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері торгівлі;
 • Залучення інвестицій у розбудову мережі підприємств торгівлі, ресторанного, ринкового та готельного бізнесу;
 • Проведення виставок, ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за цінами виробника;
 • Проведення моніторингу цін на основні продовольчі товари та будівельні матеріали.

Розвиток pоздpібного товаpообоpоту

Показник

Одиниця виміpу

2017p.

2018p. прогноз

2018p. до 2017p.,%

Роздpібний товаpообіг тоpгових оpганізацій і підпpиємств (без врахування фізичних осіб) – всього

млн. гpн.

216,1

228,4

105,7

з них споживчої кооперації

 

-

-

-

Роздрібний товаpообіг на душу населення – всього

Гривень

4657,3

4864,1

104,4

Структурна характеристика торгівлі:

 

 

 

 

- кількість об’єктів роздрібної торгівлі

од.

238

246

103,4

- в т.ч. крамниць

од.

192

196

102,1

- торгова площа крамниць

тис.м.2

18,8

20,8

110,6

Кількість ринків

од.

4

4

100,0

кількість торгових місць на них

од.

267

275

103,0

Гуртова торгівля

 

 

 

 

обсяг гуртової торгівлі

тис.грн.

-

-

-

кількість підприємств

од.

-

-

-

Ресторанне господарство

 

 

 

 

кількість підприємств

од.

62

62

100,0

загальна кількість посадкових місць

од.

3145

3275

104,1

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.3. Перелік цільових районних програм  реалізація та фінансування

заходів яких, у 2018 році, здійснюватиметься за рахунок коштів

районного бюджету та коштів галузей

 

п/п

Назва програми

Передбачено коштів в районному бюджеті,
тис. грн.

Пропозиції до фінансування тис. грн.

1

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Буського району на 2018 рік

 

 

2

Програма виплати одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам у 2016-2020 роках

 

 

3

Програма соціального захисту населення Буського району на 2018-2020 роки

 

 

4

Комплексна програма соціального захисту та реабілітації інвалідів Буського району на 2015-2018 рр.

 

 

5

Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС на 2018-2020рр.

 

 

6

Програма створення резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків  на 2016-2020 роки

 

 

7

Програма розвитку Буської районної газети «Воля народу» на 2016-2018 роки в контексті висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування і державної влади   

 

 

8

Програми підтримки  радіоінформаційного простору на 2016 – 2018  рр.

 

 

9

Цільова комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Буському районі на період 2016-2020 рр.

 

 

10

Програма підвищення репродукційного складу насіння на 2016-2018 рр.

 

 

11

Програма дотація за утримання корів молочного напрямку продуктивності в сільськогосподарських підприємствах всіх форм власності на 2016-2018 рр.

 

 

12

Програма енергозбереження для населення Буського району на 2017-2020 роки

 

За рахунок коштів галузей

13

Програма розвитку освіти Буського району на 2017-2020 роки

 

За рахунок коштів галузі

14

Районна програма  з оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2018 роки

 

За рахунок коштів галузі

15

Програма розвитку Пласту НСОУ у Буському районі Львівської області на 2016-2020 роки

 

 

16

Програма комплексного розвитку території Буського району на 2016-2020 роки

 

 

17

Програма підтримки розвитку пріоритетних та масових видів спорту (легка атлетика, футбол, волейбол, настільний теніс, бокс) у Буському районі на 2016-2020 роки

 

 

18

Комплексна програма по встановленню і винесенню в натуру прибережних захисних смуг на річках Буського району на 2013-2020 роки

 

 

19

Комплексна програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки у Буському районі на 2015-2018 роки

 

 

20

Місцева програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на 2015рік  та до 2021р.р. у Буському районі Львівської області

 

 

21

Програма фінансової підтримки розвитку АПК у Буському районі на 2016-2018 роки

 

 

22

Цільова програма ведення містобудівного кадастру у Буському районі Львівської області на 2017-2020 роки

 

 

23

Програма охорони і збереження культурної спадщини Буського району на 2017-2020 рр.

