Офіційний веб-сайт Буської районної державної адміністрації Львівської області - Громадська рада - Порядок проведення Консультацій з громадськістю
  
Інформаційні ресурси  
Координаційний центр
Буська районна рада
Районний часопис
Буське районне радіомовлення


Ми у Facebook
 
Інформація  
+ Буська РДА
+ Про Буський район
+ Інвестиційна діяльність
+ Пропозиції інвесторам
+ Керівні документи
+ Проекти розпоряджень, які підлягають оприлюдненню
+ Розпорядження
+ Розпорядження, зареєстровані управлінням юстиції
+ Доступ до публічної інформації
+ Запобігання проявам корупції
+ Проект «Місцевий розвиток орієнтований на громаду - ІІ»
+ Пільгове іпотечне кредитування
+ ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
+ Очищення влади
+ Збройні Сили України
+ ІНФОРМАЦІЯ
+ Місцеві вибори 2015
+ Управління Держспоживслужби
 
Розділи  
+ Економіка
+ Сільське господарство
+ Управління соціального захисту
+ Служба у справах дітей Буської РДА
+ Архітектура
+ Культура
+ Освіта
+ Охорона здоров'я
+ Територіальний центр
+ Центр зайнятості
+ Регуляторна політика
+ Центр надання адміністративних послуг
+ Управління Держспоживслужби
+ Фінансове управління
+  Відділ статистики
 -  Громадська рада
+ Відділ ведення Державного реєстру виборців
+ Відділ державної реєстрації
+ Паспорти бюджетних програм
+ Звернення громадян
+ Громадянське суспільство
+ Релігія
+ Туризм
+ Державна інспекція з питань праці
+ Планові перевірки
+ Моніторинг регіональних цін
+ Для багатодітних сімей
+ Громадське обговорення
+ ІНФОРМАЦІЯ для ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
+ Туристична привабливість
+ Енергозбереження
+ Децентралізація влади
+ Об'єднані територіальні громади
+ Законодавчі акти
+ Управління Пенсійного фонду
+  Оголошення
 
Календар подій  

 
Лічильник  

 1714324 всього

 41 зараз на сайті

 
Сервіс  
Написати для admin  Зворотний зв'язок
Додати  Додати у вибране
Рекомендувати цей сайт другові  Рекомендувати другові
Мобільна версія   Мобільна версія
 
  Громадська рада - Порядок проведення Консультацій з громадськістю  
 

ПОРЯДОК
проведення консультацій з громадськістю з питань
формування та реалізації державної політики

