Узнать рейтинг Joomla.
Здесь можно найти шаблоны joomla 3.

Порядок доступу

Затверджено
розпорядженням голови
райдержадміністрації
від «19» квітня 2011 р. № 205

  

Порядок
доступу до публічної інформації,
розпорядником якої є Буська районна державна адміністрація

  Встановити, що публічна  інформація  -  це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких  носіях  інформація,  що  була отримана  або  створена  в  процесі  виконання  Буською райдержадміністрацією своїх обов\'язків,  передбачених чинним законодавством, або  яка  знаходиться  у  її володінні.

 

 Публічна   інформація   є   відкритою,   крім    випадків, встановлених законом.

 Доступ до інформації забезпечується шляхом:

      1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

      в офіційних друкованих виданнях;

      на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;

      на інформаційних стендах;

      будь-яким іншим способом;

      2) надання інформації за запитами на інформацію.

   Для  забезпечення  збереження  та  доступу  до   публічної інформації   документи,   що   знаходяться   у  райдержадміністрації,  підлягають обов\'язковій реєстрації в системі обліку, що має містити:

      1) назву документа;

      2) дату створення документа;

      3) дату надходження документа;

      4) джерело інформації (автор, відповідний підрозділ);

      5) передбачену  законом  підставу  віднесення  інформації  до категорії з обмеженим доступом;

      6) строк обмеження доступу до інформації,  у разі  якщо  вона віднесена до інформації з обмеженим доступом;

     7) галузь;

      8) ключові слова;

      9) тип,   носій  (текстовий  документ,  плівки,  відеозаписи, аудіозаписи тощо);

      10) вид (нормативні акти, угоди, рішення,  протоколи,  звіти, прес-релізи);

      11) проекти  рішень  (доповідні записки,  звернення,  заяви, подання, пропозиції, листи тощо);

      12) форму та місце зберігання документа тощо.

      2. Доступ  до  системи  обліку,  що  містить  інформацію  про  документ,   що   знаходиться   у   райдержадміністрації, забезпечується шляхом:

      1) оприлюднення на  офіційних  веб-сайтах  суб\'єктів  владних повноважень такої  інформації,  а  в разі їх відсутності- в інший прийнятний спосіб;

      2) надання доступу до системи за запитами.

      Оформлення запитів на інформацію

      Запит  на  інформацію  - це прохання особи надати  публічну  інформацію,  що  знаходиться  у  його володінні.

    Запитувач має право звернутися до райдержадміністрації із  запитом  на інформацію  незалежно  від  того,  стосується  ця інформація  його  особисто  чи  ні,  без пояснення причини подання запиту.

    Запит  на  інформацію   може   бути   індивідуальним   або колективним.  Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій  формі (поштою,  факсом, телефоном,  електронною поштою) на  вибір запитувача.

   Письмовий запит подається в довільній формі.

    Запит на інформацію має містити:

      1) ім\'я (найменування) запитувача,  поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв\'язку, якщо такий є;

      2) загальний опис інформації або  вид,  назву,  реквізити  чи зміст  документа,  щодо  якого зроблено запит,  якщо запитувачу це відомо;

     3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

       З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на  інформацію  особа  може  подавати  запит   шляхом   заповнення  форм  запитів  на  інформацію, затверджених розпорядженням голови, які  можна отримати у особи, відповідальної за організацію доступу запитувачів до публічної інформації в районній державній адміністрації та на  офіційному  веб-сайті райдержадміністрації.

      У разі якщо  з  поважних  причин  (інвалідність,  обмежені фізичні  можливості  тощо)  особа  не може подати письмовий запит, його  має  оформити  відповідальна  особа  з  питань  запитів   на інформацію,  обов\'язково зазначивши в запиті своє ім\'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

      Розпорядник інформації має надати відповідь  на  запит  на інформацію не пізніше п\'яти робочих днів з дня отримання запиту, або в інші, встановлені Законом «Про доступ до публічної інформації» строки.

    Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

    Залежно від змісту запиту, він направляється першому заступнику голови, заступнику голови,  керівнику апарату (відповідно до розподілу функціональних повноважень). Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється в загальному відділі і надсилається адресату.

    У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

    Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

         У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, райдержадміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п\'яти робочих днів з дня отримання запиту.

         У разі, коли  райдержадміністрація, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», вона відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.

         Якщо відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.