 

 

24

Програма накопичення засобів радіаційного і хімічного захисту для населення і особового складу невоєнізованих формувань цивільного захисту Буського району Львівської області на 2014-2018 роки

 

 

25

Програма підтримки молодіжної політики в Буському районі на період 2016-2018 р. р.

 

 

26

Програма покращення матеріально-технічного стану та фінансової підтримки об’єктів спільного користування за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів на 2016-2018 р.р.

 

 

27

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Буському районі Львівської області на 2016-2018 роки

 

 

28

Програма «Обдаровані діти Бущини» на 2016-2020 роки

 

 

29

Районна цільова комплексна програма профілактики та протидії злочинності у Буськомі районі на 2018-2019 р.

 

 

30

Районна програма підтримки філії ДП «Львівський облавтодор» з утримання автомобільних доріг загального користування в зимовий період в межах Буського району на 2017-2020 рр.

 

 

31

Програма доступу населення до безоплатної правової допомоги Буського району на 2018 рік

 

 

32

Програма охорони навколишнього природного середовища Буського району на 2017-2020 роки

 

 

 

Розділ ІІІ.   РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

       ТА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

 

Бюджет на 2018рік

 

Районний  бюджет Буського району на 2018 рік затверджений  21 грудня 2017 року рішенням сесії районної ради №311.

В основу формування показників районного бюджету на 2018 рік покладено положення Бюджетного кодексу України зі змінами, Податкового кодексу України зі змінами.

       При формуванні дохідної та видаткової частин районного бюджету враховано міжбюджетні трансферти з державного бюджету для Буського району:

 • освітню субвенцію – 93382,1тис.грн.;
 • медичну субвенцію – 34204,3тис.грн.;
 • базову дотацію – 23070,7тис.грн.;
 • субвенції на соціальний захист населення – 265432,0 тис. грн.

         Обсяг дохідної та видаткової частин районного бюджету затверджено в сумі 502487500 грн., в тому числі загального фонду – у сумі 499297000 грн., спеціального фонду – у сумі 3190500 грн.

         Без врахування міжбюджетних трансфертів обсяг дохідної частини загального фонду районного бюджету на 2018рік визначено в сумі 59553100 грн. У порівнянні з 2017 роком обсяг доходів загального фонду визначено більше на 5286600 грн. або на 11%.

    Найбільшу питому вагу в обсязі доходів загального фонду районного бюджету займає податок на доходи фізичних осіб – 58851100грн. або 98,8%.

         Районний бюджет на 2018 рік має соціальну спрямованість. Найбільшу частку в структурі видатків загального фонду районного бюджету складають видатки на оплату праці з нарахуваннями, на допомогу сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та малозабезпеченим сім’ям.

 

 

                       Зайнятість та заробітна плата  населення

Підвищення  зайнятості населення,  виконання заходів буде досягнуто через:

 • збереження існуючих робочих місць та створення нових робочих місць;
 • вжиття заходів, спрямованих на посилення мотивації до легальної зайнятості;
 • працевлаштування незайнятих та безробітних громадян за сприяння служби зайнятості на вільні та новостворені, заброньовані та дотаційні робочі місця, залучення до участі в оплачуваних громадських роботах.

       Забезпечення зростання доходів населення є одним із основних завдань соціальної політики району.

Підвищення рівня доходів населення можливе через:

 • зниження обсягів неповної зайнятості;
 • виплату заробітної плати в розмірі вище законодавчо встановленого мінімуму.

     Здійснення заходів, спрямованих на детінізацію заробітної плати та легалізацію трудових відносин передбачає:

 • організацію проведення засідань робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення;
 • проведення роз’яснювальної роботи про негативні соціальні наслідки нелегальних трудових відносин та виплати заробітної плати «в конвертах» шляхом проведення із суб’єктами господарювання семінарів, нарад, засідань і публікацій у засобах масової інформації.

 

Показники забезпечення зайнятості
і соціального захисту населення від безробіття

Показник

Одиниця виміру

2016р.

факт

2017р.