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації і проведення органами виконавчої влади консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики (далі - консультації з громадськістю).
2. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.
Проведення консультацій з громадськістю має сприяти налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади з громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень.
3. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку району, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.
4. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються органом виконавчої влади під час прийняття остаточного рішення або в подальшій його роботі.
5. Консультації з громадськістю організовує і проводить орган виконавчої влади, який є головним розробником проекту нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя.
6. Органи виконавчої влади щороку складають орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю (далі - орієнтовний план) з урахуванням основних завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Державною програмою економічного і соціального розвитку України, планом законопроектних робіт та іншими документами, а також результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю.
Орієнтовний план складається з урахуванням пропозицій громадської ради, утвореної при райдержадміністрації (далі - громадська рада).
Орієнтовний план затверджується до початку року, оприлюднюється на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб.
7. Громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об'єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства), можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій громадській раді або безпосередньо органу виконавчої влади.
У разі, коли пропозиція щодо проведення консультацій з громадськістю з одного питання надійшла не менше ніж від трьох інститутів громадянського суспільства, які діють на відповідній території, такі консультації проводяться обов'язково.
Ініціювати проведення консультацій з громадськістю, не включених до орієнтовного плану, можуть також громадські ради.
8. Під час проведення консультацій з громадськістю орган виконавчої влади подає громадській раді проекти відповідних нормативно-правових актів та інформаційно-аналітичні матеріали до них.
9. До участі у проведенні консультацій з громадськістю залучаються в установленому порядку органи місцевого самоврядування.
10. Органи виконавчої влади під час проведення консультацій з громадськістю взаємодіють із засобами масової інформації, надають їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.
11. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма).
12. В обов'язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо:
проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов'язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб'єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними радами;
проектів регуляторних актів;
проектів районних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання;
звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.
13. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення:
конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю;
теле- або радіодебатів, Інтернет-конференцій, електронних консультацій.
14. Публічне громадське обговорення організовує і проводить орган виконавчої влади із залученням громадської ради у такому порядку:
визначає питання, яке буде винесене на обговорення;
приймає рішення про проведення обговорення;
розробляє план заходів з організації та проведення обговорення (у разі потреби);
вживає заходів для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а також суб'єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих суб'єктів (далі - заінтересовані сторони);
оприлюднює в обов'язковому порядку інформацію про проведення обговорення на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб;
збирає та аналізує інформацію про оцінку громадськістю ефективності запропонованого органом виконавчої влади шляху вирішення питання;
формує експертні пропозиції щодо альтернативного вирішення питання;
забезпечує врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;
проводить аналіз результатів обговорення у разі прийняття рішення, що стосується різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
оприлюднює результати обговорення на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб.
Для організаційного забезпечення проведення публічного громадського обговорення орган виконавчої влади може утворювати робочу групу.
15. В інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення зазначаються:
найменування органу виконавчої влади, який проводить обговорення;
питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення;
варіанти вирішення питання;
соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення;
можливі наслідки проведення в життя кожного альтернативного рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
відомості про строк, місце, час заходів, порядок обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників;
спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
адреса, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень;
адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення;
прізвище, ім'я відповідальної особи органу виконавчої влади;
строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.
16. Для проведення публічного громадського обговорення шляхом електронних консультацій з громадськістю використовується офіційний веб-сайт районної державної адміністрації.
17. Орган виконавчої влади для проведення електронних консультацій з громадськістю розміщує на своєму офіційному веб-сайті:
інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення;
текст проекту акта, винесеного на обговорення;
електронну адресу для надсилання пропозицій та зауважень і номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення.
Тексти проектів регуляторних актів оприлюднюються відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).
18. Публічне громадське обговорення розпочинається з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про його проведення.
Строк проведення публічного громадського обговорення визначається органом виконавчої влади і повинен становити не менш як один місяць.
19. Пропозиції та зауваження подаються в усній та письмовій формі, надсилаються електронною поштою на адресу відповідальної особи органу виконавчої влади та офіційний веб-сайт органу виконавчої влади.
Пропозиції та зауваження, що надходять на офіційний веб-сайт органу виконавчої влади, оприлюднюються на цих веб-сайтах протягом п'яти робочих днів після їх надходження.
Усні пропозиції та зауваження, у тому числі висловлені по телефону, фіксуються з обов'язковим зазначенням прізвища, імені та по батькові громадянина, його поштової адреси.
Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи подають пропозиції і зауваження у письмовій формі із зазначенням свого найменування та місцезнаходження.
Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.
Під час проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю ведеться протокол, у якому фіксуються висловлені пропозиції і зауваження.
Текст протоколу оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади протягом двох тижнів.
20. Пропозиції та зауваження, що надійшли під час публічного громадського обговорення, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців.
За результатами публічного громадського обговорення органи виконавчої влади готують звіт, в якому зазначається:
найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення;
зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення;
інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;
інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення;
інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень;
інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.
21. Результати публічного громадського обговорення в обов'язковому порядку орган виконавчої влади доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб не пізніше, ніж через два тижні після його закінчення.
22. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:
проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо);
створення телефонних "гарячих ліній", проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та зауважень з питання, що потребує вивчення громадської думки.
23. Вивчення громадської думки організовує і проводить орган виконавчої влади із залученням громадської ради у такому порядку:
визначає:
- потребу у вивченні громадської думки з окремого питання;
- питання, з яких проводиться вивчення громадської думки,
альтернативних пропозицій щодо їх вирішення;
- строк, форми і методи вивчення громадської думки;
- на конкурсній основі дослідницькі організації, фахівців, експертів, громадські організації, які проводитимуть вивчення громадської думки;
- ступінь репрезентативності соціальних груп населення та
заінтересованих сторін, які досліджуються;
отримує підсумкову інформацію про результати вивчення громадської думки;
узагальнює громадську думку щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки;
забезпечує врахування громадської думки під час прийняття органом виконавчої влади остаточного рішення з питань, що потребували вивчення громадської думки;
оприлюднює в обов'язковому порядку на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб результати вивчення громадської думки.
24. У звіті про результати вивчення громадської думки зазначається:
найменування органу виконавчої влади, який організував вивчення громадської думки (вивчав громадську думку);
найменування адміністративно-територіальної одиниці у разі вивчення громадської думки на окремій території;
соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення думки яких проводилося;
тема та питання, з яких проводилося вивчення громадської думки;
методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;
ступінь допустимого відхилення від обраної моделі дослідження;
інформація про осіб, що проводили вивчення громадської думки;
узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки та її врахування під час прийняття органом виконавчої влади остаточного рішення;
обґрунтування прийнятого рішення у разі неврахування громадської думки.
25. Для організації вивчення громадської думки з метою отримання об'єктивної та достовірної інформації орган виконавчої влади може відповідно до законодавства укладати договори з дослідницькими організаціями, фахівцями, експертами, інститутами громадянського суспільства про проведення на умовах відкритого конкурсу фахових, наукових соціологічних досліджень, спостережень, експрес-аналізу пропозицій різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін.


