Узнать рейтинг Joomla.
Здесь можно найти шаблоны joomla 3.

Доступ до публічної інформації


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ  БУСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ

АДМІНІСТРАЦІЇ

 

23.12.20013          м. Буськ         344

 

Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 19.05.2011 року № 205
«Про забезпечення доступу до публічної
інформації в Буській районній державній адміністрації»

 

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою організації виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», для забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Буської райдержадміністрації, та інформації, що становить суспільний інтерес:
1. Внести до розпорядження голови райдержадміністрації від 19.05.2011 року № 205 «Про забезпечення доступу до публічної інформації в Буській районній державній адміністрації» такі зміни:
1.1 Пункт 3 викласти в наступній редакції:
«3. Визначити загальний відділ апарату районної державної адміністрації відповідальним за організацію в установленому порядку доступу запитувачів до публічної інформації в районній державній адміністрації».
1.2. Пункт 4 викласти в наступній редакції:
«4. Визначити спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями приміщення кабінету загального відділу апарату райдержадміністрації».
1.3. Пункт 5 викласти в наступній редакції:
«5. Загальному відділу апарату райдержадміністрації (Палка Г.І.):
5.1. З метою доступу до публічної інформації та її збереження створити систему обліку документів (з можливістю надання доступу), що знаходяться в райдержадміністрації та містять публічну інформацію забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами.
5.2. Оприлюднювати інформацію про діяльність Буської райдержадміністрації та прийняті рішення на офіційних веб-сайтах, друкованих виданнях, інформаційних стендах (а в разі їх відсутності - в інший прийнятний для громадян спосіб), інформацію, зазначену у ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також форми запитів на інформацію.
5.3. Вести облік запитів на інформацію.
5.4. Надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації.
5.5. Забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню, а також систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про діяльність Буської райдержадміністрації».
2. Начальнику загального відділу апарату райдержадміністрації Палці Г.І.:
2.1. Визначити відповідальну особу за організацію роботи доступу запитувачів до публічної інформації в районній державній адміністрації, про що зробити відповідні записи до посадової інструкції визначеного працівника.
2.2. Привести у відповідність до покладених функцій Положення про загальний відділ апарату райдержадміністрації.
3. Завідувачеві сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації Пенцаку С.К. у зв’язку із зміною повноважень сектору, внести відповідні зміни до Положення про сектор та до посадової інструкції.
4. Встановити, що дане розпорядження набирає чинності з 01 січня 2014 року.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Ю. Кондзірського.

 

Голова                                                                          Володимир СайРОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ  БУСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ

АДМІНІСТРАЦІЇ

 

19.05.11          м. Буськ         205


 

Про забезпечення доступу до публічної
інформації в Буській районній
державній адміністрації

 

         З метою організації виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», для забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Буської райдержадміністрації, та інформації, що становить суспільний інтерес:

1. Затвердити:

1.1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Буська районна державна адміністрація (додається).

1.2. Перелік відомостей, що становить службову інформацію згідно додатку 1.

1.3. Форму для подання інформаційного запиту на отримання публічної інформації від фізичних осіб в письмовому виді згідно додатку 2.

1.4. Форму для подання інформаційного запиту на отримання публічної інформації від юридичних осіб в письмовому виді згідно додатку 3.

1.5.  Форму для подання інформаційного запиту на отримання публічної інформації від об»єднань громадян в письмовому виді згідно додатку 4.

2. Запровадити в Буській райдержадміністрації облік запитів на отримання публічної інформації.

3. Визначити відповідальною особою за організацію в установленому порядку доступу запитувачів до публічної інформації в районній державній адміністрації завідувача сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю і у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації Пенцака Сергія Казимировича.

4. Визначити спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями кабінет сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю і у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації.

5. Завідувачу сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю і у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації (Пенцак С. К.):

5.1. З метою доступу до публічної інформації та її збереження створити систему обліку документів (з можливістю надання доступу), що знаходяться в райдержадміністрації та містять публічну інформацію забезпечити обов\'язкову реєстрацію в цій системі таких  документів та  надання  доступу до них за запитами.

5.2.Оприлюднювати інформацію про діяльність Буської райдержадміністрації та  прийняті рішення на офіційних веб-сайтах, друкованих виданнях, інформаційних стендах (а в разі їх  відсутності  -  в інший прийнятний для громадян спосіб), інформацію, зазначену у ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також форми запитів на інформацію.

5.3. Вести облік запитів на інформацію.

5.4. Надавати достовірну,  точну та повну інформацію, а також у разі потреби  перевіряти  правильність  та  об\'єктивність  наданої інформації.

5.5. Забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню, а також систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про діяльність Буської райдержадміністрації.

6. Привести у відповідність до покладених функцій положення про сектор та посадову інструкцію.

7.Керівникам відділів, управлінь та структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити додержання та виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», системно і оперативно оприлюднювати розпорядження, доручення, рішення колегій, планів заходів та інших документів райдержадміністрації на офіційному веб-сайті.

8. Сприяти органам місцевого самоврядування, як розпорядникам інформації в додержанні вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Ю. Кондзірського.

        

                                                            Володимир Сай