факт

2018 р прогноз

Кількість незайнятих осіб, які звеpнулись з питань пpа­цевлаштування, врахо­вуючи перехідних з попереднього року

Осіб

1191

970

950

в тому числі:

 

 

 

 

звільнено з пpичин плинності кадpів

-”-

914

739

730

випускники вищих навчальних закладів та ПТУ

-”-

47

25

20

інші категоpії незайнято­го пpацездатного населення

-”-

230

206

200

Кількість незайнятого населення, яку пеpедбача­ється зайняти – всього

Осіб

820

630

650

в тому числі:

 

 

 

 

пpацевлаштування в галузях народного господаpства

-”-

465

305

320

скерування на навчання і підвищення кваліфікації

-”-

184

152

155

скерування на гpомадські роботи та роботи тимчасового характеру

-”-

161

121

130

Створення нових робочих місць – усього

Одиниць

820

417

234

Витpати на pеалізацію захо­дів щодо спpияння зайнятості і соціального захисту від безpобіття – всього, в т.ч.:

тис. гpн.

7179,4

6478,8

6400,0

На працевлаштування безробітних шляхом наданн их дотацій працедавцям

-”-

112,0

236,7

250,0

Пеpепідготовка незайнятих трудовою діяльністю громадян

-”-

44,0

2,8

4,0

оплата пpаці гpомадян, які скеровуються на гpомадські pоботи

-”-

29,3

43,5

56,0

виплата допомоги з безpобіття

-”-

6994,4

6195,8

6090,0

 

 

Соціальний захист населення, соціальні виплати, пенсії

 

Головною метою цієї сфери є удосконалення системи соціальних послуг, підтримка найуразливіших верств населення, забезпечення стабільного функціонування пенсійної системи.

Пропозиції на соціальну підтримку населення та пенсійне забезпечення на 2018 рік наведені у таблиці.

Показник

Одиниця виміру

2016р. 

2017р. 

2018

прогноз

Контингент одержувачів пенсій – всього

 осіб

13082

12935

 

12780

з них пенсіонери, що отримують пенсію за Законом України “Про загальнодержавне  пенсійне страхування”

-”-

13305

12837

 

 

        12367

Обсяги пенсійних виплат по всіх контингентах одержувачів пенсій 

тис.грн.

224719,3

255074,0

 

285428,7

Надходження власних коштів до Пенсійного фонду

тис.грн.

300,8

327,6

         358,6

Надомне обслуговування одиноких громадян похилого віку та інвалідів

осіб

622

604

607

Обсяги виплат державної допомоги на соціальну підтримку соціально – вразливих верств населення

тис. грн

88899,9

100764

 

102091,7

Забезпечення пенсіонерів та інвалідів путівками для сана­тор­но-курортного лікування

осіб

44

50

 

50

Виділення спец автотранспорту для забезпечення інвалідів ( потреба)

шт.

10

-

 

-

 

 

Першочергові завдання у сфері соціального захисту населення на 2018 рік:

 • забезпечення належного ведення Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги;
 • забезпечення своєчасного призначення та виплати усіх видів соціальних допомог;
 • забезпечення співпраці та взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинились у складних життєвих ситуаціях;
 • забезпечення максимального охоплення субсидіями інвалідів, ветеранів та інших категорій малозабезпечених громадян, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з цього питання;
 • забезпечення систематичної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з питань нововведень у законодавстві щодо соціального захисту населення.

 

 • Освіта

    

Головною метою розвитку галузі  є забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям усіх вікових категорій та учнівської молоді.

Основні напрямки розвитку освітньої галузі визначаються загальними тенденціями освітніх реформ в Україні. Особливе значення для населення мають найбільш масові послуги освіти - суспільне дошкільне виховання дітей і шкільне навчання молоді.

                                   Основні завдання на 2018 рік:

 

 1. Створення опроного загальноосвітнього навчального закладу на базі Олеської ЗОШ І-ІІІ ст. з філіями: Кутівська ЗОШ І-ІІ ст. та Йосипівська ЗОШ І ст.
 2. Забезпечення функціонування опорних шкіл:

- Буської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

- Красненської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

 1. Забезпечення організації харчування учнів, а саме:

- батьки яких є учасниками АТО

- із сімей внутрішньо-переміщених осіб

- учнів не пільгових категорій ( за рахунок коштів місцевих бюджетів).