Створено : 13/03/2015 • 11:18
Оновлено : 16/03/2015 • 12:29
Категорія : Громадська рада
Сторінка проглянута 1394 раз


Передпроглядання друку Передпроглядання друку     Версія для друку Версія для друку

 

  Коментарі:  
 


Поки коментарів немає.
Ви можете першим додати коментар!


 

  Голова Буської РДА
 

Шановні відвідувачі!

Ми раді вітати Вас на нашому сайті. Кожен з Вас знайде тут цікаву та корисну інформацію про наш лелечий край та людей, які населяють цю благодатну землю!

  Пошук
 
  Пошук Google
 
Google

Web busk-rda.org.ua
  веб-ресурси
 
Конституція України
Офіційний сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал України
Головне управління державної служби України
Львівська обласна державна адміністрація
Львівська обласна рада
Державний реєстр виборців
ДПС у Львівській області
Гаряча лінія
Проект економічного та соціального розвитку Львівської області
Інвестиційний портал Львівської області
Новини України та світу.УКРІНФОРМ
Ми розвиваємо електронне урядування
Галерея послуг Львівської області
ІНФОРМАЦІЯ для ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Запрошуємо талановитих людей реалізувати себе у владі
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Офіс реформ. Львівщина
Державна підтримка енергозбереження
Державна служба України<br /> у справах ветеранів війни <br /> та учасників антитерористичної операції
Національна дитяча <br /> гаряча лінія
Безоплатна <br /> правова допомога
Подорожуємо по безвізу
Департамент з питань цивільного захисту
Продовжується набір на військову службу за контрактом до Національної Гвардії України
Національне агенство з питань запобігання корупції
Зміни Одне Життя

«Відео Енергоменеджмент – шлях до заощадження державного та місцевих бюджетів»
  Новини регіону
 
  
^ Вгору ^

м.Буськ вул.Львівська, 2
електронна адреса: busk_rda@ukr.net
                                 тел.(03264) 2-16-92
                                  тел.(03264) 2-18-02
GuppY - http://www.freeguppy.org/    Site powered by GuppY v4.5.12 © 2004-2005 - CeCILL Free License   GuppY - http://www.freeguppy.org/