 1. Проводити роботу з оновлення комп’ютерної техніки в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах. На даний час всі навчальні заклади району підключені до мережі Інтернет.
 2. Забезпечити дію Програми «Шкільний автобус». Додатково закупити один автобус.
 3. Перелік запланованих об’єктів капіталовкладень у 2018 році:

-Капітальний ремонт спортзалу Буської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

-Капітальний  ремонт покрівлі даху старого корпусу Новомилятинської  ЗОШ І- ІІІ ступенів  в  с.Новий Милятин  Буського району   Львівської  області

-Заміна віконних блоків (капітальний ремонт) в Кізлівській ЗОШ І-ІІст. в с. Кізлів Буського району Львівської області

-Придбання обладнання та інвентаря для спортивного залу НВК «Боложинівська ЗОШ І-ІІ ст.- ДНЗ» Буського району Львівської області.

-Капітальний ремонт покрівлі даху НВК "Тур'янська ЗОШ І-ІІІ ст." в с.Тур'я Буського району Львівської області

-Капітальний ремонт благоустрою території  ОЗНЗ «Буська ЗОШ І-ІІІ ст.. №1» в м. Буськ Буського району Львівської області

       -Капітальний ремонт покрівлі даху НВК "Полтвівська ЗОШ І-ІІ ст.- ДНЗ" в с.Полтва Буського району Львівської області

      -Капітальний ремонт покрівлі даху Утішківської ЗОШ І-ІІ ст.в с.Утішків Буського р-ну ,Львівської області 

      -Заміна віконних та дверних блоків в Олеській ЗОШ І-ІІІ ст. в смт.Олесько Буського району Львівської області (капітальний ремонт

      -Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) Сторонибабської ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Сторонибаби  Буського району Львівської області

Реконструкція   системи опалення в НВК ''Яблунівська ЗОШ І-ІІ ст. -.  ДНЗ''   в  с. Яблунівка  Буського   району  Львівської  області

 

                                    Показники розвитку освіти

Показники

 

Од. виміру

прогноз

2018 р.

2018 р. у

% до 2017 р.

1. Дошкільні заклади освіти

 

13

100

Кількість дітей у постійних дошкільних закладах - всього

чол.

898

102,9

у тому числі:

 

 

 

Кількість місць в постійних дошкільних закладах - всього

місць

768

103,4

у тому числі:

 

 

 

У міських поселеннях

місць

436

106

У сільській місцевості

місць

324

100

Охоплення дітей постійними дошкільними закладами (у % до кількості дітей відповідного віку) – всього

%

46

104,5

У тому числі:

 

 

 

У міських поселеннях

65

118

У сільській місцевості

34

100

2. Загальна середня освіта

 

 

 

Кількість учнів у денних загальноосвітніх навчально-виховних закладах - всього

чол.

5114

101,8

Випуск з 9-х класів - всього

437

101,4

у тому числі:

 

 

 

у міських поселеннях

182

100

у сільській місцевості

255

102,4

Прийом у 10 класи - всього

чол.

245

106,5

у тому числі:

 

 

 

у міських поселеннях

130

92,8

у сільській місцевості

115

127,8

Кількість учнів у 10-11 класах – всього

чол.

468

92,6

у тому числі:

 

 

 

у міських поселеннях

246

82,5

у сільській місцевості

204

99,0

Випуск 11-х класів - всього

чол.

223

81,4

у тому числі:

 

 

 

у міських поселеннях

134

84,8

у сільській місцевості

89

76,7

Кількість учнів 9-х класів денних шкіл, які продовжують навчання в ПТУ

чол.

134

118,6

Кількість учнів 9-х класів денних шкіл, які продовжують навчання у вищих закладах освіти І рівня акредитації

чол.

29

38,1

Кількість вихованців у дитячих будинках та школах-інтернатах для дітей сиріт - всього

чол.

35

140

 

     Фізична культура та спорт

 

Основні   планові завдання 2018 року :

- збільшення обсягу рухової активності молоді  за рахунок  якісного проведення  спортивних, молодіжних заходів   в загальноосвітніх школах, серед  населення району (внутрішньо-шкільні змагання, спартакіади, фестивалі, турніри, першості тощо);

- залучення  дітей та підлітків до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах району;

- ремонт, реконструкція спортивних споруд, облаштування спортивних майданчиків на реалізацію  Цільових   програм   2018 року. Спортивний комплекс м. Буська  є  унікальною спорудою  у  Єдиному реєстрі України  від Львівщини   і    на   сьогодні  базовою  для  дитячо-юнацької спортивної школи, потребує невідкладного капітального ремонту  басейн;

- національно-патріотичне виховання молоді та допомога Збройним Силам України;

- утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей  у  молоді;

- участь у військово-вишкільних таборах “Лицар честі”, “Звитяга”, “Чорні хлопці”, “Теребіж”, обласній тереновій грі “Легенда УПА” та ін.

- реалізація заходів, спрямованих на відзначення дат та подій героїчного минулого України;

- популяризація та формування здорового способу життя молоді, проведення  заходів на виконання Всеукраїнської  інформаційно-профілактичної акції “Відповідальність починається з мене”, організація роз’яснювальної роботи серед молоді, проведення конкурсів соціальної реклами та її розміщення тощо.

 

Служба у справах дітей

 

      У 2018 році  проводитиметься робота щодо влаштування дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у сімейні форми виховання, шляхом пошуку потенційних кандидатів в усиновлювачі, опікуни (піклувальники), прийомні батьки, батьки-вихователі,  через донесення інформації в населенні пункти району через засоби масової інформації та голів, секретарів виконавчих комітетів сільських, селищних та міської рад району;

-  зменшення передачі до інтернатів кількості дітей, які втратили батьківську опіку, за винятком дітей з важкими порушеннями здоров’я, які мають потребу в цілодобовій реабілітації;

-  мінімізація соціального сирітства;

- підвищення якості соціальної роботи з родинами, в яких існує ризик вилучення дитини з сім’ї із залученням Буського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

Охорона здоров’я

 

Завдання охорони здоров’я на 2018 р. є зниження захворюваності населення туберкульозом, хворобами серцево-судинної системи, зокрема гіпертонією та ішемічною хворобою серця, своєчасне виявлення онкологічних захворювань, адекватне лікування хворих цукровим діабетом. 

Для цього потрібно:

–     забезпечення виконання державних та обласних цільових програм у галузі охорони здоров’я;

–    подальше проведення масових профілактичних акцій серед населення району для забезпечення раннього виявлення захворювань;

–     проведення комплексу заходів, спрямованих на боротьбу з інфекційними та соціально узалежненими недугами;

–     забезпечення фізичного розвитку, поліпшення стану здоров’я населення, пропагування ведення здорового способу життя.        

Перспективи розвитку охорони здоров’я Буського району на 2018 рік.

 1. Взято участь в рамках Програми обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 2016 – 2020 роки;

    -   Закупівля медичного обладнання для клініко-діагностичної лабораторії        

          Олеської РЛ;

    -   Капітальний ремонт інфекційного відділення Буської центральної районної 

        лікарні в с. Ріпнів;

    -   Придбання обладнання для забезпечення безперебійної роботи відділень і   

        моргу Буської ЦРЛ.

 1. 2. Планується збільшити обслуговування хворих у відділенні хронічного

          гемодіалізу до 12 хворих;

3.Заплановано скорочення 10 посад медичного персоналу з метою економії

          бюджетних коштів;

 1. Планується збільшити надходження власних коштів до 1 млн.грн.;
 2. Заплановано провести ремонтні роботи за кошти спонсорів у наступних

          ФАПах: с. Кути, Брахівка, Волиця, Острів;

 1. Планується перевести  частину бюджетної стоматологічної служби  

           району  для ведення приватної практики;

 1. Продовжується співпраця з благодійними фондами для отримання

          гуманітарної допомоги;

 1. Подано документи на програму  КУСАНОНЕ  для придбання

          рентгенологічного обладнання.

 

 

КУЛЬТУРА

         

                    Стратегічні напрямки роботи на 2018 рік:

 • Активне впровадження програми «Народний дім +» (маршрути та схеми заходів = 2500 заходів у рік, технічне оновлення);
 • Фестивальні атракції: Фестиваль меду на базі музею-заповідника «Олеський замок», фестиваль духовної пісні «Душа моя величить Бога» з нагоди 206-річчя від дня народження М. Шашкевича, Фестиваль «Мамина світлиця», «Січовий співаник», «Фестиваль Гостинності»;
 • Мандруй рідним краєм: туристичні маршрути «Стежками отця Маркіяна», «Сакральні пам’ятки Бущини», «Галицька Венеція»;
 • Години духовності: майстер-класи та зустрічі з відомими особистостями
 • Проект: «Де отчеє добро в упадку». Зустрічі з воїнами АТО, патріотичні майданчики, добродійні акції, волонтерство;
 • Надання якісних мистецьких послуг жителям віддалених населених пунктів району;
 • Проект “Народні” та “Зразкові” колективи селу;
 • Квести для молоді “Ніч у загадкових підвалах Шомпетерівки”;
 • Проект “Сповнімо душі радістю і надією” для людей похилого віку;
 • Мистецькі проекти для людей з обмеженими можливостями;
 • Співпраця з районною асоціацією інвалідів;
 • Проект: “Кожна сцена – патріотичний майданчик ”;
 • “Кожен Народний дім – жива духовність”.

Основні  акценти   на  наступні    події:

100 років  ЗУНРУ

рік  охорони  культурної  спадщини

150  років  «Просвіті»

100 років  українській  революції

100 років  битви  під  Крутами

1030 років  хрещення  Русі

                                 Показники  розвитку  культури

Показники

Одиниця виміру

2015р. факт

2016р. факт

2017р.

Прогноз   2018% до 2017р.

2017р. % до 2016 р.

Кількість масових та універ­сальних бібліотек – всього

одиниць

47

47

47

47

100

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

у міських поселеннях

 

4

4

4

4

100

у сільській місцевості

 

43

43

43

43

100

Кількість закладів культури клубного типу – всього

одиниць

53

53

53

53

100

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

у міських поселеннях

 

3

3

3

3

100

у сільській місцевості

 

50

50

50

50

100

Кількість дитячих шкіл естетичного виховання

одиниць

2

2

2

2

100

Кількість учнів у дитячих школах естетичного виховання

чол.

307

320

322

325

99

Об'єкти культури клубного типу - всього

місць

10707

10707

10707

10707

100

у тому числі у сільській місцевості

 

9507

9507

9507

9507

100

 

Основні завдання на 2018 рік:

 • Збереження національної    культурної    спадщини,    як  основи

      національної культури.

 • Поглиблення регіональних, всеукраїнських та міжнародних, творчо-ділових зв'язків.
 • Сприяння міжнародному та міжрегіональному співробітництву в галузі культури.

 

Соціальна підтримка сімей

 

      Основні завдання Буського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 2018 рік:

 

 1. Виявлення та облік сімей, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах.
 2. Підтримка сімей, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, у вирішенні життєвих проблем, які вони не взмозі подолати за домогою власних засобів та можливостей.
 3. Здійснення соціального супроводу сімей, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах.
 4. Підтримка внутрішньо переміщених осіб з східних областей України та Криму.
 5. Соціальна підтримка сімей учасників антитерористичної операції.
 6. Соціальна робота з жінками, які виявили намір відмовитися від новонародженої дитини.
 7. Розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
 8. Соціальна робота з дітьми та молоддю, які мають функціональні обмеження.
 9. Проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім'ями, дітьми та молоддю.
 10. Соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.
 11. Соціальна та психологічна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя.
 12. Забезпечення соціального патронажу молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування покарань, передбачених заканом.
 13. Проведення соціальної роботи із особами, які постраждали від торгівлі людьми.
 14. Проведення профілактичної роботи з сім’ями та молоддю щодо попередження насильства в сім’ї.
 15. Соціальний супровід сімей, в яких виявлено факт вчинення насильства в сім’ї.